en-USro-RO

| Login
5 iulie 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În afara timpului pascal

1

Domnul avea de gând să-i piardă, dar Moise, slujitorul său, a mijlocit pe lângă el.

Citire din cartea Exodului 32,7-14

În zilele acelea, 7 Domnul i-a spus lui Moise pe muntele Sinai: „Mergi, coboară! Căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-am hotărât-o eu; şi-au turnat un viţel din metal topit, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: «Israele! Iată dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!»”. 9 Domnul i-a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. 10 Acum, lasă-mă; mânia mea se va aprinde împotriva lor şi-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare”. 11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său, zicând: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia ta împotriva poporului tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu tăria braţului tău şi puterea mâinilor tale? 12 Pentru ce să zică egiptenii: «Din răutate i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului». Potoleşte-ţi focul mâniei tale şi renunţă la pedeapsa cu care vrei să loveşti poporul tău pentru nelegiuirile lui. 13 Adu-ţi aminte de Abraham, de Isaac şi de Iacob, slujitorii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuţi: «Voi înmulţi seminţia voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, pe care am promis-o şi ei o vor stăpâni în veci»”. 14 Iar Domnul a renunţat la pedeapsa cu care voise să lovească poporul său.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 105,19-20.21-22.23 (R.: 4a)

R.: Arată-ţi, Doamne, bunăvoinţa faţă de poporul tău.

19 Părinţii noştri au făcut un viţel în Horeb,

s-au închinat înaintea unui chip turnat

20 şi au schimbat slava lor adevărată

cu chipul unui bou care mănâncă iarbă. R.

 

21 Au uitat de Dumnezeu, mântuitorul lor,

care a făcut lucruri mari în Egipt,

22 minuni în ţara lui Ham,

semne minunate la Marea Roşie. R.

 

23 El a hotărât să-i nimicească dar Moise, alesul său,

a intervenit înaintea lui,

potolindu-i mânia, ca să nu-i distrugă. R.

 

2

Domnul este moştenirea lui.

Citire din cartea Deuteronomului 10,8-9

În zilele acelea, Moise s-a adresat poporului zicând: „Domnul i-a ales pe urmaşii lui Levi, ca să poarte chivotul legământului său, să stea de veghe înaintea Domnului, să-i slujească lui şi să binecuvânteze poporul în numele Domnului; ceea ce au făcut de fapt până astăzi. 9 De aceea Levi n-a primit partea sa de moştenire, ca fraţii săi, căci moştenirea sa este Domnul, cum i-a hotărât Domnul Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

3

Scoală-te şi unge-l pe tânăr: el este!

Citire din cartea întâi a lui Samuel 16,1b.4a.5b-13a

În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Samuel: 1b „Te trimit în Betleem, la Iese, căci l-am ales rege pe unul dintre fiii săi. Ia un corn, umple-l cu untdelemn şi du-te”. 4a Samuel a ascultat de porunca Domnului, a venit la Betleem, 5b s-a îngrijit de curăţirea lui Iese şi a fiilor săi şi i-a invitat la jertfă. 6 Când ei au venit şi când Samuel l-a zărit pe Eliab, şi-a zis: „Cu siguranţă, pe acesta l-a ales Domnul, ca să-i dau ungerea”. 7 Dar Domnul i-a spus lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea lui, căci nu pe el l-am ales. Dumnezeu nu se uită la ceea ce se uită omul: oamenii se uită la înfăţişare, Dumnezeu vede inima”. 8 Iese l-a chemat pe Abinadab şi l-a prezentat lui Samuel, care a zis: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 9 Iese l-a prezentat pe Şama dar Samuel a spus: „Nici pe el nu l-a ales Domnul”. 10 Astfel, Iese i-a prezentat lui Samuel pe cei şapte fii şi Samuel i-a spus: „Domnul n-a ales pe nici unul dintre ei”. 11 Şi l-a întrebat pe Iese: „Aceştia sunt toţi fiii pe care îi ai?” Iese a răspuns: „Mai este unul, cel mai mic, care păzeşte oile”. Atunci Samuel i-a zis lui Iese: „Trimite să-l aducă; nu ne vom aşeza la masă, până nu va fi sosit”. 12 Iese a trimis după el. Băiatul era roşcat, avea ochi strălucitori şi un chip frumos. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel: „El este, dă-i ungerea”. 13a Samuel a luat cornul plin cu untdelemn şi l-a uns în prezenţa fraţilor săi. Din ziua aceea Duhul Domnului a început să lucreze în David.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

 

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

4 „Am făcut legământ cu alesul meu,

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:

5 Îţi voi întări seminţia pe veci,

din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui va creşte prin numele meu.

27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R.

 

4

Pe cine îl voi trimite? Şi cine va merge pentru noi?

Citire din cartea profetului Isaia 6,1-8

În anul morţii regelui Ozia, l-am văzut pe Domnul stând pe un tron înalt şi măreţ; poalele mantiei lui umpleau templul. 2 Înaintea lui stăteau serafimi, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele iar cu două zburau. 3 Ei strigau unul către altul, spunând: „Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul oştirilor, tot pământul e plin de mărirea lui!” 4 Când Domnul vorbea, uşorii uşilor au început să se zguduie, iar templul s-a umplut de fum. 5 Atunci am spus: „Vai mie, căci sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor cu buze pângărite. Şi ochii mei l-au văzut pe regele, pe stăpânul universului!” 6 Atunci a zburat spre mine unul dintre serafimi, purtând în mână un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleştele de pe altar. 7 El mi-a atins gura cu cărbunele şi mi-a zis: „Iată, ţi-am atins buzele, de aceea ţi s-au şters toate păcatele şi fărădelegea ţi-a fost iertată”. 8 După aceea am auzit glasul Domnului care zicea: „Pe cine îl voi trimite? Cine va merge pentru noi?” Şi am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă pe mine!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9.10 (R.: 8a şi 9a)

R.: Iată, vin, Doamne, să împlinesc voinţa ta!

2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;

el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.

4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

 

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

10 Vestesc îndurarea ta, în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele, tu ştii lucrul acesta, Doamne! R.

 

5

Pentru misionari

A văzut tot pământul biruinţa Dumnezeului nostru.

Citire din cartea profetului Isaia 52,7-10

Cât de plăcut este să vezi peste munţi paşii celui care vesteşte pacea, ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, să vezi pe crainicul care dă de ştire Sionului: „Dumnezeul tău este împărat!” 8 Ascultaţi glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; e un strigăt de bucurie; ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 9 Izbucniţi în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său şi răscumpără Ierusalimul. 10 Domnul şi-a arătat puterea braţului său în ochii tuturor popoarelor; de la un capăt la altul al pământului, toţi vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

6

Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-3a

Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită; să le vestesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; 2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să-i mângâi pe toţi cei întristaţi; 3a să aduc alinare celor care plâng în Sion; să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenuşii de pocăinţă, să le schimb veşmântul de doliu cu untdelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27

R.: Domnul este credincios pentru totdeauna.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

 

4 „Am făcut legământ cu alesul meu,

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:

5 Îţi voi întări seminţia pe veci,

din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui va creşte prin numele meu.

27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R.

 

7

La câţi te voi trimite, vei merge.

Citire din cartea profetului Ieremia 1,4-9

În zilele lui Iosua, Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: 5 „Mai înainte de a te forma în sânul mamei tale, eu te-am cunoscut; mai înainte de a te naşte, eu te-am consacrat; vreau să fac din tine un profet pentru popoare”. 6 Iar eu am răspuns: „Ah, Doamne Dumnezeule, eu nu ştiu să vorbesc, pentru că nu sunt decât un copil”. 7 Însă Domnul mi-a spus: „Să nu zici: «Sunt un copil», căci vei merge la toţi la care te voi trimite şi le vei spune tot ce îţi voi porunci eu. 8 Să nu te temi de dânşii, căci eu sunt cu tine, ca să te ocrotesc” – spune Domnul. 9 Apoi Domnul şi-a întins mâna, mi-a atins buzele şi mi-a zis: „Iată, pun cuvintele mele pe buzele tale”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

R.: Să cântăm Domnului, el este mântuirea noastră.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

8

Te pun paznic al casei lui Israel.

Citire din cartea profetului Ezechiel 3,16-21

Domnul mi s-a adresat, zicându-mi: „Fiul omului, iată, te pun paznic al casei lui Israel; când vei auzi un cuvânt de la mine, tu îi vei avertiza din partea mea. 18 Dacă voi zice celui vinovat: «Vei muri» şi tu nu-l vei avertiza, nici nu-i vei spune să se întoarcă de la calea lui cea rea, ca el să fie viu, vinovatul va pieri din cauza păcatului său, iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 19 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe cel vinovat, iar el nu se va întoarce de la păcatul său şi de la calea sa cea rea, el va pieri din cauza păcatului său iar tu te vei mântui. 20 De asemenea, când un drept se va abate de la dreptatea sa şi va face fărădelegi, eu îl voi lăsa să cadă şi el va muri. Dacă tu nu-l vei avertiza, el va muri din cauza păcatului său, şi faptele bune pe care le-a făcut nu i se vor mai lua în seamă, iar eu te voi trage pe tine la răspundere pentru sângele lui. 21 Dimpotrivă, dacă tu îl vei avertiza pe acel drept să nu păcătuiască, iar el nu va păcătui, atunci va fi viu, pentru faptul că a fost avertizat, iar tu te vei mântui”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia.

 

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

9

Cum cercetează păstorul turma sa, aşa voi cerceta şi eu oile mele.

Citire din cartea profetului Ezechiel 34,11-16

Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, eu însumi voi căuta oile mele şi mă voi îngriji de ele. 12 Cum se îngrijeşte păstorul de turma sa, atunci când oile sunt risipite, aşa voi avea eu grijă de oile mele şi le voi aduna din toate locurile, în care au fost risipite în zilele înnorate şi întunecate. 13 Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna de prin ţinuturi străine. Le voi aduce înapoi în ţara lor şi le voi paşte pe munţii lui Israel, prin văi şi prin locurile cele mai bune ale acestei ţări. 14 Le voi paşte în păşune bună şi staulul lor va fi pe munţii cei înalţi ai lui Israel; acolo se vor odihni ele în staulul cel bun şi vor avea păşune bogată în munţii lui Israel. 15 Eu voi paşte oile mele şi le voi conduce la odihnă, spune Domnul Dumnezeu. 16 Voi merge în căutarea oii pierdute, pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa şi pe cea bolnavă o voi îngriji; o voi păzi pe cea grasă şi puternică; le voi paşte aşa cum se cuvine”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

În timpul pascal

1

Pentru misionari

Iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne.

Citire din Faptele Apostolilor 13,46-49

În zilele acelea, Paul şi Barnaba au spus hotărât iudeilor: „Vouă trebuia să vă fie adresat mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce voi îl respingeţi şi vă socotiţi pe voi înşivă nevrednici de viaţa cea veşnică, iată, ne întoarcem către naţiunile păgâne. 47 Căci aşa ne-a poruncit nouă Domnul: «Te-am pus ca lumină a neamurilor, pentru ca prin tine mântuirea să ajungă până la capătul pământului»”. 48 Când păgânii au auzit acestea, s-au bucurat şi au preamărit cuvântul lui Dumnezeu. Şi câţi erau pregătiţi de Dumnezeu pentru viaţa veşnică, au crezut. 49 Astfel, cuvântul Domnului s-a răspândit prin tot ţinutul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

sau

Aleluia.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

2

Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme, ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu.

Citire din Faptele Apostolilor 20,17-18a.28-32.36

În zilele acelea, Paul a trimis pe cineva din Milet la Efes să-i cheme pe bătrânii Bisericii. 18a Când aceştia au ajuns la el, Paul le-a zis: 28 „Vegheaţi asupra voastră şi asupra întregii turme, peste care Duhul Sfânt v-a pus pe voi răspunzători, ca să fiţi păstorii Bisericii lui Dumnezeu, care îi aparţine lui însuşi, datorită sângelui pe care l-a vărsat propriul său Fiu. 29 Eu ştiu că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi fioroşi, care nu vor cruţa turma. 30 Chiar dintre voi înşivă se vor ridica unii bărbaţi care vor răspândi învăţături răstălmăcite, ca să-i atragă pe ucenici de partea lor. 31 De aceea, fiţi atenţi şi aduceţi-vă aminte de îndrumările pe care timp de trei ani n-am încetat să vi le dau, fiecăruia noaptea şi ziua, chiar cu lacrimi în ochi. 32 Acum însă vă încredinţez lui Dumnezeu şi harului său. El are putere să-şi zidească lucrarea şi să vă facă părtaşi la moştenirea acelora care au fost sfinţiţi”. 36 După ce a spus acestea a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu ei toţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

sau

Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

3

Pentru misionari

Îl vestesc pe Cristos în faţa celor mici şi a celor mari.

Citire din Faptele Apostolilor 26,19-23

În zilele acelea, Paul a spus: „Rege Agripa, eu nu am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti, pe care am avut-o. 20 Dimpotrivă, am predicat mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ierusalim, în tot ţinutul Iudeii şi la popoarele păgâne; i-am îndemnat să se convertească şi să se apropie de Dumnezeu, ducând o viaţă conformă cu această convertire. 21 Iată pentru ce m-au prins iudeii în templu şi au voit să mă ucidă. 22 Dar Dumnezeu mi-a venit în ajutor şi nu mi s-a întâmplat nimic rău până azi, aşa încât pot da mărturie în faţa celor mici şi a celor mari. Nu ştiu nimic altceva decât cele prezise de către profeţi şi de Moise: 23 anume că Mesia trebuia să pătimească şi să învie din morţi pentru a vesti lumina atât poporului nostru, cât şi naţiunilor păgâne”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2 (R.: Mc 16,15)

R.: Mergeţi în toată lumea şi predicaţi evanghelia.

sau

Aleluia.

 

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

LECTURA A II-A

1

Avem daruri diferite după harul ce ni s-a dat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,3-13

Fraţilor, 3 în virtutea harului care mi-a fost dat spun fiecărui dintre voi: nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, dar fiecare să aibă despre sine o idee justă, conformă cu măsura credinţei, pe care i-a dat-o Dumnezeu. 4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi funcţie, 5 tot aşa şi noi, deşi suntem mulţi formăm un singur trup în Cristos, iar fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii. 6 Avem daruri diferite, după harul care ni s-a dat: Dacă avem darul profeţiei trebuie să-l folosim conform credinţei; 7 cine a primit darul slujirii să slujească; cine a primit darul de a învăţa pe alţii trebuie să-i înveţe; 8 cine a primit darul de a îndemna să îndemne; cine împarte ajutor altora să-l împartă cu simplitate; cine conduce pe alţii să fie râvnic pentru binele lor; cine se îngrijeşte de cei nenorociţi să facă acest lucru cu bucurie. 9 Dragostea voastră să nu fie făţarnică. Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: Îl voi binecuvânta pe Domnul pentru darurile sale.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

2

Pentru misionari

A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia propovăduirii evangheliei.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-25

Fraţilor, 18 limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie? 21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia predicării evangheliei. 22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei, iar pentru păgâni nebunie; 24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10

R.: Să cântăm Domnului, el este mântuirea noastră.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

3

Să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi administratorii tainelor lui.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-5

Fraţilor, să nu vedeţi în noi decât pe slujitorii lui Cristos şi pe administratorii tainelor lui Dumnezeu. 2 Iar de la administratori se cere în primul rând să fie oameni de încredere. 3 Cât mă priveşte, prea puţin îmi pasă dacă mă judecaţi voi sau dacă mă judecă oamenii; de altfel nici eu nu mă judec pe mine însumi. 4 Conştiinţa nu-mi reproşează nimic, dar nu pentru asta sunt îndreptăţit; cel care mă judecă este Domnul. 5 De aceea nu vă grăbiţi să judecaţi dar aşteptaţi venirea Domnului. El va pune în lumină ceea ce stă ascuns în întuneric şi va da pe faţă gândurile inimilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

4

Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia!

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 9,16-19.22-23

Fraţilor, dacă vestesc evanghelia, acest lucru nu este pentru mine un motiv de laudă; este o obligaţie care mi s-a impus. Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! 17 Desigur, dacă acest lucru l-aş face din proprie iniţiativă aş primi răsplată de la Domnul. Dar nu este o iniţiativă a mea, proprie, ci mă achit de o obligaţie pe care mi-a încredinţat-o Domnul. 18 Atunci care este răsplata mea? Aceea de a vesti evanghelia fără vreun profit material şi fără a mă folosi de drepturile pe care mi le dă predicarea evangheliei. 19 Astfel, rămânând liber faţă de toţi, m-am făcut sluga tuturor, ca să pot câştiga pe cât mai mulţi. 22 M-am făcut slab cu cei slabi, pentru ca să-i câştig pe cei slabi. M-am făcut totul pentru toţi, ca să mântuiesc cu orice preţ măcar pe unii. 23 Toate acestea le fac pentru evanghelie, ca să am parte şi eu de mântuire.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R.: Vestiţi tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

 

1 Cântaţi Domnului un cântec nou!

Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

2a Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

 

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi neamurilor slava lui,

vestiţi tuturor popoarelor minunile sale. R.

 

7 Daţi Domnului, voi familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste!

8a Daţi Domnului slavă, preamăriţi numele său! R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

5

Ne-a făcut capabili ca să fim slujitorii alianţei celei noi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 3,1-6a

Fraţilor, ne recomandăm noi înşine, sau avem nevoie oare, cum au unii, de scrisori de recomandare către voi sau de la voi? 2 Voi înşivă sunteţi scrisoarea noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toată lumea. 3 E limpede că voi sunteţi o scrisoare a lui Cristos, compusă de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul lui Dumnezeu cel viu, nu pe tablă de piatră, ca Legea, ci pe tablele de carne ale inimilor. 4 Noi avem această mare încredere în Dumnezeu, datorită lui Cristos, 5 şi nu datorită capacităţii noastre personale, căreia i-am putea atribui acest merit. Puterea noastră vine de la Dumnezeu; 6a el ne-a făcut capabili să fim slujitorii noului legământ.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: În tine, Doamne, este tăria noastră.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

6

Noi îl predicăm pe Domnul Isus Cristos; în ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 4,1-2.5-7

Fraţilor, noi, apostolii, nu ne descurajăm, pentru că Dumnezeu ne-a încredinţat, în mila sa, o misiune atât de mare; 2 şi nici nu avem să ascundem ceva, de vreme ce nu avem pentru ce să ne ruşinăm; noi nu umblăm cu dedesubturi şi nici nu falsificăm cuvântul lui Dumnezeu, dimpotrivă, arătăm limpede adevărul şi căutăm să câştigăm încrederea tuturor oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. 5 Într-adevăr, noi nu ne predicăm pe noi înşine, ci pe Domnul Isus Cristos; în ce ne priveşte, noi suntem slujitorii voştri, de dragul lui Isus. 6 Dumnezeu, care a zis: „Să strălucească lumina din întuneric”, el a strălucit în sufletele noastre, ca să cunoaştem strălucirea măreţiei dumnezeieşti, pe care o radiază chipul lui Cristos. 7 Noi purtăm această comoară ca în nişte vase de lut, pentru ca să se arate că puterea extraordinară pe care o avem nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

7

Ne-a încredinţat nouă misiunea mântuirii.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 5,14-20

Fraţilor, dragostea lui Cristos pune stăpânire pe noi când ne gândim că unul a murit pentru toţi şi ca atare toţi au murit. 15 Iar el a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care a murit şi a înviat pentru ei. 16 Aşadar, noi, de acum înainte, nu mai privim pe nimeni cu ochi omeneşti. Chiar şi pe Cristos, dacă l-am privit cu ochi omeneşti, acum nu-l mai privim astfel. 17 Fraţilor, cine se află în Cristos este o făptură nouă; ce era vechi a trecut, un lucru nou a luat acum fiinţă. 18 Totul vine de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Cristos, iar nouă ne-a încredinţat misiunea împăcării. 19 Pentru că Dumnezeu era acela care, în Cristos, împăca lumea cu sine, neţinând seama de păcatele oamenilor, iar nouă ne-a încredinţat propovăduirea împăcării. 20 Noi suntem trimişi din partea lui Cristos şi prin noi, de fapt, vă vorbeşte însuşi Dumnezeu. Vă implorăm deci în numele lui Cristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2

R.: Să-l lăudăm pe Domnul, el este pacea noastră.

 

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

 

8

A împlinit misiunea de a sluji, ca să se formeze trupul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; 2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, 3 străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. 7 Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6

R.: Domnul ne călăuzeşte pe calea păcii.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

9

Am fost făcut slujitorul Bisericii, după hotărârea lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,24-29

Fraţilor, mă bucur de suferinţele pe care le îndur acum pentru voi şi completez în trupul meu ceea ce lipseşte pătimirilor lui Cristos pentru trupul lui, care este Biserica. 25 Eu am devenit slujitorul acestei Biserici, în virtutea misiunii încredinţate mie de Domnul, de a vesti pe deplin între voi Cuvântul lui Dumnezeu, 26 taina ascunsă de veacuri tuturor generaţiilor, dar acum descoperită sfinţilor săi, 27 cărora Dumnezeu a binevoit să le facă cunoscut cât de bogată şi minunată este această taină între popoarele păgâne: Cristos este în mijlocul vostru, el este nădejdea slavei. 28 Pe acest Cristos îl vestim noi, îndemnând pe orice om şi instruindu-l cu toată înţelepciunea, ca să-i facem pe toţi oamenii desăvârşiţi în Cristos. 29 Iată pentru care scop mă ostenesc şi mă lupt, întărit fiind de puterea Aceluia care lucrează în mine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4bc)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

 

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

 

10

V-am fi dat nu numai Evanghelia, dar chiar şi viaţa noastră.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,2b-8

Fraţilor, am găsit în Dumnezeu curajul de care aveam nevoie pentru a vesti între voi, cu preţul unor mari eforturi, evanghelia lui Dumnezeu. 3 Când v-am vorbit, nu v-am vestit învăţături greşite, nu am avut gânduri meschine, n-am umblat cu înşelăciune; 4 căci, pentru a ne încredinţa evanghelia, Dumnezeu ne-a pus la încercare, astfel ca noi să vorbim pentru a fi plăcuţi nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. După cum ştiţi, 5 niciodată n-am avut poftă ascunsă de câştig, Dumnezeu ne este martor; 6 niciodată n-am căutat onoruri din partea oamenilor, nici de la voi, nici de la alţii 7 deşi, ca apostoli ai lui Cristos, am fi putut să cerem o cinste deosebită. Dimpotrivă, noi ne-am purtat faţă de voi cu gingăşie, cum se îngrijeşte o mamă de copiii ei. 8 Având pentru voi asemenea simţăminte, am fi voit să vă dăm nu numai evanghelia lui Dumnezeu, ci şi pe noi înşine, căci ne deveniserăţi nespus de dragi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

11

Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,13-14; 2,1-3

Preaiubitule, ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori încredinţează unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.21-22.25 şi 27

R.: Domnul este credincios pentru totdeauna.

 

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e dăruită pe veci!”

O dată cu cerurile ai statornicit adevărul tău. R.

 

4 „Am făcut legământ cu alesul meu,

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu, David:

5 Îţi voi întări seminţia pe veci,

din neam în neam îţi voi păstra scaunul de domnie. R.

 

21 L-am aflat pe David slujitorul meu

şi l-am uns cu untdelemnul meu cel sfânt,

22 pentru ca mâna mea să-i fie sprijin

şi braţul meu să-i dea putere. R.

 

25 Adevărul şi bunătatea mea îl vor însoţi

şi puterea lui va creşte prin numele meu.

27 El îmi va spune: «Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu, stânca mea şi mântuirea mea!»”. R.

 

12

Lucrează pentru răspândirea evangheliei, îndeplineşte-ţi până la capăt misiunea.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,1-5

Preaiubitule, te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi, în numele venirii lui şi a împărăţiei lui, 2 vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi nepotrivită, atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă, dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui. 3 Va veni un timp când oamenii nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci îşi vor căuta o mulţime de învăţători după placul lor, care să le gâdile auzul cu tot felul de noutăţi. 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre mituri. 5 Tu însă fii treaz în toate, suportă suferinţa, lucrează pentru răspândirea evangheliei, împlineşte-ţi misiunea până la capăt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 109,1.2.3.4 (R.: 4bc)

R.: Tu eşti preot în veci după rânduiala lui Melchisedec.

 

1 Aşa vorbeşte Domnul către stăpânul meu:

„Şezi la dreapta mea, până voi pune pe duşmanii tăi

aşternut picioarelor tale”. R.

 

2 Domnul întinde din Sion sceptrul puterii tale,

spunând: „Domneşte în mijlocul duşmanilor tăi!” R.

 

3 În ziua puterii tale

tu domneşti strălucind de sfinţenie;

înainte de luceafărul dimineţii,

ca roua te-am născut. R.

 

4 Domnul s-a jurat şi nu-i va părea rău:

„Tu eşti preot în veci

după rânduiala lui Melchisedec!” R.

 

13

Păstoriţi turma lui Dumnezeu care v-a fost încredinţată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 5,1-4

Fraţilor, mă adresez celor care exercită între voi funcţia de prezbiter, ca unul care fac parte dintre prezbiteri, fiind martor al pătimirii lui Cristos şi părtaş la mărirea care se va arăta. 2 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care v-a fost încredinţată; vegheaţi asupra ei, nu din constrângere, ci cu tragere de inimă, aşa cum o vrea Dumnezeu; nu pentru un câştig josnic, ci cu dăruire; 3 fără a porunci ca nişte stăpâni celor încredinţaţi vouă, ci făcându-vă modele pentru turmă. 4 Astfel, când se va arăta păstorul suprem, veţi primi coroana nepieritoare a măririi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

Secerişul este mare, dar lucrătorii puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 9,35-38

În acel timp, Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând orice boală şi orice neputinţă. 36 Văzând mulţimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite şi risipite ca nişte oi fără păstor. 37 Atunci le-a zis ucenicilor săi: „Secerişul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puţini. 38 Rugaţi-l, aşadar, pe stăpânul secerişului să trimită lucrători în secerişul său”.

Cuvântul Domnului

 

2

Pentru un papă

 

ALELUIA 2Cor 5,19

(Aleluia) Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Cristos,

iar nouă ne-a încredinţat misiunea de a vesti lumii împăcarea.

(Aleluia)

 

Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,13-19

În acel timp, venind în părţile Cezareii lui Filip, Isus i-a întrebat pe ucenicii săi: „Cine spun oamenii că este Fiul Omului?” 14 Ei i-au răspuns: „Unii spun că este Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie, alţii că este Ieremia sau unul dintre profeţi”. 15 Isus i-a întrebat: „Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?” 16 Luând cuvântul, Simon Petru a zis: „Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu!” 17 La rândul său, Isus, luând cuvântul, i-a spus: „Fericit eşti tu, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea şi sângele ţi-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. 18 Şi eu îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi puterea Celui Rău nu o va birui. 19 Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA Mt 23,9a.10b

(Aleluia) Voi nu aveţi decât un singur Tată, pe cel din ceruri,

nu aveţi decât un singur Învăţător, adică pe Cristos. (Aleluia)

 

Cine este mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,8-12

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 8 „Să nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”, căci unul este Învăţătorul vostru iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului

 

4

Pentru misionari

 

ALELUIA Cf. Mt 10,7

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul,

vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia)

 

Mergeţi, învăţaţi toate popoarele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 28,16-20

În acel timp, cei unsprezece apostoli au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Isus să meargă. 17 Când l-au văzut, s-au aruncat la pământ, deşi unii dintre ei erau în îndoială. 18 Isus s-a apropiat de ei şi le-a spus aceste cuvinte: „Mi s-a dat toată puterea în cer şi pe pământ. 19 Aşadar, mergeţi şi învăţaţi toate popoarele, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, 20 învăţaţi-le să păzească toate câte vi le-am poruncit vouă şi iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor. Amin”.

Cuvântul Domnului

 

5

ALELUIA Mc 1,17

(Aleluia) Veniţi după mine, spune Domnul,

şi vă voi face pescari de oameni. (Aleluia)

 

Vă voi face pescari de oameni.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,14-20

După ce l-au arestat pe Ioan Botezătorul, Isus a plecat în Galileea, predicând evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. 15 El spunea: „Timpul s-a împlinit; împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!” 16 Trecând pe malul Lacului Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după mine şi vă voi face pescari de oameni”. 18 Lăsându-şi îndată mrejele, ei l-au urmat. 19 Mergând ceva mai departe, a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui Iacob. Ei erau în barcă şi îşi pregăteau mrejele. 20 Isus i-a chemat imediat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor Zebedeu în barcă, împreună cu zilierii lui, şi au plecat după Isus.

Cuvântul Domnului

 

6

Pentru misionari

 

ALELUIA Mt 28,19a.20b

(Aleluia) Mergeţi, învăţaţi toate popoarele, spune Domnul;

eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor.

(Aleluia)

 

Mergeţi în toată lumea, predicaţi evanghelia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-20

În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”. 19 Domnul Isus, după ce le-a vorbit, s-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta lui Dumnezeu. 20 Iar ei au plecat să predice pretutindeni. Domnul Isus lucra în ei şi întărea cuvântul prin semnele care urmau.

Cuvântul Domnului

 

7

Pentru misionari

ALELUIA Is 61,1

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;

el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

 

La cuvântul tău voi arunca mreaja.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 5,1-11

În acel timp, Isus se afla pe malul Lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. 2 Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. 3 Isus s-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon, şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. 4 Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: „Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit”. 5 Simon i-a răspuns: „Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele”. 6 Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. 7 Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă să vină şi să-i ajute. Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde. 8 Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: „Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!” 9 Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; 10 la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!” 11 Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus.

Cuvântul Domnului

 

8

ALELUIA Cf. Mt 10,7

(Aleluia) Împărăţia lui Dumnezeu este aproape, spune Domnul,

vestiţi pacea tuturor popoarelor. (Aleluia)

 

Secerişul este mult, iar lucrătorii puţini.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,1-9

În acel timp, Domnul a ales încă şaptezeci şi doi de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea sa, în fiecare cetate sau loc pe unde avea să treacă el. 2 Şi le-a zis: „De secerat este mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi-l deci pe stăpânul secerişului să trimită lucrători la secerişul său. 3 Mergeţi! Iată, eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. 4 Nu luaţi cu voi nici bani, nici desagă, nici sandale şi nu salutaţi pe nimeni pe drum. 5 În orice casă veţi intra, spuneţi mai întâi: «Pace acestei case!». 6 Şi de se află acolo un fiu al păcii, pacea pe care i-o doriţi va coborî asupra lui; altfel se va întoarce la voi. 7 Rămâneţi în acea casă, mâncaţi şi beţi ceea ce vi se dă, căci cine munceşte are dreptul la plată. Nu vă mutaţi din casă în casă. 8 Când veţi intra într-o localitate şi veţi fi primiţi, mâncaţi ce vi se va pune înainte, 9 vindecaţi bolnavii care se află acolo şi spuneţi oamenilor: «Împărăţia lui Dumnezeu este aproape de voi!»”.

Cuvântul Domnului

 

9

ALELUIA Cf. Lc 22,28.30

(Aleluia) Voi, care aţi rămas cu mine în încercările mele,

veţi sta la masa mea în împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, precum Tatăl mi-a pus-o mie la dispoziţie.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 22,24-30

În acel timp, s-a iscat între ucenici o neînţelegere: cine dintre ei se pare că este mai mare. 25 Dar Isus le-a spus: „La păgâni, regii poruncesc ca stăpânii şi cei care au puterea pretind să fie numiţi binefăcători. 26 Dar între voi să nu fie aşa: dimpotrivă, cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai mic, şi cel care porunceşte precum cel care slujeşte. 27 Căci cine este cel mai mare: cel care stă la masă, sau cel care slujeşte? Oare nu cel care stă la masă? Ei bine, eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujeşte. 28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas cu mine în încercările mele. 29 Eu vă pun vouă la dispoziţie o împărăţie, precum Tatăl meu mi-a pus-o mie la dispoziţie 30 ca să mâncaţi şi să beţi la masa mea, în împărăţia mea, şi să şedeţi pe tronuri, stăpânind peste cele douăsprezece triburi ale lui Israel”.

Cuvântul Domnului

 

10

ALELUIA In 10,14

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.

Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

 

Păstorul cel bun îşi dă sufletul pentru oile sale.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 10,11-16

În acel timp, Isus a spus: „Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale. 12 Cel plătit nu este păstor, căci oile nu-i aparţin. Dacă vede lupul venind, el lasă oile şi fuge, iar lupul le răpeşte şi le risipeşte. 13 Cel plătit fuge, pentru că nu-l interesează decât plata şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt păstorul cel bun; eu cunosc oile mele şi oile mele mă cunosc pe mine, 15 precum mă cunoaşte Tatăl şi eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viaţa pentru oile mele. 16 Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu: va fi o singură turmă şi un singur păstor”.

Cuvântul Domnului

 

11

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;

deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu

vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

V-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului

 

12

Pentru un papă

ALELUIA In 10,11

(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun.

Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oile sale, spune Domnul.

(Aleluia)

 

Paşte mieii mei, paşte oile mele!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,15-17

Isus înviat din morţi a stat la masă cu ucenicii săi pe ţărmul mării. 15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii mei!” 16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte mieii mei!” 17 Şi i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubeşti şi i-a zis: „Doamne, tu toate le ştii; tu ştii că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paşte oile mele!”

Cuvântul Domnului