en-USro-RO

| Login
12 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.

LECTURA I

În afara Timpului Pascal

1

Duşmănie voi pune între seminţia ta şi a femeii.

Citire din cartea Genezei 3,9-15.20

9 Când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu în paradis, Domnul Dumnezeu l-a strigat şi i-a zis: „Unde eşti?” 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit paşii în grădină şi mi-a fost frică, pentru că sunt gol, şi m-am ascuns”. 11 Domnul Dumnezeu i-a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12 Adam i-a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat”. 13 Domnul Dumnezeu i-a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia i-a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat”. 14 Domnul Dumnezeu i-a spus şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat să fii între toate fiarele câmpului: pe pântece să te târăşti în toate zilele vieţii tale şi ţărână să mănânci. 15 Voi pune duşmănie între tine şi femeie, între seminţia ta şi seminţia ei. Aceasta îţi va strivi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul”. 20 Adam a dat femeii sale numele de Eva, adică „cea vie”, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42)

R.: Binecuvântată eşti tu, Marie, între toate femeile.

23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt,

mai mult decât toate femeile de pe pământ;

24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,

care a creat cerul şi pământul. R.

 

25abc Curajul care te-a susţinut

nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor:

ei îşi vor aduce aminte întotdeauna

de puterea lui Dumnezeu. R.

 

2

După cum a vorbit părinţilor noştri, lui Abraham şi urmaşilor lui în veci.

Citire din cartea Genezei 12,1-7

În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abraham: 1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un popor mare, te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău; vei fi un izvor de binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei care te vor blestema. În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”. 4 Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul; împreună cu el a plecat şi Lot. Abraham avea şaptezeci şi cinci de ani când a plecat din Haran. 5 El a luat cu sine pe Sarai, soţia lui, pe Lot, nepotul său, toată averea şi toate slugile pe care le dobândise în Haran, şi a plecat la drum, spre ţara Canaanului. 6 Ajungând acolo, Abraham a străbătut ţara de-a lungul ei până la stejarul lui More, din ţinutul Sihem. Pe atunci locuiau acolo canaaniţii. 7 Domnul s-a arătat lui Abraham şi i-a spus: „Iată ţara pe care o voi da urmaşilor tăi”. Atunci Abraham a zidit acolo un altar Domnului, care i se arătase.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

R.: Lucruri mari a făcut Domnul în viaţa Fecioarei Maria.

 

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul

47 şi duhul meu tresaltă de bucurie

în Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

 

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale;

iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,

49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic,

şi numele lui e sfânt. R.

 

50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam

peste cei ce se tem de dânsul.

51 El arată puterea braţului său;

risipeşte pe cei mândri în inima lor. R.

 

52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici

şi îi înalţă pe cei smeriţi.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu daruri,

iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

 

54 L-a sprijinit pe slujitorul său, Israel,

amintindu-şi de îndurarea sa,

55 după cum a promis părinţilor noştri,

lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

 

3

Dumnezeu îi va da tronul tatălui său, David.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 7,1-5.8b-11.16

Pe când regele David locuia liniştit în casa lui şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 2 a zis regele către profetul Natan: „Iată, eu locuiesc în casă de cedru iar chivotul Domnului stă în cort”. 3 Natan i-a zis regelui: „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, căci Domnul este cu tine”. 4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 5 „Mergi şi spune-i robului meu David: Aşa vorbeşte Domnul: Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 8b Eu te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 9 Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său şi mai mult nu va mai fi tulburat; cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd (R.: cf. 1a)

R.: Inima mea se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu.

1 Inima mea se bucură în Domnul,

căci Dumnezeu m-a întărit;

acum râd de duşmanii mei,

căci ajutorul tău, Doamne, este bucuria mea. R.

 

4 Arcul celor puternici s-a sfărâmat,

iar cei slabi s-au încins cu putere.

5 Cei sătui s-au robit pentru pâine,

iar cei flămânzi nu mai îndură foame. R.

 

6 Domnul este stăpânul vieţii şi al morţii,

el trimite pe oameni în locuinţa morţilor

şi tot el îi scoate de acolo.

7 Domnul face sărac şi tot el îmbogăţeşte,

el înjoseşte şi tot el înalţă. R.

 

8abcd Domnul ridică din ţărână pe cel sărman

şi din gunoi pe cel lipsit,

ca să-i aşeze alături de cei mari

şi să le dea un loc de cinste. R.

 

4

Au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au pus în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru acesta.

Citire din cartea întâi a Cronicilor 15,3-4.15-16; 16,1-2

În zilele acelea, David a adunat întreg poporul israelit la Ierusalim, pentru a aduce chivotul lui Dumnezeu în locul pe care îl pregătise mai dinainte pentru acesta. 4 Şi i-a chemat pe urmaşii lui Aron, adică pe preoţi şi pe urmaşii lui Levi. 15 Leviţii au ridicat pe umerii lor chivotul lui Dumnezeu, cu ajutorul pârghiilor, după cum le poruncise Moise, după cuvântul Domnului. 16 David a poruncit căpeteniilor leviţilor să rânduiască pe fraţii lor cântăreţi, cu instrumente muzicale, harpe, chitare, chimvale, ca să răsune pretutindeni cântece de veselie. 16,1 După ce au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului, pe care-l ridicase David, au adus arderi de tot şi jertfe de împăcare înaintea Domnului. 2 Iar când a sfârşit David de adus arderile de tot şi jertfele de împăcare, a binecuvântat poporul în numele Domnului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 131,11.13-14.17-18 (R.: Ap 21,3)

R.: Aceasta este locuinţa lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.

 

11 Domnul s-a jurat lui David

şi nu-şi va retrage jurământul.

El i-a spus: „Voi pune pe tronul tău un urmaş al tău”. R.

 

13 Domnul a ales Sionul,

pentru că a voit să fie locuinţa lui:

14 „Acesta este locul meu de odihnă pentru totdeauna,

aici am hotărât să locuiesc. R.

 

17 Acolo voi înălţa puterea lui David,

voi pregăti o lumină pentru unsul meu.

18 Voi da de ruşine pe duşmanii lui

şi pe fruntea lui va străluci o coroană”. R.

 

5

Maria, Tronul înţelepciunii.

Citire din cartea Proverbelor 8,22-31

Aşa vorbeşte înţelepciunea lui Dumnezeu: „Domnul m-a creat la începutul lucrărilor sale, înaintea tuturor celorlalte făpturi. 23 Din veşnicie am fost plăsmuită, dintru început, înainte de a se fi născut pământul. 24 Am luat fiinţă mai înainte de a exista adâncurile şi înaintea izvoarelor cu apă bogată. 25 Înainte de a fi fost ridicaţi munţii şi înaintea colinelor eu m-am născut. 26 Atunci când Dumnezeu nu zidise încă nici pământul, nici câmpiile şi nici cel dintâi fir de praf din lume. 27 Când a întocmit cerurile, eu eram de faţă. Când a trasat orizontul peste suprafaţa apelor, 28 când a întărit norii în înălţimi, când a făcut să ţâşnească din adâncuri izvoarele, 29 când a pus hotar mărilor, ca apele să nu mai treacă peste ţărmuri, când a aşezat temeliile pământului: 30 eu eram alături de el, ca un sfetnic apropiat, fiind în fiecare zi desfătarea lui, bucurându-mă înaintea lui fără încetare, 31 veselindu-mă pe rotocolul pământului şi găsindu-mi plăcerea printre oameni”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17

R.: Tresalt de bucurie în prezenţa Domnului.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

 

6

Maria, Tronul înţelepciunii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 24,1-2.5-7.12-16.26-30

Înţelepciunea divină îşi face singură elogiul, se preamăreşte pe sine în Dumnezeu şi în mijlocul poporului său. 2 În adevărurile Celui Preaînalt îşi deschide gura şi în faţa puterilor lui se preamăreşte spunând: 5 „Eu am ieşit de pe buzele Celui Preaînalt ca prima născută dintre toate creaturile; 6 mi-am aşezat locuinţa în înălţimea cerului şi ca negura am acoperit pământul. 7 Eu am locuit în cele de sus şi tronul meu era o coloană de nori. 12 Creatorul a toate mi-a dat o poruncă şi cel care m-a creat mi-a fixat locuinţa. 13 El mi-a spus: Vino şi locuieşte printre fiii lui Iacob, primeşte-ţi partea de moştenire în Israel, şi prinde rădăcini printre aleşii mei. 14 El m-a creat înaintea veacurilor, chiar de la început şi voi dăinui veşnic; am slujit în faţa lui în cortul său sfânt 15 şi astfel, m-am stabilit în Sion, mi-am găsit odihna în cetatea preaiubită şi în Ierusalim îmi exercit puterea. 16 Am prins rădăcini într-un popor glorios, pe care îl stăpâneşte Domnul ca moştenire a sa. Eu locuiesc în mijlocul adunării celor sfinţi. 26 Veniţi la mine cei care mă doriţi şi vă săturaţi din roadele mele. 27 Duhul meu este mai dulce ca mierea şi moştenirea mea mai dulce decât fagurele de miere. 28 Amintirea mea ţine din generaţie în generaţie. 29 Cei care mă au ca hrană vor simţi încă foame, cei care mă au ca băutură vor simţi încă sete. 30 Cei care mă aud nu vor fi făcuţi de ruşine şi cei care lucrează pentru mine nu vor păcătui”. Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48)

R.: A privit Domnul la smerenia slujitoarei sale.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

care locuieşte atât de sus?

6 Care îşi pleacă privirile să vadă

ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

 

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac,

8 ca să-l aşeze printre cei mari,

printre mai marii poporului său. R.

 

7

Iată, fecioara va zămisli.

Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14; 8,10

În zilele acelea, Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 12 Şi a răspuns Ahaz: „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. 13 Şi a zis atunci Isaia: „Ascultaţi, voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu 8,10 şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55

R.: Lucruri mari a făcut Domnul în viaţa Fecioarei Maria.

 

46 Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul

47 şi duhul meu tresaltă de bucurie

în Dumnezeu, mântuitorul meu. R.

 

48 Căci a privit la smerenia slujitoarei sale;

iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,

49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Puternic,

şi numele lui e sfânt. R.

 

50 Milostivirea lui dăinuie din neam în neam

peste cei ce se tem de dânsul.

51 El arată puterea braţului său;

risipeşte pe cei mândri în inima lor. R.

 

52 Îi dă jos de pe tronuri pe cei puternici

şi îi înalţă pe cei smeriţi.

53 Pe cei flămânzi i-a copleşit cu daruri,

iar pe cei bogaţi i-a lăsat cu mâinile goale. R.

 

54 L-a sprijinit pe slujitorul său, Israel,

amintindu-şi de îndurarea sa,

55 după cum a promis părinţilor noştri,

lui Abraham şi urmaşilor lui în veci. R.

 

8

Un fiu ne-a fost dat.

Citire din cartea profetului Isaia 9,2-4.6-7

Poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul întunecat a strălucit o lumină. 3 Tu ai mărit bucuria poporului tău şi ai sporit veselia lui. Ei se bucură înaintea ta cum se bucură oamenii în timpul secerişului, cum se veselesc la împărţirea prăzilor. 4 Căci jugul care îi apăsa, toiagul care le lovea spinarea şi biciul celui care îi asuprea, tu le-ai sfărâmat ca în ziua victoriei asupra lui Madian. 6 Căci un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă; semnul puterii este pe umerii lui. Numele lui este: „Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veşnic, Principe al păcii”. 7 Stăpânirea lui va creşte, iar pacea în vremea lui nu va avea hotar; va domni pe tronul lui David şi peste împărăţia lui; el îşi va întări împărăţia întemeind-o pe judecată şi dreptate, de acum şi până în veac. Acestea le va face Domnul oştirilor în iubirea sa fără margini.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

R.: Trimite lumină, Doamne, asupra poporului tău.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

9

Mă voi bucura în Domnul.

Citire din cartea profetului Isaia 61,9-11

Neamul celor drepţi va fi renumit printre popoare şi urmaşii lor printre neamuri. Toţi cei care îi vor vedea îi vor preţui, pentru că sunt un neam binecuvântat de Domnul. 10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, m-a acoperit cu veşmântul veseliei ca pe un mire care poartă cunună împărătească şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaierele sale. 11 Precum din pământ răsar ierburile şi în grădină încolţesc seminţele, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: cf. 10b)

R.: Slava Domnului va locui pe pământul nostru.

9ab Ascultă ce zice Domnul:

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui mărirea lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

10

Va veni ziua în care aceea care trebuie să nască, va naşte.

Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a

Aşa vorbeşte Domnul: „Tu, Betleem Efrata, deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 3 Pentru aceasta, după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit timp, va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; toţi vor trăi în linişte, căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 5a El va fi pacea noastră.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6

R.: Privirea Domnului este asupra celor smeriţi.

1 Lăudaţi pe Domnul

căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru;

plăcut lucru este să-i cântăm lui.

2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,

strânge pe surghiuniţii lui Israel. R.

 

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită

şi leagă rănile lor.

4 El cunoaşte numărul stelelor

şi le dă nume la toate. R.

 

5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui,

înţelepciunea lui nu are margini.

6 Domnul sprijină pe cei sărmani

şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R.

 

11

Bucură-te, fiica Sionului, căci iată vin!

Citire din cartea profetului Zaharia 2,10-13

Bucură-te şi te înveseleşte, fiica Sionului, căci iată, eu vin şi locuiesc în mijlocul tău, spune Domnul. 11 În ziua aceea, multe naţiuni se vor ataşa de Domnul şi vor deveni poporul meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi tu vei recunoaşte că Domnul oştirilor m-a trimis la tine. 12 Domnul va lua pe Iuda în stăpânire, ca partea lui de moştenire, în pământul sfânt şi va alege din nou Ierusalimul. 13 Să tacă orice făptură înaintea Domnului, pentru că el s-a ridicat din lăcaşul său sfânt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: cf. Lc 1,28)

R.: Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine.

 

12 Laudă, Ierusalime, pe Domnul,

laudă, Sioane, pe Dumnezeul tău.

13 Căci el întăreşte zăvoarele porţilor tale,

el binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău. R.

 

14 El dă pace ţinutului tău

şi te satură cu cel mai bun grâu.

15 El îşi trimite poruncile pe pământ,

cuvântul lui aleargă cu iuţeală mare. R.

 

19 El vesteşte lui Iacob cuvântul său,

lui Israel legile şi poruncile sale.

20 El n-a făcut aşa cu celelalte popoare

şi ele nu cunosc poruncile sale. R.

 

În timpul pascal

1

Stăruiau în rugăciune, împreună cu Maria, mama lui Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 1,12-14

După ce Isus s-a înălţat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim de la muntele numit al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. 13 Şi când au intrat în cetate, au urcat în încăperea de sus, unde stăteau de obicei: Petru, Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob. 14 Aceştia toţi stăruiau într-un cuget în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii lui.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48)

R.: Domnul Preaînalt a privit la smerenia slujitoarei sale.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

care locuieşte atât de sus?

6 Care îşi pleacă privirile să vadă

ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

 

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac,

8 ca să-l aşeze printre cei mari,

printre mai marii poporului său. R.

 

2

Un semn mare s-a arătat în cer.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 11,19a; 12,1.3-6a.10ab

Templul lui Dumnezeu s-a deschis în cer iar în templu a apărut chivotul legământului său. 12,1 Un semn mare s-a arătat atunci în cer: o femeie, înveşmântată cu soarele, având luna sub picioarele ei, iar pe cap purtând o coroană de douăsprezece stele. 3 S-a mai arătat şi un alt semn în cer: un balaur uriaş, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne; pe fiecare cap purta o coroană regească. 4 Coada lui târa o treime din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul stătea în faţa femeii, care trebuia să nască, gata să-i înghită copilul, după ce îl va naşte. 5 Şi iată că ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Acesta avea să păstorească toate popoarele cu un sceptru de fier. Copilul a fost răpit şi dus aproape de Dumnezeu, lângă tronul său 6a iar femeia a fugit în pustiu, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu. 10ab Şi am auzit în cer un glas puternic, zicând: „Acum a venit mântuirea, tăria şi domnia Dumnezeului nostru şi puterea unsului său”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42)

R.: Binecuvântată eşti tu, Marie, între toate femeile.

sau

Aleluia.

23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt,

mai mult decât toate femeile de pe pământ;

24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,

care a creat cerul şi pământul. R.

 

25abc Curajul care te-a susţinut

nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor:

ei îşi vor aduce aminte întotdeauna

de puterea lui Dumnezeu. R.

 

3

Am văzut noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5a Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: cf. Lc 1,28)

R.: Bucură-te, Marie, Domnul este cu tine.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

 

LECTURA A II-A

1

Acolo unde s-a înmulţit păcatul a prisosit harul.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,12.17-19

Fraţilor, 12 printr-un singur om, păcatul a intrat în lume iar prin păcat a intrat moartea; astfel, moartea a trecut la toţi oamenii, căci toţi oamenii au păcătuit în cel dintâi om. 17 Căci, dacă prin greşeala unuia, moartea a domnit prin unul, cu mult mai mult cei ce primesc prisosinţa harului şi a darului dreptăţii vor domni în viaţă prin unul, Isus Cristos. 18 Aşadar, precum prin greşeala unuia a venit osânda pentru toţi oamenii, aşa şi prin dreptatea unuia a venit pentru toţi oamenii îndreptarea care dă viaţă. 19 Căci precum prin neascultarea unui om au devenit păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia vor deveni drepţi cei mulţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8 (R.: cf. Lc 1,48)

R.: Domnul Preaînalt a privit la smerenia slujitoarei sale.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

care locuieşte atât de sus?

6 Care îşi pleacă privirile să vadă

ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

 

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac,

8 ca să-l aşeze printre cei mari,

printre mai marii poporului său. R.

 

2

Pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,28-30

Fraţilor, noi ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, adică al acelora care au fost chemaţi potrivit planului său. 29 Într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 146,1-2.3-4.5-6

R.: Privirea Domnului este asupra celor smeriţi.

1 Lăudaţi pe Domnul

căci este bine să-l lăudăm pe Dumnezeul nostru;

plăcut lucru este să-i cântăm lui.

2 Domnul reclădeşte Ierusalimul,

strânge pe surghiuniţii lui Israel. R.

 

3 El vindecă pe cei cu inima zdrobită

şi leagă rănile lor.

4 El cunoaşte numărul stelelor

şi le dă nume la toate. R.

 

5 Mare este Domnul şi puternic prin tăria lui,

înţelepciunea lui nu are margini.

6 Domnul sprijină pe cei sărmani

şi doboară pe cei păcătoşi la pământ. R.

 

3

Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut dintr-o femeie.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 4,4-7

Fraţilor, când a venit plinirea timpului, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său, născut din femeie, supus Legii, 5 pentru ca să-i răscumpere pe cei supuşi Legii şi pentru ca să dobândim înfierea. 6 Iată după ce puteţi cunoaşte că sunteţi fii: Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său, care strigă: „Abba, Tată!” 7 Aşadar, nu mai eşti rob, ci fiu; iar dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor prin harul lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 86,1-3.4-5.6-7

R.: Domnul a aşezat în tine izvoarele vieţii.

1 Domnul iubeşte Sionul.

El i-a aşezat temeliile pe munţii cei sfinţi.

2 Porţile Sionului îi sunt mai plăcute

decât toate lăcaşurile lui Iacob.

3 Lucruri măreţe s-au spus despre tine,

cetatea lui Dumnezeu. R.

 

4 „Egiptul şi Babilonul se numără

printre cei care mă venerează.

Filistenii, popoarele din Tir şi Etiopia s-au născut în Sion”.

5 Sionului i se va zice: „Mamă!”

Toţi s-au născut acolo; Cel Preaînalt îl susţine cu tărie. R.

 

6 Domnul scrie în cartea popoarelor:

„Acesta şi acela s-au născut într-însul”.

7 Iar ei cântă în dans şi veselie:

„Toate izvoarele mele sunt în tine”. R.

 

4

Dumnezeu ne-a ales în Cristos înainte de întemeierea lumii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 1,3-6.11-12

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri, întru Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană în faţa lui, în dragoste. 5 El a orânduit mai înainte să fim adoptaţi ca fii prin Isus Cristos; iată ce a voit el în bunătatea sa, 6 ca să fie lăudată măreţia harului său, pe care ni l-a dăruit prin Fiul său preaiubit. 11 În el Dumnezeu ne-a predestinat ca să fim poporul său; şi el, care înfăptuieşte tot ceea ce a hotărât, a voit ca noi, prin speranţa în Cristos, 12 să fim ca nişte instrumente care cântă gloria sa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Idt 13,23bc-24a.25abc (R.: cf. Lc 1,42)

R.: Binecuvântată eşti tu, Marie, între toate femeile.

23bc Binecuvântată să fii tu, fiică, de către Dumnezeu cel preaînalt,

mai mult decât toate femeile de pe pământ;

24a Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu,

care a creat cerul şi pământul. R.

 

25abc Curajul care te-a susţinut

nu se va şterge niciodată din inimile oamenilor:

ei îşi vor aduce aminte întotdeauna

de puterea lui Dumnezeu. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA

(Aleluia) Fericită eşti, sfântă Fecioară Marie şi vrednică de toată lauda, căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii,

Cristos, Dumnezeul nostru. (Aleluia)

 

Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,1-16.18-23

Cartea neamului lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Abraham. 2 Abraham l-a născut pe Isaac, Isaac l-a născut pe Iacob, Iacob i-a născut pe Iuda şi pe fraţii lui, 3 Iuda i-a născut pe Fares şi pe Zara din Tamar, Fares l-a născut pe Esrom, Esrom l-a născut pe Aram, 4 Aram l-a născut pe Aminadab, Aminadab l-a născut pe Naason, Naason l-a născut pe Salmon, 5 Salmon l-a născut pe Booz din Rahab, Booz l-a născut pe Obed din Rut, Obed l-a născut pe Iese, 6 Iese l-a născut pe David, regele. Regele David l-a născut pe Solomon din femeia lui Urie. 7 Solomon l-a născut pe Roboam, Roboam l-a născut pe Abia, Abia l-a născut pe Asaf, 8 Asaf l-a născut pe Iosafat, Iosafat l-a născut pe Ioram, Ioram l-a născut pe Ozia, 9 Ozia l-a născut pe Ioatam, Ioatam l-a născut pe Ahaz, Ahaz l-a născut pe Ezechia, 10 Ezechia l-a născut pe Manase, Manase l-a născut pe Amos, Amos l-a născut pe Iosia, 11 Iosia i-a născut pe Iehonia şi pe fraţii lui în robia din Babilon. 12 După robia din Babilon, Iehonia l-a născut pe Salatiel, Salatiel l-a născut pe Zorobabel, 13 Zorobabel l-a născut pe Abiud, Abiud l-a născut pe Eliachim, Eliachim l-a născut pe Azor, 14 Azor l-a născut pe Sadoc, Sadoc l-a născut pe Ahim, Ahim l-a născut pe Eliud, 15 Eliud l-a născut pe Eleazar, Eleazar l-a născut pe Matan, Matan l-a născut pe Iacob. 16 Iacob l-a născut pe Iosif, logodnicul Mariei din care s-a născut Isus, care se numeşte Cristos. 18 Şi naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit să o lase în ascuns. 20 Dar după ce cugetase el acestea, iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut, pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

Ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-23

Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit să o lase în ascuns. 20 Dar după ce cugetase el acestea, iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut, pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA Cf. Lc 2,19

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu

şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia)

 

Ia pruncul şi pe mama lui şi fugi în Egipt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,13-15.19-23

După plecarea magilor, un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod. Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 19 După moartea lui Irod iată, îngerul lui Dumnezeu se arată în vis lui Iosif şi-i spune: 20 „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui şi întoarce-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului”. 21 Iosif s-a sculat, a luat pruncul şi pe mama lui şi s-a întors în ţara lui Israel. 22 Auzind că în Iudeea domneşte Arhelau în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo. 23 Înştiinţat de Dumnezeu în vis a plecat în părţile Galileii. Acolo s-a stabilit într-o localitate numită Nazaret. Astfel s-au împlinit cele spuse prin profeţi: „El se va numi Nazarinean”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

 

Isus şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele”.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 12,46-50

În acel timp, Isus predica mulţimilor şi iată că mama şi rudele lui stăteau afară şi voiau să vorbească cu el. 47 Cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale stau afară şi vor să vorbească cu tine”. 48 Isus i-a răspuns celui care îi adusese vestea: „Cine este mama mea şi cine sunt rudele mele?” 49 Apoi şi-a întins mâna către ucenicii săi şi a zis: „Iată mama mea şi rudele mele! 50 Oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela îmi este frate, soră şi mamă!”

Cuvântul Domnului

 

4

ALELUIA Lc 1,28a.38a

(Aleluia) Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine.

Iată slujitoarea Domnului. (Aleluia)

 

Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. 31 Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său; 33 va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. 38 Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului

 

5

ALELUIA Lc 1,45

(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,

tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul.

(Aleluia)

 

Fericită eşti tu care ai crezut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-47

În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”. 46 Atunci Maria a spus: „Sufletul meu preamăreşte pe Domnul 47 şi duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu”.

Cuvântul Domnului

 

6

ALELUIA

(Aleluia) Fericită eşti, sfântă Fecioară Marie, şi vrednică de toată lauda,

căci din tine a răsărit Soarele dreptăţii, Cristos Dumnezeul nostru.

(Aleluia)

 

L-a născut pe Fiul său, întâiul născut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,1-14

În acel timp, s-a dat un decret din partea împăratului August, care poruncea să se înscrie toată lumea. 2 Această înscriere s-a făcut întâia oară pe când Quirinus era guvernator al Siriei. 3 Şi toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea de origine. 4 Şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, s-a dus în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. 5 El venea să se înscrie împreună cu Maria, soţia lui, care era însărcinată. 6 Şi pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca să nască. 7 Şi a născut pe fiul său întâiul născut, l-a înfăşat şi l-a culcat în iesle, căci nu se mai găsise loc pentru ei în casa de oaspeţi. 8 În ţinutul acela erau pe câmp păstori care făceau de strajă noaptea păzindu-şi turma. 9 Şi iată, le-a apărut un înger al Domnului, şi slava Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinşi de mare frică. 10 Îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci, iată, vă vestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul: 11 astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, care este Cristos Domnul. 12 Iată semnul după care îl veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat în iesle”. 13 Şi deodată, împreună cu îngerul s-a auzit mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: 14 „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor de bunăvoinţă!”

Cuvântul Domnului

 

7

ALELUIA Cf. Lc 2,19

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu

şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia)

 

Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,15b-19

În acel timp, păstorii au zis unii către alţii: „Să mergem până la Betleem să vedem ce s-a întâmplat, după cum Domnul ne-a făcut cunoscut”. 16 Şi ridicându-se, s-au dus în grabă şi i-au găsit pe Maria şi pe Iosif împreună cu copilul, care era culcat în iesle. 17 După ce l-au văzut, au vestit cuvântul ce li se spusese despre acest copil. 18 Toţi câţi îi auzeau se mirau de cele spuse lor de către păstori. 19 Iar Maria păstra toate aceste cuvinte şi se gândea la ele în inima ei.

Cuvântul Domnului

 

8

ALELUIA

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria,

care a făcut în toate voinţa lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

Prin sufletul tău va trece o sabie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,27-35

Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină pentru luminarea neamurilor şi slava poporului tău Israel”. 33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca un semn care va stârni împotrivire, 35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi”.

Cuvântul Domnului

 

9

ALELUIA Cf. Lc 2,19

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria, care păstra cuvântul lui Dumnezeu

şi se gândea la el în inima ei. (Aleluia)

 

Cât de îngrijoraţi am fost tatăl tău şi cu mine, căutându-te!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,41-52

În fiecare an părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 42 Când copilul avea doisprezece ani, ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 43 Terminându-se zilele de sărbătoare, pe când se întorceau acasă, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, au mers cale de o zi, înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 46 După trei zile l-au găsit în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a zis: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 49 Dar el le-a zis: „Cum de m-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu?” 50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. 51 El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei. 52 Isus creştea în înţelepciune, în statură şi în har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Cuvântul Domnului

 

10

 

ALELUIA Lc 1,45

(Aleluia) Fericită eşti, Fecioară Marie,

tu care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul.

(Aleluia)

 

Fericită mama care te-a purtat la sânul ei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 11,27-28

În timp ce Isus vorbea mulţimii, o femeie şi-a ridicat glasul şi a spus: „Fericită este mama care te-a purtat în sânul ei şi te-a hrănit la pieptul ei!” 28 Atunci Isus i-a răspuns: „Fericiţi mai curând sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!”

Cuvântul Domnului

 

11

ALELUIA

(Aleluia) Fericită eşti tu, o, sfântă Fecioară Marie,

maica harului şi regina îndurării,

tu l-ai născut pe Cristos, mijlocitorul şi salvatorul nostru.

(Aleluia)

 

Mama lui Isus era acolo.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 2,1-11

În acel timp, în localitatea Cana, din Galileea, era o nuntă. Mama lui Isus era acolo. 2 A fost chemat şi Isus cu ucenicii săi la nuntă. 3 Terminându-se vinul, mama lui Isus i-a zis: „Nu mai au vin”. 4 Isus i-a răspuns: „Ce vrei de la mine, femeie? Încă nu a venit ceasul meu”. 5 Mama lui Isus a zis slujitorilor: „Faceţi tot ce vă va spune”. 6 Erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, fiecare de circa o sută de litri. Isus le-a zis: „Umpleţi vasele cu apă”. Ei le-au umplut până sus. 7 Atunci Isus le-a spus: „Scoateţi acum şi duceţi nunului”. Şi i-au dus. 9 Nunul a gustat apa prefăcută în vin. El nu ştia de unde este vinul, slujitorii însă care scoseseră apa, ştiau. Nunul l-a chemat atunci pe mire 10 şi i-a zis: „Orice om pune la masă mai întâi vinul cel bun şi numai după ce au băut bine, îl pune pe cel mai puţin bun. Dar tu ai ţinut vinul bun până acum”. 11 Aceasta a fost prima minune pe care a săvârşit-o Isus; era la Cana, în Galileea; astfel, şi-a arătat slava şi ucenicii lui au crezut în el.

Cuvântul Domnului

12

ALELUIA

(Aleluia) Fericită este Fecioara Maria,

căci suferind sub crucea Domnului, deşi nu a murit,

a meritat coroana martiriului. (Aleluia)

 

Iată fiul tău. Iată mama ta.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 19,25-27

În acel timp, lângă crucea lui Isus stăteau mama lui, sora mamei lui, Maria, soţia lui Cleofa, şi Maria Magdalena. 26 Isus, văzând-o pe mama sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, i-a zis mamei sale: „Femeie, iată-l pe fiul tău”. 27 Apoi i-a spus ucenicului: „Iat-o pe mama ta”. Din ceasul acela ucenicul a luat-o la el.

Cuvântul Domnului