en-USro-RO

| Login
30 iulie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În afara Timpului Pascal

1

Zaharia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.

Citire din cartea a doua a Cronicilor 24,18-22

În zilele acelea, 18 locuitorii Iudeii au părăsit templul Domnului, Dumnezeul părinţilor lor, pentru ca să se închine arborilor sacri şi idolilor. Din cauza acestei vinovăţii mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva Iudeii şi a Ierusalimului. 19 Pentru a-i întoarce la el, Dumnezeu le-a trimis profeţi. Aceştia au vorbit în numele Domnului dar nimeni nu i-a ascultat. 20 Duhul Domnului s-a coborât peste Zaharia, fiul preotului Ioiada. Acesta s-a prezentat în faţa poporului şi i-a zis: „Aşa spune Domnul: Pentru ce călcaţi poruncile Domnului? Aceasta este spre nenorocirea voastră. Pentru că l-aţi părăsit pe Domnul, şi Domnul vă va părăsi pe voi”. 21 Dar ei s-au răsculat împotriva lui şi, din porunca regelui, l-au ucis în curtea templului. 22 Regele Ioas, omorându-l pe Zaharia, fiul lui Ioiada, uita de binele pe care i-l făcuse acesta din urmă. Murind, Zaharia a strigat: „Domnul să vadă şi să facă dreptate!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17

R.: Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor săi.

10 Eu mi-am păstrat credinţa

chiar şi atunci când spuneam: „Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

12 Ce-i voi da în schimb Domnului

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

2

În sufletul meu mă bucur de suferinţă, pentru că mă tem de Dumnezeu.

Citire din cartea a doua a Macabeilor 6,18.21.23-31

În zilele acelea, în timpul prigoanei lui Antioh împotriva poporului israelit, trăia un om cu numele Eleazar, care era cărturar de frunte şi înaintat în vârstă, având o înfăţişare foarte frumoasă. Pe acesta au voit să-l silească să mănânce carne de porc, deschizându-i gura cu forţa. 21 Organizatorii acestui nelegiuit ospăţ de jertfă îl cunoşteau de mult timp. De aceea, l-au luat deoparte şi l-au sfătuit să aducă altă carne, pe care îi era îngăduit s-o mănânce şi pe care s-o gătească el însuşi, şi să se prefacă numai că mănâncă din carnea jertfită idolilor, pentru a asculta de porunca regelui. 23 Dar el, chibzuind cu o nobilă înţelepciune, vrednică de vârsta lui, de rangul pe care i-l dădea bătrâneţea, de respectul pe care i-l dădea părul cel alb, de purtarea sa corectă din copilărie şi, ceea ce este mai important, călăuzindu-se după Legea sfântă dată de Dumnezeu, a cerut deschis şi fără ezitare să fie trimis la moarte, spunând: 24 „Nu se cuvine la vârsta noastră să fim făţarnici; mulţi dintre cei tineri ar crede că Eleazar, care are nouăzeci de ani, a trecut la obiceiurile celor de alt neam. 25 Prin această prefăcătorie, din vina mea, ei ar fi induşi în eroare, iar eu, pentru câteva zile neînsemnate de viaţă, aş acoperi de ruşine şi ocară bătrâneţile mele. 26 Şi apoi, chiar dacă scap, pentru un moment, de pedeapsa care vine de la oameni, nu voi scăpa nici viu nici mort din mâinile Celui Atotputernic. 27 Tocmai de aceea, părăsind această viaţă cu bărbăţie, mă arăt vrednic de vârsta mea şi, alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi, 28 las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase”. Rostind aceste cuvinte, a mers de-a dreptul la schingiuire. 29 Pentru cei care îl duceau, această atitudine părea o nebunie; din oameni binevoitori i-au devenit duşmani. 30 El însă, când sfârşea sub lovituri, spunea suspinând: „Domnul, în ştiinţa sa dumnezeiască, cunoaşte prea bine că puteam să scap de moarte: în trupul meu sufăr îngrozitor din cauza acestor lovituri, dar mă bucur în sufletul meu, pentru că mă tem de Dumnezeu”. 31 Aşa a murit acest om, lăsând nu numai celor tineri, dar întregului său popor o pildă de vitejie şi virtute.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

3

Noi suntem pregătiţi mai degrabă să murim decât să călcăm legea strămoşească.

Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.9-14

În zilele acelea, în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, silindu-i astfel să mănânce carne de porc, care era oprită de legea lor. 2 Unul dintre ei, care era cel mai mare, a spus în numele tuturor: „Ce vrei să ştii de la noi? Noi suntem gata mai degrabă să murim decât să călcăm legea Dumnezeului părinţilor noştri”. 9 Al doilea dintre fraţi, a spus regelui, înainte de a muri: „Tu, nelegiuitule, tu ne scoţi din această viaţă, dar regele universului ne va învia la o viaţă veşnică pe noi care murim pentru a păzi legile lui!” 10 După el a fost schingiuit al treilea dintre ei. A scos îndată limba, când i s-a cerut acest lucru, şi, întinzând mâinile neînfricat, a spus plin de curaj: 11 „De la Dumnezeu am primit aceste mădulare şi pentru legea lui nu-mi pasă de ele, deoarece sper să le primesc din nou de la el”. 12 Chiar regele împreună cu suita lui erau uimiţi de curajul acestui tânăr, care nu se înspăimânta în faţa suferinţelor. 13 După ce a murit şi acesta, a fost supus torturii al patrulea dintre fraţi. 14 În timp ce-şi dădea sufletul, a rostit următoarele cuvinte: „Pentru că eu aştept învierea promisă de Dumnezeu, pentru mine e mai bine să mor ucis de mâna oamenilor; dar pentru tine învierea nu va fi spre viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8

R.: Cine îşi dăruieşte viaţa reînvie în Domnul.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

4

Mama lor, deosebit de distinsă, a suportat aceasta cu tărie, pentru că avea speranţă în Domnul.

Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1.20-23.27b-29

În zilele acelea, în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, silindu-i astfel să mănânce carne de porc, care era oprită de legea lor. 20 Mama era deosebit de distinsă şi demnă de o strălucită amintire, pentru că văzându-i murind pe cei şapte fii ai ei într-o singură zi, a suportat aceasta cu tărie, punându-şi toată speranţa în Domnul. 21 Ea îndemna pe fiecare în limba părinţilor; această mamă eroină le vorbea cu un curaj bărbătesc: 22 „Nu ştiu cum aţi luat fiinţă în sânul meu. Nu eu v-am dat duhul şi viaţa, iar mădularele fiecăruia dintre voi nu eu le-am alcătuit. 23 Creatorul lumii este acela care l-a plăsmuit pe om la început, el hotărăşte începutul oricărui lucru. Şi tot el este acela care, în bunătatea lui, vă va reda duhul şi viaţa, pentru că nu ţineţi seama de propria voastră viaţă, din iubire faţă de legile sale. 27b Fiul meu, ai milă de mine: timp de nouă luni te-am purtat în sânul meu; te-am hrănit cu laptele meu timp de trei ani; te-am îngrijit şi te-am crescut până ai ajuns la această vârstă. 28 Te implor, fiul meu, priveşte cerul şi pământul cu toate câte sunt în ele: nu uita că Dumnezeu a făcut toate acestea din nimic şi că neamul omenesc a luat fiinţă în acelaşi fel. 29 Nu te teme de acest călău. Fii demn de fraţii tăi şi primeşte moartea, pentru ca să te regăsesc împreună cu ei în ziua îndurării”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: În prezenţa ta voi avea plinătatea vieţii.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

5

Ca pe o jertfă de ardere de tot i-a primit.

Citire din cartea Înţelepciunii 3,1-9

Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu iar chinul nu se va atinge de ei. 2 În ochii celor fără de minte, drepţii sunt morţi cu desăvârşire, plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 3 moartea pentru ei înseamnă pieirea dar cei drepţi sunt în pace. 4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire. 5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot, iar în ziua judecăţii vor străluci, 7 vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. Domnul va fi împăratul lor pe veci. 9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul iar cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne, încredinţez sufletul meu.

3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta

căci ai privit la neputinţa mea. R.

 

16bc Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

6

M-ai eliberat în marea ta îndurare şi prin slava numelui tău.

Citire din cartea lui Ben Sirah 51,1-12

Îţi voi aduce mulţumiri, Doamne, regele meu, şi te voi preamări pe tine, Dumnezeule, mântuitorul meu. 2 Voi aduce mulţumiri numelui tău, căci ai fost apărătorul şi sprijinitorul meu. 3 Tu ai eliberat trupul meu de la pieire, m-ai scos din lanţul calomniei şi al minciunii. Tu ai fost apărătorul meu în faţa celor care mă învinuiau. 4 În marea ta îndurare şi pentru slava numelui tău, m-ai scăpat de dinţii celor care voiau să mă sfâşie, 5 m-ai scos din mâinile celor care îmi ameninţau viaţa, din nenumăratele chinuri pe care le-am îndurat, 6 din fumul rugului care mă sufoca din toate părţile, din flăcările care nu m-au putut mistui. 7 Tu m-ai eliberat din prăpastia adâncă a morţii, de limba înveninată, de vorbe mincinoase. O limbă nedreaptă mă calomnia în faţa împăratului; ajunsesem foarte aproape de moarte, 8 sufletul meu te va preamări până la moarte, Doamne, 9 viaţa coborâse până la porţile locuinţei morţilor. 10 Eram asaltat din toate părţile şi nu era nimeni care să mă ajute. Căutam ajutor de la oameni dar în zadar. 11 Atunci mi-am adus aminte de îndurarea ta, Doamne, şi de binefacerile tale veşnice: 12 tu îi salvezi pe cei care se încred în tine şi îi scapi din mâna duşmanilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

R.: Domnul este tăria şi mântuirea mea.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

În timpul pascal

1

Doamne Isuse, primeşte sufletul meu.

Citire din Faptele Apostolilor 7,55-60

În zilele acelea, Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, 56 şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!” 57 Atunci ei şi-au astupat urechile, au început să strige în gura mare şi au năvălit asupra lui, 58 l-au scos afară din cetate şi au început să arunce cu pietre asupra lui. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: „Doamne Isuse, primeşte duhul meu!” 60 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”. Şi zicând acestea a adormit în Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17

R.: Doamne Isuse, primeşte sufletul meu.

sau

Aleluia.

3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta

căci ai privit la neputinţa mea. R.

 

16bc Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

2

Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 7,9-17

9 Eu, Ioan, am văzut o mulţime imensă, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate naţiunile şi rasele, popoarele şi limbile. Ei stăteau în faţa tronului şi în faţa Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de palmier în mână 10 şi strigau cu glas puternic: „Mântuirea ne este dată de Dumnezeul nostru, care stă pe tron, şi de către Miel”. 11 Atunci toţi îngerii, care stăteau în jurul tronului, în jurul bătrânilor şi al celor patru fiinţe, au căzut cu faţa la pământ şi i s-au închinat lui Dumnezeu, zicând: 12 „Amin! Laudă, slavă, înţelepciune şi mulţumire, cinste, putere şi tărie Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin!” 13 Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi m-a întrebat: „Cine sunt aceştia, care poartă haine albe, şi de unde vin?” 14 I-am răspuns: „Domnul meu, tu ştii!” El mi-a zis: „Aceştia vin din strâmtorarea cea mare; ei şi-au spălat veşmintele, le-au curăţat în sângele Mielului. 15 De aceea stau înaintea tronului lui Dumnezeu şi-i slujesc ziua şi noaptea în templul lui. Cel ce şade pe tron va locui printre ei. 16 Nu vor mai suferi de foame, nici de sete, nici nu-i va mai chinui arşiţa soarelui, 17 pentru că Mielul, care stă în mijlocul tronului, va fi păstorul lor, ca să-i conducă la izvoarele apelor vieţii; iar Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului.

sau

Aleluia.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

3

Nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 12,10-12a

Eu, Ioan, am auzit un glas puternic în cer care spunea: „Iată, acum a venit mântuirea, tăria şi împărăţia Dumnezeului nostru şi puterea Unsului său! Căci a fost izgonit învinuitorul, cel care îi acuza zi şi noapte pe fraţii noştri înaintea lui Dumnezeu. 11 Dar ei l-au învins prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei lor; pentru că nu au ţinut la viaţa lor, primind chiar moartea. 12a Pentru aceasta, bucuraţi-vă, cerurilor şi toţi cei care locuiţi în ele”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8

R.: Ajutorul nostru este în numele Domnului.

sau

Aleluia.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

4

Cel care va birui va primi moştenirea.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,5-7

Cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi!” Apoi mi-a spus: „Scrie: Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 7 Cel care va birui va primi această moştenire: eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

sau

Aleluia.

 

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

6 Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

 

LECTURA A II-A

1

Ne lăudăm chiar şi cu suferinţele noastre.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 5,1-5

Fraţilor, 1 Dumnezeu ne-a îndreptăţit prin credinţă; prin urmare, noi suntem în pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos, 2 care, prin credinţă, ne-a deschis cale liberă spre acest har, în care ne aflăm; iar lauda noastră este speranţa că vom avea parte de mărirea fiilor lui Dumnezeu. 3 Dar nu numai atât, noi ne lăudăm chiar şi în suferinţele noastre, ştiind bine că suferinţa aduce răbdare, 4 răbdarea biruinţă în încercări, această biruinţă aduce speranţă, 5 iar speranţa nu dezamăgeşte, căci dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dăruit.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

R.: Cine speră în tine, Doamne, nu va fi dat de ruşine.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

2

Nici moartea, nici viaţa nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,31b-39

Fraţilor, 31b dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? 32 El nu l-a cruţat pe propriul său Fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toţi, cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu el? 33 Cine va aduce învinuire împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care îndreptăţeşte! 34 Cine va rosti sentinţa de condamnare? Cristos Isus a murit, ba mai mult, el a înviat, şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! 35 Cine, aşadar, ne va despărţi de dragostea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia ori sabia? 36 Aşa cum spune Scriptura: Pentru tine suntem omorâţi în fiecare zi, suntem trataţi ca nişte oi duse la înjunghiat. 37 Nu, căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. 38 Căci sunt convins că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, 39 nici înălţimea, nici adâncul, nici vreo altă făptură nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Cristos Isus, Domnul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17

R.: Preţioasă este în ochii Domnului moartea sfinţilor săi.

10 Eu mi-am păstrat credinţa

chiar şi atunci când spuneam: „Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

12 Ce-i voi da în schimb Domnului

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

3

Purtăm în trupul nostru moartea lui Isus.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,7-15

Fraţilor, noi apostolii ne asemănăm cu acei oameni care poartă o comoară în vase de lut, ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. 8 Din toate părţile suntem supuşi încercării, dar nu suntem striviţi; suntem în grea cumpănă, dar nu ne pierdem nădejdea; 9 suntem izgoniţi, dar nu părăsiţi; suntem doborâţi la pământ, dar nu nimiciţi. 10 Pretutindeni şi totdeauna purtăm în trupurile noastre moartea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui să se arate în trupurile noastre. 11 Într-adevăr, noi cei vii suntem mereu daţi morţii pentru Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. 12 Astfel, în noi lucrează moartea iar în voi viaţa. 13 Căci zice Scriptura: „Eu am crezut, de aceea am vorbit”. Însufleţiţi de aceeaşi credinţă, şi noi credem, şi de aceea vorbim, 14 convinşi că cel care l-a înviat pe Domnul Isus ne va învia şi pe noi cu Isus şi ne va aşeza, împreună cu voi, alături de el. 15 Astfel, tot ce ni se întâmplă este spre folosul vostru, pentru ca harul îmbelşugat, făcând să sporească numărul vostru, să mărească mulţumirea care se înalţă spre slava lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

 

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

6 Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

 

4

Suntem socotiţi morţi deşi suntem în plină viaţă.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 6,4-10

Fraţilor, în toate împrejurările ne dovedim adevăraţi slujitori ai lui Dumnezeu, îndelung răbdători în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, 5 în bătăi, în temniţe, în prigoane, în osteneli, în nopţi nedormite, în zile de post, 6 prin curăţie, prin cunoaşterea lui Dumnezeu, prin răbdare, prin bunătate, prin duhul de sfinţenie, printr-o dragoste neprefăcută; 7 prin sinceritate în vorbire, prin puterea lui Dumnezeu; ne prezentăm cu armele celor drepţi pentru a cuceri şi pentru a ne apăra. 8 Suntem ridicaţi în slavă şi ocărâţi, defăimaţi şi lăudaţi; suntem luaţi drept mincinoşi, deşi spunem adevărul, 9 neluaţi în seamă, deşi foarte bine cunoscuţi; suntem socotiţi ca nişte oameni care trag de moarte, deşi suntem plini de viaţă, pedepsiţi, însă fără a fi omorâţi; 10 ne cred trişti, deşi suntem totdeauna veseli, săraci dar îmbogăţim pe alţii; nu avem nimic şi totuşi avem de toate!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,2.6.8-9.15-16.17.23

R.: Domnul este aproape de cei care se încred într-însul.

 

2 Doamne, în tine mă încred,

să nu fiu dat nicicând de ruşine;

mântuieşte-mă în dreptatea ta. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul,

tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. R.

 

8 Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,

căci ai privit la neputinţa mea,

tu cunoşti suferinţa sufletului meu.

9 Nu mă lăsa în mâinile duşmanului,

deschide calea înaintea mea. R.

 

15 Dar eu mă încred în tine, Doamne,

şi spun: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

16 Zilele mele sunt în mâinile tale,

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei. R.

 

17 Arată slujitorului tău o faţă senină,

salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

23 În neliniştea mea ziceam:

„Sunt izgonit dinaintea ta”.

Dar tu ai auzit glasul rugăciunii mele,

când am strigat către tine. R.

 

5

Toţi cei care vor să trăiască cucernici în Isus Cristos vor muri.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 2,8-13; 3,10-12

Preaiubitule, adu-ţi aminte de Isus Cristos, urmaşul lui David; el a înviat din morţi, după evanghelia mea! 9 Pentru ea sufăr până acolo, că sunt în lanţuri ca un făcător de rele; dar cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi pus în lanţuri. 10 De aceea, toate le rabd pentru cei aleşi, ca şi ei să ajungă la mântuirea şi la slava veşnică, pe care le primim prin Cristos Isus. 11 Căci acest cuvânt este vrednic de crezare: „Dacă am murit împreună cu el, vom şi învia împreună cu el. 12 Dacă vom rămâne statornici împreună cu el, vom şi domni împreună cu el. 13 Dacă ne vom lepăda de el, şi el se va lepăda de noi. Dacă îi suntem necredincioşi, el rămâne totuşi credincios, căci nu se poate tăgădui pe sine însuşi”. 3,10 Tu însă ai urmat pas cu pas învăţătura mea, felul meu de a trăi şi planurile mele, credinţa, răbdarea, dragostea şi statornicia mea, 11 persecuţiile şi suferinţele, care au venit asupra mea la Antiohia, la Iconiu şi la Listra. Câte persecuţii n-am îndurat! Totuşi Domnul m-a eliberat din toate. 12 De altfel toţi cei care vor să ducă o viaţă de evlavie în Cristos Isus vor avea de îndurat persecuţii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8

R.: Cine îşi dăruieşte viaţa reînvie în Domnul.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

6

Aţi dus o luptă mare, plină de suferinţe.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,32-36

Fraţilor, amintiţi-vă de acele zile de la început în care, după ce aţi primit lumina lui Cristos, aţi dus o luptă înverşunată, plină de suferinţe, 33 fiind supuşi la insulte şi chinuri în văzul lumii şi făcându-vă asemenea celor care erau trataţi în acelaşi mod. 34 Într-adevăr, voi aţi suferit împreună cu cei închişi, aţi primit cu bucurie confiscarea bunurilor voastre, pentru că ştiaţi că voi aveţi o moştenire mult mai bună, nepieritoare. 35 Să nu vă pierdeţi încrederea, căci, datorită ei, veţi primi mare răsplată. 36 Da, aveţi trebuinţă de multă răbdare pentru a împlini voinţa lui Dumnezeu şi a dobândi, astfel, cele promise.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 63,1-2.5-7.8-9a şi 10.11

R.: Cei cu inimă curată se vor bucura în Domnul.

1 Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele,

de groaza duşmanului păzeşte viaţa mea.

2 Fereşte-mă de adunarea celor răi,

de mulţimea celor ce săvârşesc fărădelegea. R.

 

5 Se încăpăţânează să întindă curse;

ei spun: „Cine ne va vedea?”

6 Au pus la cale nelegiuiri, au împlinit cele uneltite:

7 ca o prăpastie este omul şi inima lui e un abis. R.

 

8 Dumnezeu loveşte pe cei răi cu săgeţile sale:

pe neaşteptate ei au fost răniţi.

9a Atunci toţi vor fi cuprinşi de teamă,

10 vor înţelege faptele lui

şi vor vesti lucrările Domnului. R.

 

11 Cel drept se va bucura în Domnul

şi va nădăjdui în el

şi se vor lăuda toţi cei drepţi cu inima. R.

 

7

Fericit este cel care rămâne statornic în încercare.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 1,2-4.12

Fraţilor, să socotiţi o mare bucurie faptul că vă aflaţi în diferite încercări. 3 Doar ştiţi că încercarea credinţei voastre aduce răbdare, 4 iar răbdarea vă duce la o viaţă desăvârşită; numai aşa veţi fi desăvârşiţi şi nu vă va lipsi nimic. 12 Fericit este omul care rămâne statornic în încercare, căci după ce i-a fost verificată virtutea, va primi cununa vieţii, pe care Dumnezeu a făgăduit-o celor care îl iubesc.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

R.: Cine speră în tine, Doamne, nu va fi dat de ruşine.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

8

Să nu vă fie teamă de cei care vă prigonesc şi să nu vă tulburaţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,14-17

Preaiubiţilor, chiar dacă aţi avea de suferit pentru dreptate, ferice de voi! Să nu vă fie teamă de cei care vă prigonesc şi să nu vă tulburaţi; 15 adoraţi-l pe Domnul Cristos în inimile voastre. Fiţi gata oricând să daţi răspuns celor care vă întreabă despre nădejdea voastră; faceţi aceasta cu blândeţe şi respect. 16 Să aveţi conştiinţa dreaptă, pentru ca cei care vă bârfesc purtarea voastră bună în Cristos să rămână de ruşine tocmai atunci când vă calomniază. 17 Căci, dacă Dumnezeu vrea acest lucru, e mai bine să suferiţi pentru că aţi făcut binele, decât pentru că aţi făcut răul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne, încredinţez sufletul meu.

3cd Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta

căci ai privit la neputinţa mea. R.

 

16bc Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

 

9

Bucuraţi-vă pentru că sunteţi părtaşi la suferinţele lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,12-19

Preaiubiţilor, nu vă pierdeţi cu firea din cauza prigoanei care a izbucnit la voi ca un incendiu, pentru a vă pune la încercare; ceea ce vi se întâmplă nu trebuie să vă deruteze; 13 dar bucuraţi-vă pentru că sunteţi părtaşi la suferinţele lui Cristos, pentru ca să aveţi parte de bucurie şi veselie şi la arătarea slavei lui. 14 Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi, deoarece Duhul măririi, care este Duhul lui Dumnezeu, se odihneşte peste voi. 15 Suferinţele cuiva să nu se datoreze faptului că este ucigaş, tâlhar, răufăcător, sau pentru că se amestecă în treburile altora. 16 Dacă suferă pentru faptul că este creştin, să nu se ruşineze, ci să-l preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta de creştin. 17 Într-adevăr, a venit timpul ca judecata să înceapă din casa lui Dumnezeu. Dacă începe cu noi, cum o vor sfârşi cei care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 18 Şi dacă cel drept se mântuieşte cu greu, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit şi cu cel păcătos? 19 Aşadar, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să continue să facă binele, încredinţându-şi viaţa în mâinile creatorului, care este fidel în împlinirea promisiunilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.: 5)

R.: Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie.

 

1 Când Domnul a întors pe locuitorii Sionului din robie

ni se părea că visăm.

2ab Atunci gura ni s-a umplut de strigăte de bucurie

şi buzele de cântări de veselie. R.

 

2cd Atunci se spunea între neamuri:

„Lucruri mari a făcut Domnul pentru ei”.

3 Într-adevăr, mari lucruri a făcut Domnul pentru noi;

ne e plină inima de bucurie. R.

 

4 Întoarce, Doamne, robia noastră

după cum întorci apele în ţinutul de miazăzi.

5 Cei ce seamănă cu lacrimi

vor secera cu veselie. R.

 

6 Cel care merge plângând

când aruncă sămânţa,

se întoarce cu veselie

când îşi strânge snopii. R.

 

10

Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5

Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 115,10-11.12-13.14-15.16-17

R.: Cine crede în tine, Doamne, va vedea mântuirea ta.

10 Eu mi-am păstrat credinţa

chiar şi atunci când spuneam: „Sunt prea nefericit”.

11 Am spus în tulburarea mea:

„Toţi oamenii sunt mincinoşi!” R.

 

12 Ce-i voi da în schimb Domnului

pentru tot binele pe care mi l-a făcut?

13 Voi lua potirul mântuirii

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

14 Voi împlini cele făgăduite Domnului,

de faţă cu tot poporul său.

15 Lucru de preţ este în faţa Domnului

moartea slujitorilor săi. R.

 

16 Ascultă-mă, Doamne, căci sunt slujitorul tău şi fiul slujnicei tale.

Tu ai sfărâmat lanţurile mele.

17 Ţie îţi voi aduce jertfă de laudă

şi voi invoca numele Domnului. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA

(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,

pe tine, Doamne, te mărturisim;

pe tine, Doamne, te măreşte ceata slăvită a martirilor.

(Aleluia)

 

Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui”.

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA Mt 10,32

(Aleluia) Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor,

şi eu voi da mărturie despre el

înaintea Tatălui meu care este în ceruri. (Aleluia)

 

Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,28-33

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 28 „Să nu vă temeţi de cei care ucid trupul dar nu pot ucide sufletul. Temeţi-vă mai curând de acela care poate să piardă şi sufletul şi trupul în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un ban? Şi totuşi nici una dintre ele nu cade la pământ fără voia Tatălui vostru. 30 Cât despre voi, până şi firele de păr de pe cap vă sunt numărate. 31 Deci nu vă temeţi: voi valoraţi mai mult decât toate vrăbiile din lume. 32 Dacă cineva dă mărturie despre mine înaintea oamenilor, şi eu voi da mărturie despre el înaintea Tatălui meu care este în ceruri; 33 şi pe cel care mă va renega înaintea oamenilor, îl voi renega şi eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,

deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi.

(Aleluia)

 

Nu am venit să aduc pacea,ci sabia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,34-39

În acel timp, Isus a spus apostolilor săi: 34 „Să nu credeţi că am venit să aduc pace pe pământ: nu am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Da, am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa şi pe noră de soacra sa; 36 duşmanii omului vor fi cei din casa lui. 37 Cine îşi iubeşte tatăl ori mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; cine îşi iubeşte fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. 38 Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după mine nu este vrednic de mine. 39 Cine vrea să-şi păstreze viaţa pentru sine, acela o va pierde, şi cine îşi va pierde viaţa pentru mine, acela o va păstra”.

Cuvântul Domnului

 

4

ALELUIA Cf. 1Cor 1,18

(Aleluia) Limbajul crucii este o nebunie pentru cei care nu cred,

dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va mântui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,23-26

În acel timp, Isus a spus tuturor: 23 „Dacă voieşte cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să mă urmeze. 24 Fiindcă cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va mântui. 25 Şi ce i-ar folosi omului să câştige lumea întreagă, dacă s-ar osândi ori s-ar pierde pe sine însuşi? 26 De acela care se va ruşina de mine şi de cuvintele mele, se va ruşina şi Fiul Omului când va veni în măreţia sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri”.

Cuvântul Domnului

 

5

ALELUIA Iac 1,12

(Aleluia) Fericit este cel care rămâne statornic în încercare,

pentru că o dată învinsă încercarea, va primi cununa vieţii.

(Aleluia)

 

Dacă bobul de grâu căzut în pământ moare aduce mult rod.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 12,24-26

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare aduce mult rod. 25 Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. 26 Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu acolo va fi şi slujitorul meu. Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti.

Cuvântul Domnului

6

ALELUIA Mt 5,10

(Aleluia) Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,18-21

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 18 „Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe mine, mai înainte decât pe voi, m-a urât. 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteţi din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte. 20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul meu, şi pe al vostru îl vor păzi. 21 Toate acestea vi le vor face vouă din cauza numelui meu, deoarece ei nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine”.

Cuvântul Domnului

 

7

ALELUIA Fil 1,29

(Aleluia) Vouă v-a fost dat harul nu numai să credeţi în Cristos,

dar şi să suferiţi pentru el. (Aleluia)

 

Lumea a început să-i urască.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,11b-19

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 11b „Părinte sfânt, păstrează-i în credinţă faţă de numele tău pe cei pe care mi i-ai dat, ca ei să fie una ca şi noi. 12 Cât timp am fost cu ei, eu i-am păstrat în credinţa faţă de numele tău, pe cei pe care mi i-ai dat; am vegheat asupra lor şi nu s-a pierdut nici unul dintre ei afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. 13 Acum însă vin la tine şi acestea le spun în lume, ca bucuria mea în ei să fie deplină. 14 Eu le-am dat cuvântul tău şi lumea a început să-i urască, pentru că ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 15 Nu te rog să-i scoţi din lume, ci să-i păzeşti de rău. 16 Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. 17 Consfinţeşte-i în adevăr; cuvântul tău este adevărul. 18 După cum tu m-ai trimis pe mine în lume, tot aşa îi trimit şi eu pe ei în lume. 19 Pentru ei eu mă jertfesc pe mine însumi, ca ei să fie consacraţi în adevăr”.

Cuvântul Domnului