en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu îşi va arăta strălucirea sa în tine.

Citire din cartea profetului Baruh 5,1-9

1 Dezbracă-te, Ierusalime, de haina întristării şi a suferinţei tale şi îmbracă-te pentru totdeauna cu veşmântul slavei lui Dumnezeu. 2 Îmbracă mantia dreptăţii, pune cununa slavei Celui Veşnic pe capul tău. 3 Dumnezeu va arăta tuturor popoarelor de sub cer strălucirea ta. 4 Numele tău se va chema de la Dumnezeu pentru totdeauna: „Pacea dreptăţii” şi „Strălucirea evlaviei”. 5 Ridică-te, Ierusalime, ţine-te la înălţime şi priveşte spre răsărit; priveşte la fiii tăi adunaţi de la apus până la răsărit prin cuvântul Celui Sfânt, bucurându-se că Domnul şi-a adus aminte de ei. 6 Căci ei te-au părăsit mergând pe jos sub paza vrăjmaşilor, dar Dumnezeu ţi-i va aduce înapoi purtaţi întru mărire ca fiii regilor. 7 Dumnezeu a hotărât să coboare tot muntele înalt şi stâncile cele veşnice, iar văile să le umple, pentru ca pământul să fie neted; astfel, Israel va umbla fără frică, ocrotit de slava lui Dumnezeu. 8 Pădurile şi toate plantele plăcut mirositoare vor face umbră lui Israel, la porunca lui Dumnezeu. 9 Astfel, Dumnezeu va călăuzi pe Israel cu veselie la lumina slavei sale, dându-i ca pază îndurarea şi dreptatea sa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 3)

R.: Mari lucruri a făcut Domnul cu noi; ne e inima plină de bucurie.

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2 Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

6 Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

 

LECTURA A II-A

Să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 1,4-6.8-11

Fraţilor, 4 mereu, în toate rugăciunile mele, mă rog cu bucurie pentru voi toţi, 5 amintindu-mi de participarea voastră la propăşirea evangheliei, din prima zi până acum. 6 Sunt încredinţat că acela care a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua lui Isus Cristos. 8 Martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi toţi cu o dragoste nespusă în Cristos Isus. 9 Mă rog ca iubirea voastră să crească tot mai mult în cunoaştere şi în orice pricepere, 10 ca să puteţi alege cele ce sunt mai de folos, şi ca să fiţi curaţi şi fără poticnire în ziua lui Cristos, 11 plini de roadele dreptăţii care ne vin de la Cristos spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,1-6

1 În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu cezar, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, Filip, fratele său, tetrarh al Itureii şi al ţinutului Trahonitidei, iar Lisanias, tetrarh al Abilenei, 2 în zilele arhiereilor Anna şi Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu s-a îndreptat către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. 3 Acesta a venit în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor, 4 după cum este scris în cartea profetului Isaia:„Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui. 5 Orice vale se va umple, orice munte şi orice deal se va pleca; căile strâmbe se vor face netede. 6 Toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului