en-USro-RO

| Login
24 mai 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 24 mai 2019

Sfintii zilei
Ss. Fc. Maria, Ajutorul Creștinilor; Donațian și Rogațian, m.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui
Liturghie proprie, prefațã pentru Paști (II, III, IV sau V)
alb, I
Lectionar
Fap 15,22-31: Duhul Sfânt și noi am hotãrât sã nu vã mai impunem nicio povarã în afarã de acestea care sunt necesare.
Ps 56: Te voi lãuda, Doamne, printre popoare. (sau Aleluia.)
In 15,12-17: Aceasta vã poruncesc: sã vã iubiți unul pe altul!

Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 5-a a Paștelui

LECTURA I

În afara Timpului Pascal

1

Trezindu-se, Iacob a luat piatra şi, ridicând-o, a turnat untdelemn deasupra.

Citire din cartea Genezei 28,11-18

În zilele acelea, Iacob a plecat din Berşeba şi s-a îndreptat spre Haran. 11 Ajungând într-un anumit loc, pentru că soarele asfinţise, a rămas acolo peste noapte; a luat o piatră, a pus-o sub cap şi a adormit în acel loc. 12 În vis a văzut o scară sprijinită de pământ, al cărei vârf atingea cerul; îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea, 13 iar Domnul, care stătea lângă el, i-a spus lui Iacob: „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Abraham, tatăl tău, Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi, 14 care vor fi mulţi ca praful pământului. Ei se vor răspândi de la răsărit până la apus, de la miazăzi până la miazănoapte; toate neamurile pământului vor fi binecuvântate prin tine şi prin urmaşii tăi. 15 Iată, eu sunt cu tine şi te voi păzi oriunde vei merge; te voi aduce înapoi în ţara aceasta şi nu te voi părăsi până nu voi împlini cele făgăduite”. 16 Iacob s-a trezit din somn şi a spus: „Domnul este cu adevărat în acest loc şi eu nu ştiam!” 17 Cuprins de spaimă a adăugat; „Cât de înfricoşător este locul acesta! Aici este cu adevărat casa lui Dumnezeu şi poarta cerului!” 18 A doua zi dimineaţa, Iacob a luat piatra, pe care o pusese sub cap, a pus-o ca semn de aducere aminte şi a turnat untdelemn deasupra.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: 2)

R.: Să mergem înaintea Domnului cu cântări de laudă.

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare împărat peste tot pământul:

4 în mâna lui sunt adâncimile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor.

5 A lui este marea: căci el a făcut-o

şi mâinile lui au format uscatul. R.

 

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

2

Iosua zideşte un altar pentru Domnul.

Citire din cartea lui Iosua 8,30-35

În zilele acelea, Iosua a zidit un altar Domnului Dumnezeului lui Israel, pe muntele Ebal, din piatră necioplită, pe care nu o atinsese nici o unealtă de fier, 31 aşa cum poruncise Moise, slujitorul Domnului, fiilor lui Israel, şi după cum era scris în cartea Legii lui Moise. Pe acest altar au fost oferite Domnului arderi de tot şi jertfe de împăcare. 32 După aceea Iosua a scris pe pietrele altarului legea pe care Moise o făcuse cunoscută fiilor lui Israel. 33 Întregul Israel, împreună cu bătrânii, conducătorii şi judecătorii lui, stăteau de o parte şi de alta a chivotului, în faţa preoţilor din neamul leviţilor, care purtau pe umeri chivotul legământului Domnului. Erau de faţă atât străinii cât şi israeliţii: o jumătate se afla spre muntele Garizim şi cealaltă jumătate spre muntele Ebal, după cum poruncise odinioară Moise, slujitorul Domnului, ca să fie binecuvântat poporul lui Israel. 34 După aceea Iosua a citit toate cuvintele Legii: toate binecuvântările şi blestemele, după cum erau scrise în cartea Legii. 35 Din toate câte le poruncise Moise nu a fost lăsat afară nici un cuvânt, pe care Iosua să nu-l fi citit în faţa întregii obşti a lui Israel, a bărbaţilor, a femeilor, a copiilor şi a străinilor care călătoreau cu ei.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5 şi 10.11 (R.: 2)

R.: Cât de minunate sunt altarele tale, Doamne!

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi:

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

10 Dumnezeule, scutul nostru, priveşte

şi vezi faţa unsului tău. R.

 

11 Căci pentru mine mai mult face o zi în lăcaşurile tale,

decât o mie de zile în altă parte;

prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în casele păcătoşilor. R.

 

3

Au sfinţit altarul Domnului şi tot poporul s-a bucurat.

Citire din cartea întâi a Macabeilor 4,52-59

În dimineaţa zilei a douăzeci şi cincea a lunii a noua, numită luna Chislev, anul o sută patruzeci şi opt, 53 au adus o jertfă, după cum prescria Legea, pe noul altar al arderilor de tot, pe care îl zidiseră. 54 În aceeaşi zi şi în aceeaşi lună, în care altarul fusese pângărit de păgâni, ei l-au sfinţit din nou, cântând psalmi, acompaniaţi de alăute, harpe şi chimvale. 55 Întreg poporul a căzut cu faţa la pământ, pentru a-l adora şi a-l binecuvânta pe Dumnezeu din cer, care le-a dat această izbândă. 56 Timp de opt zile au sărbătorit sfinţirea altarului şi au adus cu multă bucurie arderi de tot, jertfe de împăcare şi de laudă. 57 Au împodobit faţada templului cu scuturi mici şi coroane de aur, au restaurat întăriturile şi încăperile şi le-au pus uşi noi. 58 Bucuria poporului a fost foarte mare, pentru că pângărirea făcută de păgâni a fost îndepărtată. 59 Iuda, împreună cu fraţii săi şi întreaga obşte a lui Israel a hotărât ca în fiecare an, începând cu ziua a douăzeci şi cincea a lunii Chislev, timp de opt zile să sărbătorească cu mare bucurie sfinţirea templului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1)

R.: Să mergem cu bucurie în casa Domnului.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime. R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită.

4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului,

ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R.

 

8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei,

spune: „Pace ţie!”

9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru

mă rog pentru fericirea ta! R.

 

În timpul pascal

1

Fraţii erau statornici în frângerea pâinii.

Citire din Faptele Apostolilor 2,42-47

În primele zile ale Bisericii, fraţii stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 43 Frica lui Dumnezeu era în toate inimile, căci multe minuni şi semne se făceau în Ierusalim prin apostoli. 44 Iar toţi cei care au crezut erau împreună şi aveau toate în comun. 45 Îşi vindeau pământul şi averile, iar banii îi împărţeau tuturor, după trebuinţele fiecăruia. 46 Zi de zi, toţi într-un cuget erau nelipsiţi de la templu, frângeau pâinea în casele lor şi luau masa cu veselie şi inima curată. 47 Îl lăudau pe Dumnezeu şi se bucurau de stimă în faţa întregului popor. Iar Domnul, zi de zi, îi făcea să intre în rândurile comunităţii pe cei care erau chemaţi la mântuire.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 117,15-16.19-20.27 (R.: 1)

R.: Lăudaţi-l pe Domnul pentru că este bun, veşnică este îndurarea lui!

sau

Aleluia.

15 Strigăte de bucurie şi de biruinţă

se aud în corturile celor drepţi:

„Dreapta Domnului învinge”.

16 Dreapta Domnului şi-a arătat puterea,

dreapta Domnului m-a înălţat,

dreapta Domnului şi-a arătat puterea. R.

 

19 Deschideţi-mi poarta triumfului,

ca să intru şi să aduc mulţumire Domnului.

20 Aceasta este poarta Domnului;

cei drepţi să intre printr-însa. R.

 

27 Domnul este Dumnezeu şi ne luminează;

formaţi rânduri cu ramuri în mâini,

până la treptele altarului. R.

 

2

Îngerul a venit şi s-a oprit în faţa altarului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 8,3-4

Eu, Ioan, am văzut un înger purtând o cădelniţă de aur. El a venit şi s-a oprit în faţa altarului; lui i s-a dat tămâie multă ca, împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, să le ofere pe altarul de aur înaintea tronului lui Dumnezeu. 4 Fumul tămâiei din mâna îngerului s-a ridicat împreună cu rugăciunile sfinţilor înaintea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.3-4.8-9 (R.: cf. 1)

R.: Să mergem cu bucurie în casa Domnului.

sau

Aleluia.

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime. R.

 

3 Ierusalime, tu eşti zidit, ca o cetate bine întărită.

4 Acolo urcă seminţiile, seminţiile Domnului,

ca, după Legea lui Israel, să laude numele Domnului. R.

 

8 De dragul fraţilor şi prietenilor mei,

spune: „Pace ţie!”

9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru

mă rog pentru fericirea ta! R.

 

LECTURA A II-A

1

Nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,16-21

Preaiubiţilor, potirul aducerii de mulţumire, pe care îl binecuvântăm, nu este el oare împărtăşirea cu sângele lui Cristos? Şi pâinea pe care o frângem nu este ea oare împărtăşirea cu trupul lui Cristos? 17 Noi, cei mulţi, formăm un singur trup, pentru că este o singură pâine, iar noi toţi ne împărtăşim din aceeaşi pâine. 18 Priviţi la Israelul după trup: mâncând din cele jertfite pe altarul Domnului, nu se unesc oare în mod tainic cu Dumnezeu? 19 Deci, ce spun eu? Că ceea ce este jertfit pentru idol, este ceva? Sau, idolul este ceva? 20 Dimpotrivă, consider că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc diavolilor şi nu lui Dumnezeu; iar eu nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi cu diavolii. 21 Nu puteţi să beţi în acelaşi timp din potirul Domnului şi din potirul diavolilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa diavolilor.

Cuvântul Domnului

 

2

Avem un altar, din jertfa căruia nu pot să mănânce cei care mai păstrează încă Legea veche.

Citire din Scrisoarea către Evrei 13,8-15

Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci! Nu vă lăsaţi amăgiţi de tot felul de învăţături străine: căci mai bine este ca inima să fie întărită prin har, decât cu nişte mâncăruri prescrise, care nu au adus nici un folos celor care s-au hrănit cu ele. 10 Noi avem un altar, din jertfa căruia nu au dreptul să mănânce cei care mai păstrează încă Legea veche. 11 Aşa cum trupurile animalelor, al căror sânge este oferit de marele preot în sanctuar pentru iertarea păcatelor, sunt arse în afara taberei, 12 tot astfel, şi Isus, pentru a sfinţi poporul cu sângele său, a pătimit în afara zidurilor cetăţii. 13 Aşadar, să ieşim la el, afară din tabără, şi să suferim ocara lui. 14 Noi nu avem aici o cetate definitivă, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15 Prin el să oferim totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor noastre, cu care preamărim numele lui.

Cuvântul Domnului

 

Se poate alege textul 1Pt 2,4-9 ca la aniversarea sfinţirii bisericii, pag. 606.

EVANGHELIA

1

ALELUIA Ez 37,27

(Aleluia) Aşa spune Domnul: „Locuinţa mea va fi între ei”. (Aleluia)

 

Mergi mai întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi îţi vei aduce darul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,23-24

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 23 „Dacă îţi aduci darul tău la altar, iar acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, 24 lasă-ţi darul acolo, înaintea altarului, şi du-te de te împacă mai întâi cu fratele tău, apoi vino şi adu-ţi darul”.

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA Cf. In 4,24

(Aleluia) Tatăl îşi doreşte adoratori adevăraţi,

care să i se închine în duh şi adevăr. (Aleluia)

Adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 4,19-24

În acel timp, femeia samariteană i-a spus lui Isus: 19 „Doamne, i-a zis femeia, văd că eşti profet. 20 Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta, şi voi ziceţi că Ierusalimul este locul unde trebuie să ne închinăm”. 21 „Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. 22 Voi vă închinaţi la ceea ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm aceluia pe care îl cunoaştem, căci mântuirea vine de la iudei. 23 Dar vine ceasul, ba a şi venit, în care adevăraţii închinători se vor închina Tatălui în duh şi adevăr; fiindcă astfel de închinători îşi doreşte Tatăl. 24 Dumnezeu este duh şi cei care i se închină trebuie să i se închine în duh şi adevăr”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA Evr 13,8

(Aleluia) Isus Cristos este acelaşi

ieri şi azi şi în vecii vecilor. (Aleluia)

 

După ce voi fi înălţat de la pământ, îi voi atrage la mine pe toţi oamenii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,31-36a

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 31 „Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. 32 Iar eu, după ce voi fi înălţat de la pământ, îi voi atrage la mine pe toţi oamenii”. 33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. 34 Mulţimea i-a răspuns: „Noi am învăţat din Lege că Mesia rămâne de-a pururi. Cum poţi zice tu că Fiul Omului trebuie să fie înălţat? Cine este acest Fiu al Omului?” 35 Atunci Isus le-a spus: „Încă puţin timp lumina este printre voi; umblaţi cât timp mai aveţi lumină, ca nu cumva să vă surprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, nu ştie încotro merge. 36a Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină, ca să deveniţi fii ai luminii”.

Cuvântul Domnului