en-USro-RO

| Login
10 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Marți, 10 decembrie 2019

Sfintii zilei
Fer. Anton Durcovici, ep. m. **; Ss. Eulalia, fc. m.; Maur, m.
Liturghierul Roman
Fer. Anton Durcovici, ep. m. ** 
Liturghie proprie, prefațã pentru sfinți
roșu, P
Lectionar
Înț 3,1-9: I-a primit ca pe o jertfã de ardere de tot.
Ps 33(32): Fericit este poporul al cãrui Dumnezeu este Domnul!
Rom 8,31b-39: Nimic nu va putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu, care este în Cristos.
In 15,18-21: Nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume.
Meditatia zilei
Marți din sãptãmâna a 2-a din Advent

LECTURA I

În afara Timpului Pascal

1

Iubirea este tare ca moartea.

Citire din cartea Cântarea Cântărilor 8,6-7

6 Aşa spune cel iubit: „Numele meu să fie scris în inima ta, să fie gravat pe braţul tău. Pentru că iubirea este tare ca moartea şi pasiunea nepotolită ca iadul. Săgeţile ei sunt săgeţi de foc şi flacăra ei ca fulgerul din cer. 7 Marea nu poate stinge dragostea, nici râurile s-o potolească; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât un profund dispreţ”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17

R.: În tine, Doamne, este bucuria mea.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

2

Te voi logodi cu mine pe vecie.

Citire din cartea profetului Osea 2,14.15b.19-20

Aşa spune Domnul: „O voi atrage la mine, o voi duce în pustiu şi-i voi vorbi pe placul inimii ei; 15b acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua în care a ieşit din ţara Egiptului. 19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna; te voi logodi cu mine în dreptate, judecată, în iubire şi îndurare; 20 te voi logodi cu mine în fidelitate şi vei cunoaşte că eu sunt Domnul!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17 (R.: cf. Mt 25,6)

R.: Iată, vine Mirele, ieşiţi-i în întâmpinare.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

 

În timpul pascal

1

Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 19,1.5-9

Eu, Ioan, am auzit în cer un glas puternic, ca al unei mulţimi imense, care zicea: „Aleluia! Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!” 5 Iar dinspre tron se auzea un glas spunând: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi slujitorii lui, voi, care vă temeţi de el, mici şi mari!” 6 Apoi am auzit un glas ca al unei mulţimi imense, ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic şi-a luat în primire domnia! 7 Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-i dăm slavă, pentru că a venit nunta Mielului şi mireasa lui şi-a pus podoabele. 8 Dumnezeu i-a dat un veşmânt de in, curat, strălucitor. Veşmântul – sunt faptele drepte ale sfinţilor”. 9 Un înger mi-a zis: „Scrie! Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.: cf. 12a.13a)

R.: Voi tineri şi fecioare, lăudaţi numele Domnului!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui,

lăudaţi-l toate oştirile! R.

 

11 Toate popoarele şi împăraţii pământului,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii,

13a să laude numele Domnului. R.

 

13c Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri,

14 el este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

2

Am văzut noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,1-5a

Eu, Ioan, am văzut un cer nou şi un pământ nou. Căci cerul cel dintâi şi pământul cel dintâi au dispărut, iar marea nu mai este. 2 Şi am văzut, coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei. 3 Şi am auzit dinspre tronul divin un glas puternic ce zicea: „Iată, locuinţa lui Dumnezeu este între oameni. El va locui cu ei şi ei vor fi poporul lui; şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor: nu va mai fi moarte, nici plâns, nici strigăt, nici durere, căci lumea cea dintâi a dispărut”. 5a Atunci cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5

R.: Cei cu inima curată vor locui în casa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

LECTURA A II-A

1

Fecioara se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 7,25-35

Fraţilor, 25 în ceea ce priveşte celibatul nu am nici o poruncă de la Domnul; dau însă un sfat, ca unul care, prin îndurarea Domnului sunt vrednic de crezare. 26 Având în vedere încercările grele care ne aşteaptă, gândesc că este un lucru bun ca omul să trăiască astfel. 27 Eşti căsătorit? Nu căuta să te desparţi. Nu eşti căsătorit? Nu-ţi căuta femeie. 28 Totuşi, dacă te căsătoreşti, nu faci nici un păcat, iar dacă o tânără se căsătoreşte, nici ea nu face nici un păcat. Dar cei care aleg acest fel de viaţă vor întâmpina necazuri pământeşti şi tocmai de acestea aş voi să vă scutesc. 29 Aşadar, fraţilor, vă spun: timpul este scurt. Pe viitor, cei ce au soţii să trăiască în aşa fel ca şi cum nu le-ar avea; 30 cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge, cei ce se bucură ca şi cum nu s-ar bucura, cei ce cumpără ca şi cum n-ar stăpâni, 31 cei ce se folosesc de această lume ca şi cum nu a s-ar folosi de ea, căci lumea, aşa cum o vedem noi, este trecătoare. 32 Eu aş vrea ca voi să fiţi fără de griji. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ce sunt ale Domnului, cum să-i placă Domnului. 33 Cel căsătorit însă se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă femeii, şi astfel, este împărţit. 34 Tot aşa, femeia fără bărbat şi fecioara se îngrijesc de cele ce sunt ale Domnului, să fie sfinte cu trupul şi cu sufletul, pe când femeia căsătorită se îngrijeşte de cele lumeşti, cum să-i placă bărbatului. 35 Aceasta o spun în interesul vostru, nu ca să vă întind o cursă, dar vă învăţ ceea ce este bine şi ca să-i puteţi sluji Domnului fără piedici.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 44,11-12.14-15.16-17

R.: În tine, Doamne, este bucuria mea.

11 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea,

uită de poporul tău şi de casa tatălui tău.

12 Regele râvneşte frumuseţea ta;

el îţi este stăpânul, pleacă-te în faţa lui. R.

 

14 Fiica regelui îşi face intrarea,

împodobită strălucitor cu haine ţesute în aur.

15 În haine strălucitoare e adusă la rege;

fecioare formează alaiul ei, prietenele ei sunt aduse la tine. R.

 

16 Cu strigăte de bucurie şi veselie

intră în palatul regelui.

17 Locul părinţilor tăi îl vor lua copiii,

îi vei pune stăpânitori în lumea întreagă. R.

 

2

Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,17 – 11,2

Fraţilor, cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, ci trebuie să-l recomande Domnul. 11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! Dar, desigur, voi mă suportaţi. 2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un singur mire; voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.: cf. 12a.13a)

R.: Voi tineri şi fecioare, lăudaţi numele Domnului!

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi-l pe Domnul din ceruri,

lăudaţi-l întru cei de sus!

2 Lăudaţi-l voi, îngerii lui,

lăudaţi-l toate oştirile! R.

 

11 Toate popoarele şi împăraţii pământului,

conducătorii şi toţi judecătorii neamurilor,

12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii,

13a să laude numele Domnului. R.

 

13c Măreţia lui este mai presus de pământ şi de ceruri,

14 el este puterea poporului său.

El este vrednic de lauda sfinţilor săi,

a tuturor fiilor lui Israel,

a poporului care este aproape de dânsul. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA

(Aleluia) Vino, mireasa lui Cristos, primeşte-ţi coroana

pe care ţi-a pregătit-o Domnul pentru vecie. (Aleluia)

 

Sunt unii care au renunţat la căsătorie pentru împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,3-12

În acel timp, câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; ei l-au întrebat: „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?” 4 El le-a răspuns: „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi femeie 5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!” 7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?” 8 Isus le-a răspuns: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; însă la început nu era aşa. 9 Vă spun, aşadar: Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 10 Atunci ucenicii i-au spus: „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, nu face să te mai căsătoreşti”. 11 El însă le-a răspuns: „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din naştere; alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, pentru împărăţia lui Dumnezeu. Cine poate înţelege, să înţeleagă!”

Cuvântul Domnului

 

2

ALELUIA Cf. Mt 25,10

(Aleluia) Aceasta este fecioara înţeleaptă,

pe care Domnul a găsit-o veghind;

iar când a venit Mirele, a intrat cu el în sala ospăţului. (Aleluia)

 

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

 

Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea mai bună.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului