en-USro-RO

| Login
3 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Însuşi Dumnezeu va veni şi vă va mântui.

Citire din cartea profetului Isaia 35,1-10

1 Ţinutul pustiu şi uscat se va veseli, deşertul se va bucura şi va înflori cum înfloreşte crinul, se va acoperi cu flori şi va izbucni în strigăte de bucurie şi cântare de preamărire. 2 I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului; poporul meu va vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3 Întăriţi-vă voi mâini slabe; prindeţi puteri voi, genunchi care tremuraţi. 4 Spuneţi celor slabi de inimă: „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul vostru! Va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare. Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 6 Atunci cel şchiop va sări precum cerbul şi limba celui mut se va dezlega; în pustiu vor ţâşni izvoare de apă, iar în deşert vor curge pâraie. 7 Pământul uscat se va preface în lacuri, iar ţinutul ars de soare va fi bogat în izvoare de apă. 8 Acolo unde fusese vizuina şacalilor va creşte iarbă, trestie şi papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi calea cea sfântă; cel întinat nu va călca pe ea. Dumnezeu însuşi îl va conduce pe cel care călătoreşte şi nimeni, nici chiar cel neştiutor, nu se va rătăci când va merge pe ea. Pe calea aceasta nu va fi nici un leu 9 şi nici o fiară sălbatică nu va păşi pe ea, dar numai cei răscumpăraţi vor merge pe ea. 10 Şi vor veni în Sion în chiote de bucurie şi veselia cea veşnică va încununa capul lor. Lauda, bucuria şi veselia îi vor ajunge pe aceştia şi de la ei vor fugi durerea, întristarea şi suspinul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 35,4d)

R.: Iată, Dumnezeul nostru vine ca să ne mântuiască.

9 Ascult ce zice Domnul.

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Iată, vine împăratul, stăpânitorul lumii;

el va sfărâma jugul robiei noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Am văzut astăzi lucruri minunate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,17-26

Într-una dintre zile, 17 Isus învăţa mulţimile, fiind de faţă şi unii farisei şi învăţători ai Legii veniţi din toate satele Galileii, din Iudeea şi din Ierusalim; şi puterea lui Dumnezeu se arăta în vindecările pe care le săvârşea el. 18 Şi, iată, câţiva bărbaţi au adus pe un pat un om paralizat şi căutau să-l ducă înăuntru şi să-l aşeze înaintea lui. 19 Dar, negăsind pe unde să-l ducă, din pricina mulţimii, s-au suit pe acoperiş şi prin acoperiş l-au coborât cu patul în mijlocul camerei, înaintea lui Isus. 20 Văzând el credinţa lor le-a zis: „Omule, ţi se iartă păcatele”. 21 Fariseii şi cărturarii au început să cârtească zicând în ei înşişi: „Cine este acesta care huleşte? Cine poate să ierte păcatele, decât numai Dumnezeu?” 22 Iar Isus, cunoscând gândurile lor, a luat cuvântul şi le-a zis: „Ce cugetaţi în inimile voastre? 23 Ce este mai uşor a zice: ţi se iartă păcatele sau scoală-te şi umblă? 24 Dar, ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis paraliticului: îţi poruncesc: scoală-te, ia-ţi patul şi du-te acasă”. 25 Acesta s-a ridicat îndată înaintea lor, şi-a luat patul pe care zăcuse şi s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. 26 O mare uimire i-a cuprins pe toţi şi-l lăudau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau: „Am văzut astăzi lucruri minunate”.

Cuvântul Domnului