en-USro-RO

| Login
13 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În afara timpului pascal

1

Îţi voi da pricepere ca să ştii să conduci.

Citire din cartea întâi a Regilor 3,11-14

În zilele acelea, 11 Domnul i-a spus lui Solomon: „Deoarece tu ai dorit înţelepciune şi n-ai cerut nici viaţă lungă, nici bogăţie, nici moartea duşmanilor tăi, ci ai cerut pricepere, ca să dai hotărâri drepte, 12 iată, eu voi face după cuvântul tău: îţi dau inimă înţeleaptă şi pricepută; 13 nimeni n-a fost ca tine înaintea ta şi nici după tine nu se va ridica unul asemenea ţie. 14 Ba mai mult, îţi voi da şi ceea ce tu nu ai cerut: şi anume bogăţie şi slavă, aşa încât nici unul dintre regi nu va fi egal cu tine cât timp vei trăi. Şi dacă vei umbla pe căile mele, cum a făcut tatăl tău David, îţi voi da o viaţă îndelungată”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Legea ta, Doamne,

este mereu în inima mea.

 

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

2

Am iubit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea.

Citire din cartea Înţelepciunii 7,7-10.15-16

Lui Dumnezeu m-am rugat şi mi s-a dat pricepere; l-am implorat şi duhul înţelepciunii s-a coborât peste mine. 8 Am ţinut la înţelepciune mai mult decât la tronuri şi sceptre; în comparaţie cu ea, bogăţiile le-am socotit de nimic. 9 N-am pus alături de ea nici pietrele cele mai scumpe, fiindcă tot aurul din lume, pe lângă ea, nu e decât nisip, iar argintul mi se pare noroi înaintea ei. 10 Am preţuit înţelepciunea mai mult decât sănătatea şi frumuseţea; am pus-o chiar înaintea luminii, fiindcă strălucirea ei nu se stinge niciodată. 15 Mi-a dat Dumnezeu să vorbesc precum gândesc şi să cuget într-un chip vrednic de darurile primite, căci el este călăuzitorul înţelepciunii şi îndrumătorul înţelepţilor. 16 În mâna lui suntem noi şi cuvintele noastre, mintea şi priceperea noastră.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14

R.: Cuvântul tău, Doamne, este bucuria mea.

9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

 

3

Îl va umple Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 15,1-6

Omul care se teme de Domnul face binele iar cel care ţine legea îşi însuşeşte înţelepciunea. 2 Ea îl întâmpină ca o mamă şi îl primeşte ca o tânără mireasă. 3 Îl hrăneşte cu pâinea înţelegerii şi-i dă să bea din apa înţelepciunii. 4 Se sprijină pe ea şi nu se va clătina, se încrede în ea şi nu va rămâne de ruşine; îl înalţă mai presus decât tovarăşii săi. 5 Îl face să vorbească în mijlocul adunării; în ea va afla mulţumirea, cununa bucuriei, şi va dobândi un renume veşnic; 6 fericirea şi preamărirea vor fi comoara lui, şi va moşteni un nume veşnic.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

 

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

4

Îl va umple cu Duhul înţelepciunii.

Citire din cartea lui Ben Sirah 39,8-14

Dacă va voi Domnul atotputernic, îl va umple cu duhul înţelegerii pe cel care caută înţelepciunea; 9 ca un torent se vor revărsa cuvintele priceperii sale şi-i va aduce mulţumiri Domnului în rugăciune. 10 El va urma calea cea dreaptă în hotărârile sale şi în ştiinţa sa şi va cugeta la tainele lui Dumnezeu. 11 El va face cunoscută învăţătura pe care a primit-o şi se va mândri cu legea legământului Domnului. 12 Vor lăuda mulţi înţelepciunea lui şi nu va fi uitată niciodată. 13 Amintirea lui nu se va şterge, numele lui va dăinui din generaţie în generaţie. 14 Popoarele vor vorbi despre înţelepciunea lui, iar adunarea îl va sărbători cu laude.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

 

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

În timpul pascal

1

Dumnezeu l-a înălţat ca Domn şi Mesia.

Citire din Faptele Apostolilor 2,14a.22-24.32-36

În ziua Rusaliilor, Petru cu cei unsprezece, stând în picioare în faţa mulţimii, a zis cu glas tare: 22 „Bărbaţi iudei, luaţi la cunoştinţă şi ascultaţi bine cuvintele acestea: E vorba de Isus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin faptele puternice, prin minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a săvârşit printr-însul în mijlocul vostru, după cum ştiţi voi înşivă. 23 Pe omul acesta, dat în mâinile voastre, după planul orânduit şi după ştiinţa de mai înainte a lui Dumnezeu, voi l-aţi răstignit şi l-aţi omorât prin mâinile celor nelegiuiţi. 24 Dar Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de legăturile morţii. 32 Dumnezeu l-a înviat pe acest Isus: noi toţi suntem martori ai acestui fapt. 33 Înălţat în slavă prin puterea lui Dumnezeu, el a primit de la Tatăl pe Duhul Sfânt care era promis, şi l-a revărsat asupra noastră, ceea ce de fapt vedeţi şi auziţi şi voi. 34 David nu s-a înălţat la cer, şi totuşi psalmul spune: Domnul a zis Domnului meu: Şezi de-a dreapta mea, 35 până voi pune pe vrăjmaşii tăi aşternut picioarelor tale. 36 Să ştii bine, aşadar, tot poporul lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Mesia pe acest Isus, pe care voi l-aţi răstignit”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Cuvântul tău, Doamne, este lumină şi bucurie.

sau

Aleluia.

 

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

2

Înviindu-l pe Isus, Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea.

Citire din Faptele Apostolilor 13,26-33

În zilele acelea, vorbind celor adunaţi în sinagoga din Antiohia Pisidiei, Paul spunea: 26 „Fraţilor, fii din neamul lui Abraham şi voi care vă închinaţi Dumnezeului nostru, tuturor ne-a fost adresat acest mesaj al mântuirii. 27 Dar locuitorii Ierusalimului şi mai-marii lor n-au vrut să-l recunoască pe Isus şi nici să înţeleagă cuvintele profeţilor, care se citesc în fiecare sâmbătă. Şi totuşi ei au adus la îndeplinire aceste cuvinte atunci când l-au condamnat. 28 Fără să fi aflat în el nici un motiv pentru condamnare la moarte, ei i-au cerut lui Pilat să-l ucidă. 29 Iar după ce au îndeplinit toate cele scrise despre el, l-au dat jos de pe cruce şi l-au pus în mormânt. 30 Dar Dumnezeu l-a înviat din morţi. 31 Timp de mai multe zile el s-a arătat celor care urcaseră împreună cu el din Galileea la Ierusalim. Aceştia sunt martorii lui către popor. 32 Şi noi vă aducem acum această veste bună: făgăduinţa pe care a făcut-o părinţilor, 33 Dumnezeu a împlinit-o în întregime pentru noi, copiii lor, înviindu-l pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: «Fiul meu eşti tu, eu astăzi te-am născut!»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

sau

Aleluia.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

LECTURA A II-A

1

A găsit Dumnezeu cu cale să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia propovăduirii evangheliei.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,18-25

Fraţilor, 18 limbajul crucii este nebunie pentru cei care se pierd; dar pentru cei care se mântuiesc, adică pentru noi, este puterea lui Dumnezeu. 19 Căci este scris: „Voi distruge înţelepciunea înţelepţilor şi voi nimici ştiinţa celor învăţaţi”. 20 Ce se mai alege de cei înţelepţi? Ce se mai alege de cărturari? Ce se mai alege de gânditorii acestei lumi? Oare nu a arătat Dumnezeu că înţelepciunea lumii acesteia este nebunie? 21 Şi pentru că lumea, cu toată înţelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu în lucrările înţelepciunii lui Dumnezeu, de aceea i-a plăcut lui Dumnezeu să-i mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia predicării evangheliei. 22 Da, pentru că în timp ce iudeii cer semne şi grecii caută înţelepciune, 23 noi îl predicăm pe Cristos cel răstignit – scandal pentru iudei, iar pentru păgâni nebunie; 24 dar pentru noi cei chemaţi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. 25 Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât puterea oamenilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14

R.: Fericiţi cei care ascultă cuvintele Domnului.

9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

 

2

Noi vestim înţelepciunea tainei lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,1-10a

Fraţilor, 1 când am venit la voi, ca să vă vestesc taina lui Dumnezeu, nu am venit ca unul iscusit în arta cuvântului sau a înţelepciunii. 2 Eu n-am voit să cunosc printre voi altceva decât pe Isus Cristos, şi pe acesta răstignit. 3 Am venit în mijlocul vostru întru slăbiciune şi frică, ba chiar de-a dreptul tremurând. 4 Limbajul meu şi propovăduirea evangheliei nu aveau nimic comun cu vorbele meşteşugite ale artei de a convinge; dar ele se bazau pe Duhul Sfânt şi pe puterea lui, 5 pentru ca temeiul credinţei voastre să nu fie înţelepciunea oamenilor, ci puterea lui Dumnezeu. 6 Celor maturi în credinţă le propunem şi noi o înţelepciune, dar ea nu este înţelepciunea acestei lumi, nici înţelepciunea stăpânitorilor acestei lumi, care sunt muritori. 7 Dimpotrivă, noi vestim înţelepciunea lui Dumnezeu, înţelepciune ţinută ascunsă, dar rânduită de Dumnezeu înaintea tuturor veacurilor, ca să ne ducă la mărire. 8 Nimeni dintre stăpânitorii acestei lumi nu a cunoscut-o, căci dacă ar fi cunoscut-o, nu l-ar fi răstignit pe Domnul măririi. 9 Noi vă vestim, după cum spune Scriptura: ceea ce ochiul nu a văzut, urechea nu a auzit, ceea ce la inima omului nu a ajuns, aceea a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc pe el. 10a Nouă ne-a descoperit Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, această înţelepciune.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Fericit cel care păzeşte legea Domnului.

 

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

3

Noi suntem acei care avem gândul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 2,10b-16

Fraţilor, Duhul Sfânt pătrunde cu privirea toate lucrurile, chiar şi adâncimile lui Dumnezeu. 11 Care dintre oameni cunoaşte oare tainele omului, dacă nu duhul omului care este în el? Tot aşa şi tainele lui Dumnezeu nimeni nu le cunoaşte, în afară de Duhul lui Dumnezeu. 12 Noi nu am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să cunoaştem darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. 13 Despre acestea vorbim, nu cu vorbe învăţate de la înţelepciunea omenească, ci învăţate de la Duhul Sfânt, explicând lucrurile duhovniceşti prin cuvinte duhovniceşti. 14 Omul înzestrat numai cu puteri omeneşti nu poate înţelege cele ce vin de la Duhul lui Dumnezeu; pentru el sunt o nebunie şi nu le poate înţelege, pentru că acestea nu pot fi judecate decât cu ajutorul Duhului Sfânt. 15 Dimpotrivă, omul însufleţit de Duhul Sfânt judecă orice lucru, iar el nu poate fi judecat de nimeni. Scriptura se întreabă: 16 „Cine cunoaşte gândul Domnului? Sau cine-l va sfătui pe el?” Ei bine, noi suntem aceia care avem gândul lui Cristos!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31 (R.: 30a)

R.: Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune.

 

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

4

 

Să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,8-12

Fraţilor, 8 mie, celui mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat acest har, să le predic păgânilor nemărginita bogăţie a lui Cristos 9 şi să le pun tuturor în lumină înfăptuirea misterului ascuns de veacuri în Dumnezeu, Creatorul a toate. 10 Astfel, de acum înainte, chiar puterile şi tăriile vor cunoaşte, prin intermediul Bisericii, feluritele manifestări ale înţelepciunii lui Dumnezeu. 11 Acesta este planul veşnic pe care Dumnezeu l-a înfăptuit în Cristos Isus, Domnul nostru. 12 Iar credinţa noastră în Cristos e aceea care ne dă curajul să ne apropiem de Dumnezeu cu toată încrederea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Cuvântul tău, Doamne, este lumină şi bucurie.

 

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

5

A împlinit misiunea de a sluji, ca să se formeze trupul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 4,1-7.11-13

Fraţilor, eu cel întemniţat pentru Domnul, vă rog să urmaţi cum se cuvine chemarea pe care aţi primit-o de la Dumnezeu; 2 fiţi smeriţi, blânzi, răbdători, îngăduiţi-vă cu iubire unii pe alţii, 3 străduiţi-vă să păstraţi unitatea Duhului prin legătura păcii. 4 Este un singur trup, un singur Duh, după cum una este speranţa pe care aţi primit-o: aceea a chemării voastre. 5 Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, 6 un singur Dumnezeu, Tată al tuturor, care domneşte peste toate, lucrează prin toţi şi este prezent în noi toţi. 7 Fiecare dintre noi a primit harul în măsura în care i l-a dăruit Cristos. 11 El a dat oamenilor felurite daruri: pe unii i-a făcut apostoli, pe alţii profeţi, pe alţii vestitori ai evangheliei; pe unii păstori şi pe alţii învăţători. 12 Astfel poporul sfânt este organizat pentru a putea împlini misiunea de a sluji şi pentru a se forma trupul lui Cristos, 13 ca în cele din urmă să ajungem cu toţii la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea omului desăvârşit, la plinătatea staturii lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Inima celui drept este perseverentă în credinţă.

 

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

6

Păstrează tezaurul evangheliei prin Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 1,13-14; 2,1-3

Preaiubitule, ia ca îndreptar sănătos învăţătura pe care ai auzit-o de la mine, în credinţa şi iubirea pe care o avem în Cristos Isus. 14 Ţie ţi s-a încredinţat tezaurul evangheliei; păstrează-l neatins, prin Duhul Sfânt care locuieşte în noi. 2,1 Aşadar, copilul meu, află-ţi tăria în harul care este în Cristos Isus; 2 şi ceea ce ţi-am spus de faţă cu mulţi martori încredinţează unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i înveţe şi pe alţii. 3 Ia parte împreună cu mine la suferinţă, ca un vrednic ostaş al lui Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,9-10.11-12.13-14

R.: Voi păstra, Doamne, cuvintele tale.

9 Cel tânăr va merge pe drumul său fără să greşească,

dacă se va călăuzi după cuvântul tău.

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale. R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău

ca să nu păcătuiesc împotriva ta.

12 Binecuvântat eşti, Doamne,

învaţă-mă Legile tale. R.

 

13 Vestesc cu buzele mele

toate hotărârile tale.

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

 

7

Lucrează pentru răspândirea evangheliei, îndeplineşte-ţi până la capăt misiunea.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,1-5

Preaiubitule, te implor înaintea lui Dumnezeu şi a lui Cristos Isus, care va veni să judece pe cei vii şi pe cei morţi, în numele venirii lui şi a împărăţiei lui, 2 vesteşte cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită şi nepotrivită, atrage atenţia, dojeneşte, îndeamnă, dar cu multă răbdare şi grijă de a instrui. 3 Va veni un timp când oamenii nu vor mai suferi învăţătura sănătoasă, ci îşi vor căuta o mulţime de învăţători după placul lor, care să le gâdile auzul cu tot felul de noutăţi. 4 Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre mituri. 5 Tu însă fii treaz în toate, suportă suferinţa, lucrează pentru răspândirea evangheliei, împlineşte-ţi misiunea până la capăt.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,8.9.10.11

R.: Voi vesti fraţilor mei cuvintele Domnului.

 

8 Legea Domnului este desăvârşită,

înviorează sufletul;

mărturia Domnului este adevărată,

îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

 

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,

înveselesc inima,

poruncile Domnului sunt strălucitoare,

luminează ochii. R.

 

10 Frica de Domnul este curată;

rămâne în veacul veacului;

judecăţile Domnului sunt adevărate,

toate sunt drepte. R.

 

11 Ele sunt mai preţioase decât aurul

şi decât toate pietrele scumpe,

mai dulci decât fagurele

şi decât mierea. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-19

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri. 17 Să nu credeţi că am venit să desfiinţez Legea sau Profeţii. Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc. 18 Căci vă spun adevărul, înainte de a dispărea cerul şi pământul, nici o literă şi nici o virgulă nu va dispărea din Lege, până ce nu se vor împlini toate. 19 Deci cel care va călca una dintre cele mai mici dintre aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni să facă la fel, va fi numit cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar cel care le va împlini şi-i va învăţa şi pe alţii să le împlinească, va fi numit mare în împărăţia cerurilor”.

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA In 6,64b şi 69b

(Aleluia) Cuvintele tale, Doamne, sunt duh şi viaţă;

tu ai cuvintele vieţii veşnice. (Aleluia)

 

Isus îi învăţa ca unul care are autoritate.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21-29

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne,» va intra în împărăţia cerurilor, dar cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit, nu în numele tău am scos diavoli şi nu în numele tău am făcut multe minuni?». 23 Atunci eu le voi spune pe faţă: Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor! 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit iar prăbuşirea ei a fost mare”. 28 Astfel, a terminat Isus predica sa. Mulţimile au rămas uimite de învăţătura lui, 29 deoarece el îi învăţa ca unul care are autoritate şi nu cum învăţau cărturarii lor.

Cuvântul Domnului

3

ALELUIA Cf. Fap 16,14b

(Aleluia) Deschide, Doamne, inimile noastre,

ca să pătrundă în ele cuvântul Fiului tău. (Aleluia)

 

Lucruri noi şi lucruri vechi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,47-52

În acel timp, Isus a spus mulţimii: 47 „Împărăţia cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de peşti. 48 Când s-a umplut, pescarii îl trag la ţărm, se aşază şi aleg peştii buni în coşuri iar pe cei răi îi aruncă. 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul lumii: îngerii vor veni şi vor despărţi pe cei răi de cei drepţi, 50 şi-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge şi vor scrâşni din dinţi. 51 Aţi înţeles toate acestea?” Ei au răspuns: „Da!” 52 Apoi le-a zis: „Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăţiei cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi şi vechi”.

Cuvântul Domnului

 

4

ALELUIA Mt 23,9a.10b

(Aleluia) Voi nu aveţi decât un singur Tată, pe cel din ceruri,

nu aveţi decât un singur Învăţător, adică pe Cristos. (Aleluia)

 

Nu îngăduiţi să vi se spună „maestre”, căci unul este Maestrul vostru, Cristos.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 23,8-12

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 8 „Să nu îngăduiţi să vi se spună „rabbi”, căci unul este Învăţătorul vostru iar voi toţi sunteţi fraţi. 9 Nici „tată” să nu spuneţi nimănui pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel din ceruri. 10 Nici „învăţători” nu îngăduiţi să vi se spună, căci unul este Învăţătorul vostru, Cristos. 11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. 12 Cine se va înălţa va fi înjosit iar cine se va smeri va fi înălţat”.

Cuvântul Domnului

 

5

ALELUIA

(Aleluia) Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu,

semănătorul este Cristos;

toţi cei care-l vor găsi vor rămâne în veci. (Aleluia)

 

A ieşit semănătorul să semene.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,1-10.13-20

În acel timp, Isus a început să înveţe iarăşi pe malul mării. Şi, deoarece o mare mulţime de oameni s-a adunat în jurul lui, el s-a urcat într-o barcă şi s-a aşezat. El era pe mare iar mulţimea stătea pe ţărm. 2 Le spunea multe lucruri în parabole. Printre altele, le-a spus: 3 „Ascultaţi! Iată, a ieşit semănătorul să semene; 4 şi cum semăna, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului; venind, păsările au mâncat-o. 5 Alta a căzut printre pietre, unde era puţin pământ şi, cum nu avea adâncime în pământ, a răsărit în scurt timp. 6 Dar când s-a ridicat soarele, a ars-o şi, fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat. 7 Altă parte a căzut între spini iar spinii, crescând, au înăbuşit-o şi nu a dat rod. 8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, a încolţit, a crescut şi a adus rod, care de treizeci, care de şaizeci, care de o sută de ori mai mult”. 9 Şi a adăugat: „Cine are urechi de auzit, să audă!” 10 Când a rămas singur, cei din jurul lui şi cei doisprezece i-au cerut lămuriri cu privire la parabolă. 13 Isus le-a spus: „Nu înţelegeţi această parabolă? Cum le veţi înţelege atunci pe celelalte? 14 Semănătorul seamănă cuvântul. 15 Lângă drum cade cuvântul la cei care îl ascultă şi, după ce au ascultat, vine numaidecât Satana şi ia cuvântul semănat în ei. 16 La fel se întâmplă cu cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu ca în pământ pietros; după ce au ascultat cuvântul, îl primesc îndată şi cu bucurie. 17 Dar nu au rădăcină în ei, ci sunt nestatornici şi, dacă vine o strâmtorare sau o prigoană din cauza cuvântului, pe loc se leapădă. 18 Alţii primesc sămânţa într-un pământ cu spini. Aceştia sunt cei care ascultă cuvântul, 19 dar grijile acestei lumi, pofta amăgitoare de îmbogăţire şi celelalte pofte îi cuprind şi înăbuşă cuvântul, iar el rămâne fără rod. 20 Alţii primesc sămânţa în pământ bun. Ei sunt cei care ascultă cuvântul, îl primesc şi dau rod: unii de treizeci, alţii de şaizeci şi alţii de o sută de ori mai mult”.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

A ieşit semănătorul să semene.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,1-9

În acel timp, Isus a început să înveţe iarăşi pe malul mării. Şi, deoarece o mare mulţime de oameni s-a adunat în jurul lui, el s-a urcat într-o barcă şi s-a aşezat. El era pe mare iar mulţimea stătea pe ţărm. 2 Le spunea multe lucruri în parabole. Printre altele, le-a spus: 3 „Ascultaţi! Iată, a ieşit semănătorul să semene; 4 şi cum semăna, o parte din sămânţă a căzut pe marginea drumului; venind, păsările au mâncat-o. 5 Alta a căzut printre pietre, unde era puţin pământ şi, cum nu avea adâncime în pământ, a răsărit în scurt timp. 6 Dar când s-a ridicat soarele, a ars-o şi, fiindcă nu avea rădăcină, s-a uscat. 7 Altă parte a căzut între spini iar spinii, crescând, au înăbuşit-o şi nu a dat rod. 8 În sfârşit, o altă parte a căzut în pământ bun, a încolţit, a crescut şi a adus rod, care de treizeci, care de şaizeci, care de o sută de ori mai mult”. 9 Şi a adăugat: „Cine are urechi de auzit, să audă!”

Cuvântul Domnului

 

6

ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe.

(Aleluia)

 

Vorbele nu sunt decât revărsarea inimii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,43-45

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 43 „Niciodată un pom bun nu va da fructe rele şi un pom rău fructe bune. 44 Fiecare pom se cunoaşte după fructele sale. Nu se adună smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. 45 Omul bun scoate binele din tezaurul inimii sale, care este bun, iar omul rău scoate răul din inima lui, care este rea. Pentru că vorbele nu sunt decât revărsarea inimii”.

Cuvântul Domnului