en-USro-RO

| Login
9 decembrie 2019

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 9 decembrie 2019

Sfintii zilei
† NEPRIHÃNITA ZÃMISLIRE
Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin
Liturghierul Roman
† NEPRIHÃNITA ZÃMISLIRE
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
Gen 3,9-15.20: Voi pune dușmãnie între tine și femeie.
Ps 97: Cântați Domnului un cântec nou, pentru cã a fãcut lucruri minunate!
Ef 1,3-6.11-12: Ne-a ales în Cristos mai înainte de întemeierea lumii.
Lc 1,26-38: Bucurã-te, o, plinã de har, Domnul este cu tine!
Meditatia zilei
Luni din sãptãmâna a 2-a din Advent

LECTURA I

În afara Timpului Pascal

1

Ieşi din ţara ta, lasă familia ta şi mergi în ţara pe care ţi-o voi arăta.

Citire din cartea Genezei 12,1-4a

În zilele acelea, Domnul i-a spus lui Abraham: 1 „Ieşi din ţara ta, din neamul tău şi din casa tatălui tău şi du-te în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2 Voi face din tine un popor mare, te voi binecuvânta şi voi preamări numele tău; vei fi un izvor de binecuvântare. 3 Voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei care te vor blestema. În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului”. 4a Abraham a plecat, după cum i-a poruncit Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: În prezenţa ta voi avea plinătatea vieţii.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

2

Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din cartea Leviticului 19,1-2.17-18

Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spune-le: «Fiţi sfinţi, căci eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. 17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să nu te sfieşti a-l dojeni pe aproapele tău ca să nu porţi păcatul lui. 18 Nu căuta să te răzbuni şi nu ţine supărare pe fiii poporului tău. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt Domnul»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5

R.: Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în tine, Doamne.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

3

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta.

Citire din cartea Deuteronomului 6,3-9

Ascultă, Israele, caută să împlineşti poruncile Domnului, ca să fii fericit şi să te înmulţeşti fără număr, în ţara în care curge lapte şi miere, precum ţi-a făgăduit ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 4 Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, să rămână întipărite în inima ta. 7 Să le repeţi fiilor tăi, să vorbeşti despre ele fără încetare, când stai acasă sau mergi pe drum, când te culci şi când te scoli, 8 să le legi la mână ca pe un semn, să le porţi pe frunte ca pe un talisman; 9 să le scrii la intrarea casei şi la porţile cetăţilor tale”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: Tu, Doamne, eşti singurul meu bine.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

4

Pentru călugări

Domnul este moştenirea lui.

Citire din cartea Deuteronomului 10,8-9

În zilele acelea, Moise s-a adresat poporului zicând: „Domnul i-a ales pe urmaşii lui Levi, ca să poarte chivotul legământului său, să stea de veghe înaintea Domnului, să-i slujească lui şi să binecuvânteze poporul în numele Domnului; ceea ce au făcut de fapt până astăzi. 9 De aceea Levi n-a primit partea sa de moştenire, ca fraţii săi, căci moştenirea sa este Domnul, cum i-a hotărât Domnul Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11

R.: Tu, Doamne, eşti singurul meu bine.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

5

Pentru călugări

Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,4-9a.11-15a

În zilele acelea, fugind de mânia reginei Isabela, 4 profetul Ilie a înaintat în pustiu cale de o zi; s-a aşezat sub un ienupăr şi îşi cerea moartea, zicând: „Îmi ajunge, Doamne, ia-mi viaţa, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei!” 5 S-a culcat sub ienupăr şi a adormit. Dar iată că un înger l-a atins şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă!” 6 Deschizând ochii, Ilie a văzut la căpătâiul lui o turtă coaptă în spuză şi un urcior cu apă. A mâncat, a băut şi apoi s-a culcat din nou. 7 Însă îngerul Domnului a venit din nou, l-a atins şi i-a spus: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă vei avea de făcut un drum lung”. 8 Ilie s-a sculat, a mâncat şi a băut; întărit cu această hrană, a mers patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi până la Horeb, muntele lui Dumnezeu. 9a Aici a intrat într-o peşteră şi a rămas peste noapte acolo. 11 Domnul i s-a adresat spunându-i: „Ieşi pe munte şi stai în calea Domnului”. Înaintea Domnului a trecut o furtună atât de mare şi de violentă, încât a despicat munţii şi a sfărâmat stâncile, dar Domnul nu era în furtună. După furtună a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în cutremur. 12 După cutremur a venit un foc, dar Domnul nu era în foc. După foc a trecut foşnetul unei dulci adieri de vânt. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantia, a ieşit şi s-a oprit la intrarea peşterii. Atunci a auzit un glas care i-a spus: „Ce faci aici, Ilie?” 14 El a răspuns: „Sunt cuprins de mare râvnă pentru tine, Doamne Dumnezeul universului, pentru că fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au distrus altarele tale şi au ucis cu sabia pe profeţii tăi. Am rămas numai eu singur şi iată că vor să-mi ia şi mie viaţa”. 15a Domnul i-a spus: „Întoarce-te şi du-te spre Damasc pe drumul din pustiu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5

R.: Fericit cel care umblă în prezenţa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

6

Pentru călugări

Elizeu a mers după Ilie şi i-a slujit.

Citire din cartea întâi a Regilor 19,16b.19-21

În zilele acelea, Dumnezeu a spus profetului Ilie: „Consacră-l pe Elizeu, fiul lui Safat, ca profet în locul tău”. 19 Ilie a plecat. El l-a întâlnit pe Elizeu, fiul lui Safat, la arat. Acesta ara cu douăsprezece perechi de boi, iar a douăsprezecea pereche o mâna chiar el. Ilie a trecut pe lângă el şi i-a aruncat mantia. 20 Atunci Elizeu, părăsind boii, a alergat după Ilie şi i-a zis: „Îngăduie-mi să-mi iau rămas bun de la tatăl meu şi de la mama mea şi apoi te voi urma”. Ilie i-a răspuns: „Du-te şi apoi întoarce-te! Gândeşte-te la ceea ce ţi-am făcut”. 21 Elizeu s-a întors, a luat o pereche de boi, i-a tăiat, a fiert carnea cu lemnele plugului şi a dat oamenilor o masă de despărţire. După aceea a mers după Ilie şi a început să-i slujească.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9 (R.: 1Sam 3,10)

R.: Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă.

2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;

el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.

4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

 

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

7

Să ajungem amândoi sănătoşi până la bătrâneţe.

Citire din cartea lui Tobia 8,5-10

În seara nunţii, Tobia i-a spus logodnicei sale, Sara: „Suntem fiii sfinţilor şi nu ne putem căsători în felul păgânilor, care nu-l cunosc pe Dumnezeu”. 6 Atunci s-au ridicat şi au început să se roage lui Dumnezeu cu stăruinţă. 7 Tobia spunea: „Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, pe tine să te binecuvânteze cerurile, pământul şi marea, izvoarele şi fluviile şi toate creaturile care sunt în ele. 8 Tu l-ai făcut pe Adam din pământ şi i-ai dat de ajutor pe Eva. 9 Şi acum, Doamne, tu ştii că nu din neînfrânare am luat-o pe această fiică a lui Israel de soţie, dar din dorinţa de a întemeia o familie în care să fie binecuvântat numele tău în vecii vecilor”. 10 La rândul ei, Sara spunea: „Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi şi fă să trăim amândoi sănătoşi până la bătrâneţe”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

R.: Binecuvântat este Domnul, izvorul vieţii.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.

 

8

Pentru cei care au exercitat opere caritative

Rugăciunea, unită cu post şi milostenie,este mai bună decât comorile de aur.

Citire din cartea lui Tobia 12,6-13

În zilele acelea, îngerul Rafael i-a chemat deoparte pe Tobia şi pe Tobit şi le-a spus: „Preamăriţi-l pe Dumnezeu din ceruri şi lăudaţi-l înaintea tuturor oamenilor, pentru că şi-a arătat îndurarea faţă de voi. 7 Într-adevăr, este bine să ţii ascuns secretul unui rege, însă este lucru vrednic de laudă să descoperi şi să preamăreşti lucrările lui Dumnezeu. 8 Bună este rugăciunea unită cu postul şi mai bine este să dai pomană decât să aduni comori. 9 Căci pomana te scapă de moarte, te curăţă de păcate şi îţi obţine mila lui Dumnezeu şi viaţa veşnică. 10 Dimpotrivă, cei care săvârşesc păcatul şi nelegiuirea sunt proprii lor duşmani. 11 Vă voi spune adevărul şi nu vă voi ascunde nimic. 12 Când te rugai cu lacrimi, când lăsai prânzul tău ca să-i îngropi pe cei morţi, când ascundeai ziua pe cei morţi în casa ta, pentru a-i îngropa apoi noaptea, eu prezentam Domnului rugăciunea ta. 13 Şi pentru că erai plăcut Domnului, a fost de trebuinţă să fii pus la încercare”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

R.: Domnul este aproape de cel care îl caută.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

9

Pentru văduve

Se temea mult de Dumnezeu.

Citire din cartea Iuditei 8,2-8

Manase, soţul Iuditei, din acelaşi trib şi din aceeaşi familie ca şi ea, a murit în timpul când se secera orzul. 3 Pe când supraveghea secerătorii pe câmp, a fost lovit de insolaţie, a căzut la pat şi a murit în oraşul său, Betulia, unde a fost înmormântat alături de părinţii săi. 4 Rămasă văduvă, Iudita a trăit singură, în casa ei, timp de trei ani şi şase luni. 5 Şi-a amenajat un cort pe terasa casei în care trăia împreună cu fiicele sale. 6 Ea şi-a pus o haină de pocăinţă şi purta îmbrăcăminte de văduvă. Postea în toate zilele, afară de sâmbăta şi ajunul sâmbetei, la lună nouă şi ajun de lună nouă precum şi în zilele de sărbătoare şi de bucurie ale poporului israelit. 7 Era frumoasă şi plină de farmec. Soţul ei îi lăsase aur, argint, slujitori, slujitoare, turme de vite şi ogoare pe care ea le stăpânea. 8 Nimeni nu putea spune ceva rău la adresa ei, pentru că ea se temea mult de Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3

R.: Păstrează, Doamne, inima mea în pace.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,

nici nu privesc cu trufie;

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine. R.

 

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,

ca un copil la sânul mamei sale.

Da, sufletul meu este în mine,

ca un copil în braţele mamei sale. R.

 

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,

de acum şi până-n veci! R.

 

10

Pentru a nu pune mai presus slava unui om de slava lui Dumnezeu.

Citire din cartea Esterei 4,17a-e. h

În zilele acelea, Mardocheu s-a rugat Domnului, amintindu-i toate faptele sale minunate: 17b „Doamne Dumnezeule, rege atotputernic, toate se află în stăpânirea ta; nimeni nu poate să se împotrivească voinţei tale, dacă tu hotărăşti să-l mântuieşti pe Israel. 17c Tu ai făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt în Univers. Tu eşti stăpânul lumii şi nimeni nu poate să ţi se împotrivească. 17d Doamne, tu care cunoşti toate, tu ştii prea bine că nu din mândrie, nici din dispreţ, nici din dorinţa de mărire am refuzat să mă închin înaintea lui Aman cel trufaş. I-aş fi sărutat cu plăcere şi tălpile picioarelor, dacă prin aceasta aş fi putut contribui la salvarea lui Israel. 17e Dar am refuzat pentru a nu pune mai presus slava unui om de slava lui Dumnezeu; şi nici nu mă voi închina în faţa nimănui, decât în faţa Dumnezeului meu. 17h Ascultă rugăciunea mea şi fii milostiv cu poporul tău; schimbă plânsul nostru în bucurie, pentru ca rămânând în viaţă să preamărim numele tău, Doamne. Nu permite să amuţească gura celor care te preamăresc pe tine”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6

R.: Fericit este omul care nădăjduieşte în Domnul.

1 Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc;

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa,

ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R.

 

11

Femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă.

Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31

Cine va găsi o femeie desăvârşită? Ea este mult mai de preţ decât perlele. 11 Soţul ei poate avea încredere într-însa, căci nu-l va duce la sărăcie, ci la bogăţie. 12 În toate zilele vieţii sale ea nu-i va pricinui nici o supărare, ci îi va face numai bucurie. 13 Îşi procură lână şi in şi mâinile sale lucrează cu hărnicie. 19 Ea pune mâna pe furcă şi degetele sale învârtesc fusul. 20 Îşi deschide mâna către cel lipsit şi o întinde către cel sărac. 30 Farmecul este înşelător şi frumuseţea deşartă. 31 Dar femeia care se teme de Domnul este vrednică de laudă. Recunoaşteţi roadele muncii ei şi faptele ei lăudaţi-le în pieţele publice.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1)

R.: Fericit este omul care umblă pe căile Domnului.

1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

12

Voi care vă temeţi de Domnul, să aveţi credinţă, nădejde şi dragoste.

Citire din cartea lui Ben Sirah 2,7-13

Voi, cei care vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în mila lui; nu vă abateţi din drum, ca nu cumva să cădeţi. 8 Voi, cei care vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în el şi nu veţi pierde răsplata voastră. 9 Voi, cei care vă temeţi de Domnul, nădăjduiţi într-însul şi vă vor veni fericirea, bucuria veşnică şi îndurarea. 10 Voi cei care vă temeţi de Domnul, iubiţi-l pe el şi inimile voastre se vor ilumina. 11 Priviţi, fiilor, la generaţiile trecute şi veţi şti că nimeni nu şi-a pus încrederea în Domnul şi a rămas de ruşine. 12 A rămas cineva statornic în frica Domnului şi a fost părăsit? A chemat cineva în ajutor numele Domnului şi nu a fost luat în seamă? 13 Fiindcă Dumnezeu este îndurător şi milostiv, iartă păcatele şi ajută în timp de restrişte; el îi apără pe toţi aceia care se încred într-însul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9

R.: Inima celui drept se încrede în Domnul.

 

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;

7a nu se teme de vorbele rele. R.

 

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;

8 inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

 

13

Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har înaintea Domnului.

Citire din cartea lui Ben Sirah 3,19-26

Fiul meu, săvârşeşte faptele tale cu multă modestie şi vei fi iubit mai mult decât un om care împarte daruri. 20 Cu cât eşti mai mare, cu atât să te umileşti mai mult şi vei afla har înaintea Domnului. 21 Mare este puterea Domnului dar el este preamărit de cei smeriţi. Nu râvni la ceea ce este prea greu pentru tine şi nu cerceta ceea ce întrece puterile tale. 22 Gândeşte-te le ceea ce ţi s-a poruncit: nu te ocupa de lucrurile ascunse. Nu fi curios să cunoşti ceea ce te depăşeşte, 23 pentru că cunoştinţele omeneşti care ţi s-au descoperit îţi sunt de ajuns. 24 Nu căuta lucrurile zadarnice căci ţi s-au descoperit destule dintre cunoştinţele omeneşti. 25 Prezumţia i-a făcut pe mulţi oameni să rătăcească, iar lipsa lor de chibzuinţă a făcut ca gândurile lor să se abată de la calea cea dreaptă. 26 Sunt mulţi oameni mari şi îngâmfaţi, dar celor mici le descoperă Dumnezeu tainele sale.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: cf. Mt 5,5.8)

R.: Fericiţi cei blânzi şi curaţi cu inima.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,

nici nu privesc cu trufie;

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine. R.

 

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,

ca un copil la sânul mamei sale.

Da, sufletul meu este în mine,

ca un copil în braţele mamei sale. R.

 

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,

de acum şi până-n veci! R.

 

14

Farmecul femeii frumoase în casa bine întreţinută este asemănător unui răsărit de soare.

Citire din cartea lui Ben Sirah 26,1-4.16-21

Fericit este bărbatul care are o soţie bună: numărul anilor lui va fi dublu. 2 Femeia destoinică este bucuria bărbatului; el va avea parte de fericire toată viaţa sa. 3 O femeie bună este o comoară, de care au parte cei care se tem de Dumnezeu; 4 fie că sunt bogaţi, fie că sunt săraci, ei au inima plină de bucurie, în orice împrejurare faţa lor este senină. 16 Farmecul femeii aduce bucurie soţului ei; 17 înţelepciunea ei face viaţa fericită. 18 O femeie tăcută este un dar al lui Dumnezeu, iar femeia bine crescută este de nepreţuit. 19 Dar peste dar este femeia sfioasă şi nu este comoară mai de preţ ca femeia înfrânată. 20 Farmecul femeii bune luminează casa, 21 asemenea soarelui care străluceşte peste munţii Domnului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 127,1-2.3.4-5 (R.: cf. 1)

R.: Fericit este omul care umblă pe căile Domnului.

1 Fericiţi sunt cei care se tem de Domnul

şi umblă pe căile sale.

2 Atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale,

eşti fericit şi toate îţi merg bine. R.

 

3 Soţia ta este ca o viţă roditoare

înăuntrul casei tale,

copiii tăi, ca vlăstarele măslinului

împrejurul mesei tale. R.

 

4 Iată, aşa este binecuvântat omul

care se teme de Domnul!

5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,

ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale. R.

 

15

Pentru cei care au exercitat opere caritative

Frânge celui flămând pâinea ta.

Citire din cartea profetului Isaia 58,6-11

Aşa vorbeşte Domnul: „Iată postul care îmi place: rupe lanţurile nedreptăţii, dezleagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi sfărâmă orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; pe cel gol îmbracă-l şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi-ţi vei grăbi vindecarea; dreptatea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi. 9 Atunci tu vei chema pe Domnul şi el îţi va răspunde, îl vei striga şi el îţi va zice: «Iată-mă!». Dacă vei îndepărta din mijlocul tău asuprirea, gestul de ameninţare şi cuvintele de ocară, 10 dacă vei da de mâncare celui flămând şi vei aduce mângâiere celui amărât, atunci lumina ta va răsări în întuneric şi întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. 11 Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă niciodată”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2Cor 9,7)

R.: Domnul îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;

7a nu se teme de vorbele rele. R.

 

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;

8 inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

 

16

În cele mai adânci taine ale fiinţei mele era un foc mistuitor.

Citire din cartea profetului Ieremia 20,7-9

Tu m-ai sedus, Doamne, şi eu m-am lăsat sedus. Ai fost mai tare ca mine şi m-ai biruit. În fiecare zi sunt obiect de batjocură, toată lumea râde de mine, 8 căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig: „Silnicie! Asuprire!”, aşa încât cuvântul Domnului îmi aduce zilnic ocară şi batjocură. 9 Îmi spuneam: „Nu mă voi mai gândi la el, nici nu voi mai vorbi în numele lui!” Dar, iată, în oasele mele şi în inima mea era parcă un foc mistuitor. Mă sileam să-l stăpânesc, dar nu reuşeam.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 39,2 şi 4ab.7-8a.8b-9

R.: Legea ta, Doamne, este bucuria inimii mele.

2 Mi-am pus toată nădejdea în Domnul;

el s-a aplecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.

4ab Mi-a pus pe buze un cântec nou,

un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. R.

 

7 Tu nu doreşti nici jertfă, nici ofrande;

tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispăşire.

8a Atunci am zis: „Iată, vin!” R.

 

8b În sulul cărţii este scris despre mine

9 că trebuie să împlinesc voinţa ta, Dumnezeule.

Aceasta mă bucură,

Legea ta este în adâncul inimii mele. R.

 

17

Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul.

Citire din cartea profetului Mihea 6,6-8

Omul care merge la templu îşi pune această întrebare: „Cu ce mă voi prezenta în faţa Domnului? Cum mă voi pleca înaintea lui Dumnezeu cel preaînalt? 7 Trebuie oare să mă prezint cu viţei de un an, pentru a-i aduce jertfă? Ca să-i plac Domnului trebuie oare să-l ofer pe întâiul meu născut pentru fărădelegea mea, rodul trupului meu pentru păcatul săvârşit?” Şi primeşte acest răspuns: 8 „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce îţi cere Domnul: nimic altceva, decât să fii drept, să iubeşti mila şi să fii smerit înaintea Dumnezeului tău”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: 1b)

R.: Fericit cel care umblă în prezenţa Domnului.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

18

Nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor smerit şi mic.

Citire din cartea profetului Sofonia 2,3; 3,12-13

Căutaţi pe Domnul, voi toţi cei smeriţi din ţară, care împliniţi poruncile lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului. 3,12 Israele, nu voi lăsa în mijlocul tău decât un popor mic şi sărac, care va nădăjdui în numele Domnului. 13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, vor renunţa la minciună şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor. Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească fără să se teamă de cineva.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

R.: Domnul este aproape de cel care îl caută.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

În timpul pascal

1

Pentru călugări

O singură inimă şi un singur suflet.

Citire din Faptele Apostolilor 4,32-35

Mulţimea celor care credeau era o singură inimă şi un singur suflet. Nici unul nu spunea că ceea ce are îi aparţine, dar toate le aveau în comun. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere învierea Domnului Isus şi se bucurau cu toţii de multă trecere. 34 Nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă, căci toţi cei care aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35 şi-l puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia, după cum avea nevoie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

sau

Aleluia.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

2

Voi cina împreună cu el şi el cu mine.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 3,14b.20-22

Aşa vorbeşte martorul credincios şi vrednic de încredere, cel care se numeşte Amin, cel care este începutul creaţiei lui Dumnezeu: 20 Iată, eu stau la uşă şi bat; dacă cineva îmi aude glasul şi-mi deschide uşa, voi intra la el, voi lua masa cu el şi el cu mine. 21 Pe cel care învinge îl voi pune să şadă alături de mine pe tronul meu, aşa cum şi eu, după ce am biruit, m-am aşezat alături de Tatăl, pe tronul său. 22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: cf. Ap 19,9)

R.: Fericiţi cei chemaţi la ospăţul Mielului.

sau

Aleluia.

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

 

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

3

Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 19,1.5-9

Eu, Ioan, am auzit în cer un glas puternic, ca al unei mulţimi imense, care zicea: „Aleluia! Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!” 5 Iar dinspre tron se auzea un glas spunând: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, voi, toţi slujitorii lui, voi, care vă temeţi de el, mici şi mari!” 6 Apoi am auzit un glas ca al unei mulţimi imense, ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic şi-a luat în primire domnia! 7 Să ne bucurăm, să ne înveselim şi să-i dăm slavă, pentru că a venit nunta Mielului şi mireasa lui şi-a pus podoabele. 8 Dumnezeu i-a dat un veşmânt de in, curat, strălucitor. Veşmântul – sunt faptele drepte ale sfinţilor”. 9 Un înger mi-a zis: „Scrie! Fericiţi cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

R.: Bucuria sfinţilor este Domnul.

sau

Aleluia.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

4

Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii.

Citire din Apocalipsul sfântului Ioan 21,5-7

Cel care şade pe tron a spus: „Iată, toate le fac noi!” Apoi mi-a spus: „Scrie: Aceste cuvinte sunt adevărate şi întru totul vrednice de crezare”. 6 Şi a continuat: „Toate s-au împlinit! Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul. Celui ce însetează îi voi da gratuit să bea din izvorul vieţii. 7 Cel care va birui va primi această moştenire: eu îi voi fi lui Dumnezeu iar el îmi va fi mie fiu”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

sau

Aleluia.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

LECTURA A II-A

1

Pe cei pe care i-a îndreptăţit, i-a şi preamărit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 8,26-30

Fraţilor, 26 Duhul Sfânt vine în ajutorul slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne rugăm cum trebuie. Însuşi Duhul Sfânt intervine pentru noi prin strigăte negrăite, 27 iar Dumnezeu, care vede adâncul inimilor, cunoaşte gândurile Duhului Sfânt: el ştie că, intervenind pentru credincioşi, Duhul vrea ceea ce vrea Dumnezeu. 28 Noi ştim că Dumnezeu toate le îndreaptă spre binele celor care îl iubesc pe el, adică al acelora care au fost chemaţi potrivit planului său. 29 Într-adevăr, pe aceia pe care i-a ştiut mai dinainte i-a şi predestinat să poarte chipul Fiului său, ca Fiul să fie primul născut dintr-o mulţime de fraţi. 30 Pe cei pe care i-a predestinat să aibă această asemănare i-a şi chemat; pe cei pe care i-a chemat i-a şi îndreptăţit; pe cei pe care i-a îndreptăţit i-a şi condus la mărirea sa.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

R.: Ochii celor drepţi, îl vor vedea pe Domnul.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

2

Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 1,26-31

Fraţilor, voi cei chemaţi de Dumnezeu, uitaţi-vă la voi înşivă: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi, în felul în care judecă lumea, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam mare. 27 Dar Dumnezeu le-a ales pe cele nebune în ochii lumii, pentru a-i da de ruşine pe cei înţelepţi. Le-a ales pe cele slabe în ochii lumii, pentru a da de ruşine pe cei puternici. 28 Dumnezeu a ales ce era de mică valoare şi dispreţuit de lume, ceea ce nu era nimic, ca să nimicească ceea ce era, 29 pentru ca nimeni să nu se poată mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Într-adevăr, numai datorită lui, voi aparţineţi lui Cristos Isus, care a fost trimis de Dumnezeu pentru a fi înţelepciunea, dreptatea, sfinţirea şi mântuirea noastră. 31 De aceea, după cum este scris: „Cine vrea să se laude, în Domnul să se laude!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3

R.: Păstrează, Doamne, inima mea în pace.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,

nici nu privesc cu trufie;

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine. R.

 

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,

ca un copil la sânul mamei sale.

Da, sufletul meu este în mine,

ca un copil în braţele mamei sale. R.

 

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,

de acum şi până-n veci! R.

 

3

Dragostea nu se va stinge niciodată.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni 12,31 – 13,13

Fraţilor, râvniţi la darurile cele mai bune şi eu vă voi arăta o cale care le întrece pe toate: 13,1 Dacă aş vorbi limbile oamenilor şi ale îngerilor, dacă nu am dragoste sunt ca o aramă sunătoare sau ca un chimval zăngănitor. 2 De aş avea darul profeţiei, de aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa şi de aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii din loc, dacă nu am dragoste nu sunt nimic. 3 De aş împărţi toată averea mea săracilor şi de mi-aş lăsa trupul să fie ars de viu, dacă nu am dragoste nu-mi foloseşte la nimic. 4 Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este binevoitoare; dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. 5 Nu se poartă necuviincios, nu caută propriile interese, nu se mânie, nu ţine seama de răul primit, 6 nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. 7 Toate le iartă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le îndură. 8 Dragostea nu va înceta niciodată. Într-o zi, profeţiile vor dispărea, darul limbilor va înceta, cunoaşterea – pe care o avem despre Dumnezeu – se va sfârşi, 9 pentru că cunoaşterea noastră este imperfectă, imperfectă este şi profeţia noastră; 10 dar când va veni ceea ce este desăvârşit, va dispărea ceea ce este imperfect. 11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, judecam ca un copil. Acum, când am devenit un om matur, am părăsit cele copilăreşti. 12 Acum vedem nelămurit, ca într-o oglindă, dar atunci vom vedea faţă în faţă; acum cunosc în mod imperfect, atunci însă voi cunoaşte pe deplin aşa cum sunt şi eu cunoscut pe deplin de Dumnezeu. 13 Acum, aşadar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre toate acestea este dragostea.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 132,1-2.3

R.: Ne uneşte în bucurie iubirea faţă de Domnul.

1 Iată cât de bine şi cât de frumos este

ca fraţii să locuiască împreună!

2 Este ca uleiul parfumat pe cap,

care coboară pe barbă, pe barba lui Aron,

care se prelinge pe marginea veşmintelor sale. R.

 

3 Este ca roua Hermonului,

care curge pe munţii Sionului.

Pentru că acolo Domnul a dat binecuvântarea

şi viaţa pentru totdeauna. R.

 

4

Voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Corinteni 10,17 – 11,2

Fraţilor, cine vrea să se laude, să se laude în Domnul. 18 Căci pentru a recunoaşte misiunea cuiva nu-i de ajuns să se recomande el însuşi, ci trebuie să-l recomande Domnul. 11,1 O, de-aţi putea suporta un pic de nebunie din partea mea! Dar, desigur, voi mă suportaţi. 2 Eu simt pentru voi un fel de gelozie, gelozia lui Dumnezeu, căci v-am logodit cu un singur mire; voi sunteţi mireasa feciorelnică şi sfântă pe care eu i-am prezentat-o lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3a.3bc-4ab.5 (R.: Mt 5,8)

R.: Fericiţi cei curaţi cu inima căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

el spune adevărul din inima sa

3a şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3bc El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe Cel Rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

5

Eu trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci în mine trăieşte Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 2,19-20

Fraţilor, prin Legea lui Moise, am încetat să mai trăiesc pentru Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu. 20 Am fost răstignit împreună cu Cristos pe cruce. Eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine. Această viaţă, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

6

Prin cruce, lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Galateni 6,14-16

Fraţilor, în ceea ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită pentru mine şi eu pentru lume. 15 Ceea ce contează nu este nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. 16 Pacea şi îndurarea să coboare peste toţi cei care urmează această regulă ca şi asupra adevăratului Israel al lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11

R.: Bucuria sfinţilor este Domnul.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

7

Voi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos care întrece tot ce se poate cunoaşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 3,14-19

Fraţilor, îmi plec genunchiul înaintea Tatălui, 15 din care provine orice paternitate, în cer şi pe pământ. 16 El, care este bogat în slavă, să vă sprijine cu puterea Duhului său, pentru a întări omul duhovnicesc din voi. 17 Isus Cristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă. Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire. 18 Astfel, veţi putea înţelege, împreună cu toţi credincioşii, care este lungimea, lăţimea, înălţimea şi adâncimea, 19 şi veţi cunoaşte dragostea lui Cristos, care întrece tot ce se poate cunoaşte. Atunci veţi fi copleşiţi de plinătatea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: cf. 8a)

R.: Binecuvântat fie Domnul, el este îndurător şi milostiv.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.

 

8

Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni 6,10-13.18

Fraţilor, 10 căutaţi-vă tăria în Domnul şi în puterea lui. 11 Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept uneltirilor diavolului. 12 Căci nu avem de luptat împotriva oamenilor alcătuiţi din carne şi sânge, ci împotriva căpeteniilor şi forţelor nevăzute, împotriva puterilor întunericului care stăpânesc în lume, împotriva duhurilor rele, care sunt deasupra noastră. 13 De aceea, îmbrăcaţi-vă cu echipamentul lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit toate încercările. 18 Înălţaţi necontenit prin Duhul Sfânt rugăciuni şi cereri. Vegheaţi, fiţi statornici şi rugaţi-vă pentru toţi credincioşii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6

R.: Fericit este omul care umblă pe căile Domnului.

1 Fericit este omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc;

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă,

care aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa,

ei sunt ca pleava, pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul pe care merg cei răi duce la pieire. R.

 

9

Urmăresc răsplata la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,8-14

Fraţilor, toate, care mai înainte erau pentru mine câştiguri, acum le socotesc că sunt ca o pierdere faţă de înălţimea cunoaşterii lui Cristos Isus, Domnul meu. Pentru el am renunţat la toate şi le consider drept gunoaie, pentru ca să-l pot câştiga pe Cristos, în care Dumnezeu mă va îndreptăţi. 9 Această îndreptăţire nu vine de la mine însumi, adică de la ascultarea mea faţă de Legea iudaică, dar din credinţa în Cristos; este îndreptăţirea care vine de la Dumnezeu şi care este întemeiată pe credinţă. 10 Pe el vreau să-l cunosc şi puterea învierii lui, să fiu părtaş la suferinţele pătimirii lui şi să mă asemăn cu el întru moarte, 11 în speranţa că voi putea ajunge la învierea din morţi. 12 Desigur că nu mi-am atins ţelul, nici nu sunt încă desăvârşit, dar alerg înainte, căutând să cuceresc toate acestea, după cum şi eu am fost cucerit de Cristos Isus. 13 Fraţilor, eu nu consider că mi-aş fi atins ţelul dar fac un singur lucru: dau uitării cele din urma mea şi tind la cele dinainte; 14 cu ochii la ţintă, urmăresc răsplata la care Dumnezeu ne cheamă acolo sus în Cristos Isus.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

 

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

10

Îndreptaţi-vă gândul la tot ceea ce este sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,4-9

Fraţilor, bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă! 5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor: Domnul este aproape! 6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumire. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi cugetele voastre în Cristos Isus. 8 În sfârşit, fraţilor, îndreptaţi-vă gândul şi cugetul la tot ceea ce este adevărat şi vrednic de cinste, la tot ceea ce este drept şi sfânt, la tot ceea ce este vrednic de iubire şi cu faimă bună, la tot ceea ce este virtute şi vrednic de laudă. 9 Ceea ce aţi învăţat şi aţi primit, ceea ce aţi auzit şi văzut la mine, acelea să le faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a

R.: Voi binecuvânta în veci, numele Domnului.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.

 

11

Îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 3,12-17

Fraţilor, pentru că sunteţi aleşii lui Dumnezeu, sfinţii şi preaiubiţii lui, să aveţi o inimă plină de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare. 13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă cineva are motiv să se plângă împotriva altuia, iertaţi-vă unul pe altul. După cum v-a iertat Domnul, aşa să vă iertaţi şi voi. 14 Iar mai presus de toate acestea îmbrăcaţi-vă cu dragoste, căci ea este legătura desăvârşirii. 15 Şi în inimile voastre să domnească pacea lui Cristos, la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup. Fiţi recunoscători. 16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i, în psalmi, în imnuri şi cântări duhovniceşti. 17 Orice faceţi, prin cuvânt sau faptă, toate să le faceţi în numele Domnului Isus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu Tatăl.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 132,1-2.3

R.: Ne uneşte în bucurie iubirea faţă de Domnul.

1 Iată cât de bine şi cât de frumos este

ca fraţii să locuiască împreună!

2 Este ca uleiul parfumat pe cap,

care coboară pe barbă, pe barba lui Aron,

care se prelinge pe marginea veşmintelor sale. R.

 

3 Este ca roua Hermonului,

care curge pe munţii Sionului.

Pentru că acolo Domnul a dat binecuvântarea

şi viaţa pentru totdeauna. R.

 

12

Pentru văduve

Văduva adevărată este aceea care a rămas singură şi care şi-a pus nădejdea în Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Timotei 5,3-10

Preaiubitule, ajută văduvele care nu au pe nimeni. 4 Dar dacă o văduvă are copii sau nepoţi, aceştia să înveţe că mai întâi ei au obligaţia să-i ajute pe cei din familia lor şi să întoarcă părinţilor lor ceea ce au primit de la ei, căci acest lucru este plăcut lui Dumnezeu. 5 Femeia cu adevărat văduvă este aceea care a rămas singură şi care, punându-şi nădejdea în Dumnezeu, nu încetează de a se ruga cu stăruinţă noaptea şi ziua. 6 Dimpotrivă, aceea care duce o viaţă desfrânată, deşi trăieşte, ea este deja moartă. 7 Îndeamnă să facă toate acestea pentru ca să nu fie vrednică de dojană. 8 Dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, mai ales de cei din propria familie, s-a lepădat deja de credinţă şi este mai rău decât un necredincios. 9 O femeie, ca să poată fi înscrisă în rândul văduvelor care au o răspundere în Biserică, trebuie să aibă peste şaizeci de ani, să nu fi avut decât un singur bărbat, 10 să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeţi, să fi spălat picioarele credincioşilor, să fi ajutat pe cei necăjiţi. Într-un cuvânt, să se fi străduit întotdeauna să facă binele.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a)

R.: Bucuria sfinţilor este Domnul.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

13

Credinţa, dacă nu are fapte este moartă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 2,14-17

Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva dacă pretinde că are credinţă, dar nu are fapte? Poate credinţa aceasta să-l mântuiască? 15 Să presupunem că un frate sau o soră sunt lipsiţi de îmbrăcăminte şi de hrana de toate zilele 16 şi cineva dintre voi le spune: „Mergeţi în pace! Încălziţi-vă şi săturaţi-vă!”, fără să le dea cele de trebuinţă trupului, la ce ar folosi aceasta? 17 Tot aşa şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2Cor 9,7)

R.: Domnul îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie.

 

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;

7a nu se teme de vorbele rele. R.

 

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;

8 inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

 

14

Femeile sfinte nădăjduiesc în Domnul.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,1-9

Voi, soţiilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, aşa încât, dacă unii nu vor să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, să fie câştigaţi fără a fi nevoie de cuvinte, prin purtarea femeilor lor: 2 văzând purtarea voastră nepătată şi plină de respect. 3 Podoaba voastră să nu fie cea dinafară, cum ar fi coafura aleasă, bijuterii de aur sau haine elegante, 4 ci încercaţi mai curând să vă împodobiţi inima cu un duh blând şi liniştit; iată un lucru de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 5 Pentru că tot aşa se împodobeau odinioară şi femeile sfinte care nădăjduiau în Dumnezeu; ele erau supuse bărbaţilor lor, 6 ca de pildă Sara, care asculta de Abraham, numindu-l „stăpân”; voi aţi devenit fiicele ei, dacă faceţi binele şi nu vă temeţi de nici o ameninţare. 7 De asemenea şi voi, bărbaţilor, purtaţi-vă cu îngăduinţă faţă de soţiile voastre, ştiind că femeia este o fiinţă mai plăpândă; respectaţi-le ca pe unele care sunt părtaşe împreună cu voi la harul vieţii. Astfel, rugăciunile voastre nu vor întâlni nici o piedică. 8 În sfârşit, fiţi cu toţii într-un gând, părtaşi la bucuriile şi durerile celorlalţi, însufleţiţi de o dragoste frăţească, milostivi şi smeriţi. 9 Nu răsplătiţi răul cu rău, nici ocara cu ocară, ci dimpotrivă, răspundeţi binecuvântând, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3 (R.: Mt 5,5.8)

R.: Fericiţi cei blânzi şi curaţi cu inima.

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,

nici nu privesc cu trufie;

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine. R.

 

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,

ca un copil la sânul mamei sale.

Da, sufletul meu este în mine,

ca un copil în braţele mamei sale. R.

 

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,

de acum şi până-n veci! R.

 

15

Ceea ce a primit fiecare în dar să pună în slujba celorlalţi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 4,7b-11

Preaiubiţilor, fiţi înţelepţi şi cumpătaţi, ca să vă puteţi ruga. 8 Înainte de toate să aveţi o dragoste fierbinte unii faţă de alţii, căci dragostea acoperă o mulţime de păcate. 9 Fiţi primitori unii faţă de alţii, fără a murmura. 10 Ceea ce a primit fiecare în dar, să pună în slujba celorlalţi, ca nişte buni administratori ai harului cel de multe feluri al lui Dumnezeu. 11 Dacă cineva are darul de a vorbi, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu; dacă are darul de a sluji, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Astfel, în toate să fie preamărit Dumnezeu prin Isus Cristos, căruia i se cuvine slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 (R.: 9a)

R.: Gustaţi şi vedeţi, cât de bun este Domnul.

 

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

3 Să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

8 Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el

şi-i scapă din primejdie.

9 Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul,

fericit este omul care se încrede în Domnul. R.

 

10 Temeţi-vă de Domnul, voi sfinţii lui,

căci de nimic nu duc lipsă cei care se tem de el.

11 Bogaţii au sărăcit şi îndură foame,

dar cei care îl caută pe Domnul nu duc lipsă de nimic. R.

 

16

Pentru cei care au exercitat opere caritative

Şi noi suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,14-18

Preaiubiţilor, noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că îi iubim pe fraţii noştri; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte. 15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş şi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică în el. 16 Prin aceea am cunoscut iubirea: că el şi-a dat viaţa pentru noi. Şi noi deci suntem datori să ne dăm viaţa pentru fraţii noştri. 17 Dacă cineva, având bogăţiile lumii, îl vede pe fratele său ducând lipsă şi îşi închide inima faţă de el, cum poate să rămână în el dragostea lui Dumnezeu? 18 Fiii mei, să nu iubim numai cu vorba şi cu limba, ci într-adevăr, prin fapte.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.9 (R.: 2Cor 9,7)

R.: Domnul îl iubeşte pe cel care dă cu bucurie.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află bucuria în poruncile sale!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug şi bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic;

7a nu se teme de vorbele rele. R.

 

7b Inima lui e tare şi se încrede în Domnul;

8 inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă,

în cele din urmă îi va vedea nimiciţi pe duşmanii săi. R.

 

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în slavă. R.

 

17

Dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 4,7-16

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi îl cunoaşte pe Dumnezeu. 8 Cel care nu iubeşte nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. 9 Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu l-a trimis pe unicul său Fiu în lume, ca să avem viaţă prin el. 10 Dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 11 Preaiubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi suntem datori să ne iubim unul pe altul. 12 Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar, dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi şi dragostea lui în noi este desăvârşită. 13 Noi cunoaştem că rămânem în el şi el în noi, prin faptul că ne-a dat din Duhul său. 14 Noi am văzut şi mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca mântuitor al lumii. 15 Cine mărturiseşte că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el şi el în Dumnezeu. 16 Noi am cunoscut iubirea, pe care Dumnezeu o are faţă de noi şi am crezut într-însa. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne în el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a (R.: 1a)

R.: Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul!

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele lui cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

9 El nu dojeneşte la nesfârşit,

nici nu poartă pe veci mânie. R.

 

13 Aşa cum un tată îşi iubeşte copiii,

aşa îi iubeşte Domnul pe cei care se tem de dânsul.

14 Căci el ştie din ce am fost făcuţi

şi nu uită că suntem ţărână. R.

 

17 Dar mila Domnului rămâne fără încetare

peste cel care se teme de el

şi dreptatea lui peste copiii copiilor lor,

18a peste cei care păzesc legământul său. R.

 

18

Credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 5,1-5

Preaiubiţilor, 1 oricine crede că Isus este Cristos, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe cel care a născut, îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el. 2 Din aceasta cunoaştem că iubim pe fiii lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui. 3 Căci dragostea lui Dumnezeu aceasta este: să păzim poruncile lui; iar poruncile lui nu sunt grele. 4 Pentru că oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea; şi credinţa noastră este aceea care ne-a făcut să învingem lumea. 5 Cine este cel care învinge lumea, dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,1-2a şi 5.7-8.11 (R.: cf. 5a)

R.: Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire.

1 Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că mă încred în tine.

2a Am spus lui Dumnezeu: „Tu eşti Dumnezeul meu!”

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea. R.

 

7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înţelepciune,

căci până şi noaptea mă îndeamnă inima.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

EVANGHELIA

1

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că mare va fi răsplata voastră în ceruri.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,1-12a

În acel timp, 1 Isus, văzând mulţimile s-a urcat pe munte şi, după ce s-a aşezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. 2 Atunci, luând cuvântul, a început să-i înveţe: 3 „Fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. 4 Fericiţi cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul. 5 Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 6 Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi de dreptate, căci ei se vor sătura. 7 Fericiţi cei milostivi, căci ei vor afla milă. 8 Fericiţi cei curaţi cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 9 Fericiţi făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. 10 Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, căci a lor este împărăţia cerurilor. 11 Fericiţi veţi fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni şi, minţind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. 12a Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă căci mare va fi în ceruri răsplata voastră”.

Cuvântul Domnului

 

2

 

ALELUIA In 8,12b

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul,

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

Voi sunteţi lumina lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 5,13-16

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dacă sarea îşi pierde gustul, cu ce se va săra? Nu mai este bună de nimic; va fi aruncată afară şi oamenii o vor călca în picioare. 14 Voi sunteţi lumina lumii. Nu se poate ascunde o cetate aşezată pe un munte. 15 Nici nu pune cineva sub obroc o candelă aprinsă, ci o pune în sfeşnic pentru ca să lumineze tuturor celor din casă. 16 Tot aşa să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre bune şi să-l preamărească pe Tatăl vostru din ceruri”.

Cuvântul Domnului

 

3

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

Casa clădită pe stâncă şi casa clădită pe nisip.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,21-27

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 21 „Nu oricine îmi zice «Doamne, Doamne,» va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care face voinţa Tatălui meu din ceruri. 22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, oare nu în numele tău am profeţit, nu în numele tău am scos diavoli şi nu în numele tău am făcut multe minuni?». 23 Atunci eu le voi spune pe faţă: «Nu vă cunosc; plecaţi de la mine nelegiuiţilor!». 24 De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele şi le împlineşte, se va asemăna cu un om înţelept care şi-a clădit casa pe stâncă. 25 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era clădită pe stâncă. 26 Dar oricine aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, se va asemăna cu un om nechibzuit care şi-a clădit casa pe nisip. 27 A căzut ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile, au izbit în casa aceea şi s-a prăbuşit iar prăbuşirea ei a fost mare”.

Cuvântul Domnului

 

4

ALELUIA Cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale.

(Aleluia)

 

Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi le-ai descoperit celor mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului

 

5

ALELUIA Cf. Mt 19,27.29

(Aleluia) Voi care aţi lăsat totul pentru mine şi pentru evanghelie

veţi primi însutit şi împărăţia cerului ca moştenire. (Aleluia)

 

Vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 13,44-46

În acel timp, Isus a spus mulţimilor: 44 „Împărăţia cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou şi, cuprins de bucurie, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. 46 Când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce, vinde tot ce are şi-l cumpără”.

Cuvântul Domnului

 

6

 

ALELUIA In 15,9b.5b

(Aleluia) Rămâneţi în dragostea mea, spune Domnul;

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe.

(Aleluia)

 

Cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va salva.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 16,24-27

În acel timp, 24 Isus a spus ucenicilor săi: „Dacă vrea cineva să vină după mine, să renunţe la el însuşi, să-şi ia crucea şi să mă urmeze. 25 Pentru că cine va voi să-şi salveze viaţa, o va pierde; iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine, o va salva. 26 Ce i-ar folosi omului de ar câştiga lumea întreagă, dacă apoi şi-ar pierde viaţa? Sau cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa, pe care a pierdut-o? 27 Căci Fiul Omului va veni în mărirea Tatălui cu îngerii săi şi atunci va răsplăti pe fiecare după faptele lui”.

Cuvântul Domnului

 

7

Pentru educatori

ALELUIA Cf. Mt 18,3

(Aleluia) Dacă nu veţi fi ca pruncii,

nu veţi intra în împărăţia cerurilor, spune Domnul. (Aleluia)

 

Cine va primi un copil ca acesta în numele meu,pe mine mă primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,1-5

În ceasul acela, 1 ucenicii s-au apropiat de Isus şi l-au întrebat: „Cine este mai mare în împărăţia cerurilor?” 2 Atunci Isus a chemat la el un copil, l-a aşezat în mijlocul lor şi le-a zis: 3 „Vă spun adevărul: De nu vă veţi converti şi nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. 4 De aceea, oricine se va face mic ca acest copil, va fi cel mai mare în împărăţia cerurilor. 5 Şi oricine va primi un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte.

Cuvântul Domnului

 

8

Pentru călugări

 

ALELUIA Mt 5,8

(Aleluia) Fericiţi cei curaţi cu inima,

căci îl vor vedea pe Dumnezeu. (Aleluia)

 

Sunt unii care au renunţat la căsătorie pentru împărăţia cerurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,3-12

În acel timp, câţiva farisei s-au apropiat de Isus pentru a-l prinde în vorbă; ei l-au întrebat: „Este oare îngăduit unui om să-şi lase soţia pentru orice motiv?” 4 El le-a răspuns: „N-aţi citit că la început Creatorul oamenilor i-a creat bărbat şi femeie 5 şi le-a zis: De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu soţia sa, şi amândoi vor fi un singur trup? 6 Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă!” 7 Ei i-au obiectat: „Atunci pentru ce a poruncit Moise ca, înainte de a fi lăsată, să i se dea femeii dovadă de divorţ?” 8 Isus le-a răspuns: „Din cauza împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise să vă lăsaţi soţiile; însă la început nu era aşa. 9 Vă spun, aşadar: Cine îşi lasă soţia, în afara cazului că trăieşte nelegitim cu ea, pentru a se căsători cu alta, comite adulter”. 10 Atunci ucenicii i-au spus: „Dacă aceasta este situaţia bărbatului faţă de femeie, nu face să te mai căsătoreşti”. 11 El însă le-a răspuns: „Nu toţi înţeleg acest cuvânt, ci numai cei cărora le este dat. 12 Există oameni incapabili de căsătorie, pentru că au defect din naştere; alţii pentru că au fost mutilaţi de către oameni; alţii au ales de bunăvoie să nu se căsătorească, pentru împărăţia lui Dumnezeu. Cine poate înţelege, să înţeleagă!”

Cuvântul Domnului

 

9

Pentru călugări

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

Voi care aţi părăsit toate, veţi primi cu mult mai mult.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 19,27-29

În acel timp, Petru, luând cuvântul, l-a întrebat pe Isus: „Iată, noi am lăsat toate şi te-am urmat, ce răsplată vom primi?” 28 Isus le-a răspuns: „Vă spun adevărul: când va fi creată lumea cea nouă, când Fiul Omului va şedea pe tronul măririi sale, cei care m-aţi urmat veţi şedea şi voi, cei doisprezece, pe câte un scaun de domnie şi veţi judeca cele douăsprezece triburi ale lui Israel. 29 Şi oricine va fi lăsat pentru numele meu case, fraţi, surori, tată, mamă, copii sau ogoare, va primi însutit şi va moşteni viaţa de veci”.

Cuvântul Domnului

 

10

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 22,34-40

În acel timp, fariseii, auzind că Isus a închis gura saduceilor, s-au adunat laolaltă. 35 Unul dintre ei, învăţător al Legii, voind să-l pună la încercare, l-a întrebat pe Isus: 36 „Învăţătorule, care este cea mai mare poruncă în Lege?” 37 El i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul tău. 38 Aceasta este cea dintâi şi cea mai mare poruncă. 39 Iar a doua este asemenea acesteia: să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 40 În aceste două porunci este cuprinsă întreaga Scriptură: toată Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului

 

11

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi tot timpul şi rugaţi-vă,

ca să puteţi sta drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

Iată Mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,1-13

În acel timp, Isus a spus ucenicilor această parabolă: 1 „Împărăţia cerului este asemenea cu zece fecioare invitate la nuntă, care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2 Însă cinci dintre ele erau nechibzuite, iar cinci erau înţelepte. 3 Cele nechibzuite, luând candele, n-au luat cu ele untdelemn. 4 Cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor. 5 Fiindcă mirele întârzia, au aţipit toate şi au adormit. 6 La miezul nopţii s-a auzit un strigăt: «Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!». 7 Atunci s-au trezit toate acele fecioare şi-au pregătit candelele. 8 Cele nechibzuite au zis către cele înţelepte: «Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele». 9 Dar cele înţelepte le-au răspuns: «Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă; mai bine mergeţi la vânzători şi cumpăraţi-vă». 10 Plecând ele ca să cumpere, a sosit mirele; cele care erau pregătite au intrat cu el în sala nunţii şi uşa s-a închis. 11 Mai târziu au venit şi celelalte tinere şi au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!». 12 Dar el le-a răspuns: «Vă spun adevărul: Nu vă cunosc». 13 Vegheaţi, aşadar, căci nu ştiţi nici ziua, nici ceasul!”

Cuvântul Domnului

 

12

ALELUIA Cf. 1Cor 4,1-2

(Aleluia) Suntem administratori ai tainelor lui Dumnezeu;

administratorului i se cere să fie credincios. (Aleluia)

 

Peste puţine ai fost credincioasă, intră în bucuria stăpânului tău.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,14-30

În acel timp, Isus le-a spus această parabolă: 14 „Un om având de plecat într-o călătorie lungă, a chemat la el pe servitorii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul: fiecăruia după puterea lui. Apoi a plecat. 16 Îndată, cel care a primit cinci talanţi a mers în grabă, i-a valorificat şi a câştigat încă cinci talanţi. 17 La fel şi cel care primise doi talanţi a câştigat cu ei încă doi. 18 Iar cel care a primit un talant s-a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns în ea talantul stăpânului său. 19 După multă vreme, stăpânul s-a întors şi a cerut cont servitorilor săi. 20 Cel care primise cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: «Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată am mai câştigat alţi cinci cu ei». Stăpânul i-a spus: 21 «Bine, servitor bun şi credincios! Ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; ia parte la bucuria stăpânului tău!». 22 A venit şi cel cu doi talanţi şi a spus: «Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi, iată am mai câştigat alţi doi cu ei». 23 Stăpânul i-a spus: «Bine, servitor bun şi credincios, ai folosit bine puţinul care ţi-a fost încredinţat, mult îţi voi încredinţa de acum; intră în bucuria stăpânului tău». 24 Venind, apoi, şi cel care primise un talant, a spus: «Doamne, ştiam că eşti un om aspru, care seceri unde n-ai semănat şi culegi de unde n-ai împrăştiat sămânţa. 25 De teamă, m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ; iată, ai ce este al tău!». 26 Stăpânul i-a răspuns: «Slugă rea şi leneşă, ştiai că secer unde nu am semănat şi culeg de unde nu am împrăştiat sămânţa; 27 prin urmare se cuvenea să pui banii mei la bancă şi astfel, la întoarcere, aş fi luat ce este al meu cu dobândă. 28 Aşadar, luaţi de la el talantul şi daţi-l celui care are zece talanţi. 29 Căci celui care are i se va mai da şi-i va prisosi; dar de la cel care nu are, şi ceea ce are i se va lua. 30 Iar pe servitorul acesta netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric;

acolo va fi plânset şi scrâşnire din dinţi»”.

Cuvântul Domnului

 

13

Pentru cei care au exercitat opere caritative

 

ALELUIA In 8,31b-32

(Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul,

veţi fi cu adevărat ucenicii mei

şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia)

 

Tot ceea ce aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi mai mici ai mei, mie mi-aţi făcut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 25,31-46

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 31 „Când va veni Fiul Omului în slava sa, împreună cu toţi îngerii, se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Înaintea lui vor fi adunate toate popoarele, dar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum desparte păstorul oile de capre, 33 şi va pune oile la dreapta sa iar caprele la stânga sa. 34 Atunci împăratul va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, primiţi ca moştenire împărăţia pregătită pentru voi de la întemeierea lumii; 35 căci am fost flămând şi voi mi-aţi dat să mănânc; am fost însetat şi voi mi-aţi dat să beau; am fost străin şi voi m-aţi primit; 36 am fost gol şi voi m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi voi m-aţi vizitat; am fost în închisoare şi voi aţi venit la mine». 37 Atunci cei drepţi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut noi flămând şi ţi-am dat să mănânci? Sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38 Sau când te-am văzut noi străin şi te-am primit? Sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Sau când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?». 40 Împăratul le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie mi-aţi făcut». 41 Apoi va spune celor din stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor săi! 42 Căci am fost flămând şi voi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi voi nu mi-aţi dat să beau; 43 am fost străin şi voi nu m-aţi primit; am fost gol şi voi nu m-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în închisoare şi voi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bolnav sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?». 45 El le va răspunde: «Vă spun adevărul: ori de câte ori nu aţi făcut acestea unuia dintre aceştia mici, care sunt fraţii mei, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în osânda veşnică, iar drepţii în viaţa veşnică».

Cuvântul Domnului

 

14

 

ALELUIA Mt 12,50

(Aleluia) Cel care face voinţa Tatălui meu, spune Domnul,

acela îmi este frate, soră şi mamă. (Aleluia)

 

Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 3,31-35

În acel timp, au venit mama lui Isus şi rudele lui şi, stând afară, au trimis vorbă să îl cheme. 32 Mulţimea era aşezată în jurul lui şi cineva i-a zis: „Iată, mama şi rudele tale sunt afară şi te caută”. 33 Atunci Isus a răspuns: „Cine este mama mea? Cine sunt rudele mele?” 34 Şi rotindu-şi privirea peste cei care şedeau în jurul lui, a spus: „Iată mama mea şi rudele mele! 35 Cine face voinţa lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră şi mamă”.

Cuvântul Domnului

 

15

Pentru educatori

 

ALELUIA Lc 14,11

(Aleluia) Cine se înalţă va fi umilit, spune Domnul,

iar cine se umileşte va fi înălţat. (Aleluia)

 

Oricine primeşte pe un copil ca acesta în numele meu, pe mine mă primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 9,33-37

În acel timp, Isus şi ucenicii au sosit la Cafarnaum şi, ajunşi acasă, Isus i-a întrebat: „Despre ce aţi discutat pe drum?” 34 Ei tăceau, căci pe drum discutaseră unii cu alţii, voind să ştie care dintre ei era cel mai mare. 35 După ce s-a aşezat, Isus i-a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă cineva vrea să fie cel dintâi, să fie cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor”. 36 Luând atunci un copil, l-a pus în mijlocul lor. Apoi strângându-l în braţe, le-a spus: 37 „Cine primeşte în numele meu un copil ca acesta, pe mine mă primeşte, iar cine mă primeşte pe mine, nu pe mine mă primeşte, ci pe cel care m-a trimis”.

Cuvântul Domnului

 

16

Pentru educatori

ALELUIA Mt 10,15

(Aleluia) Cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu ca un copil,

nu va intra în ea, spune Domnul. (Aleluia)

 

Lăsaţi pe copii să vină la mine.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,13-16

În acel timp, mulţimile aduceau copii la Isus ca să-şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii îi dojeneau aspru pe cei care îi aduceau. 14 Văzând aceasta, Isus s-a supărat şi le-a spus: „Lăsaţi copiii să vină la mine; nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. 15 Vă spun adevărul: cine nu primeşte împărăţia lui Dumnezeu asemenea unui copil, nu va intra în ea”. 16 Şi Isus îi lua pe copii în braţe şi-i binecuvânta, punându-şi mâinile peste ei.

Cuvântul Domnului

 

17

Pentru călugări

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

Vinde tot ce ai apoi vino şi urmează-mă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 10,17-30

În acel timp, pe când Isus era gata să plece la drum, a alergat la el un om, a căzut în genunchi înaintea lui şi l-a întrebat: „Învăţătorule bun, ce trebuie să fac pentru ca să moştenesc viaţa veşnică?” 18 Isus i-a răspuns: „Pentru ce mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât unul singur: Dumnezeu! 19 Cunoşti poruncile: să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu dai mărturie falsă, să nu înşeli pe nimeni, cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta!” 20 El i-a răspuns: „Învăţătorule, toate aceste porunci le-am păzit din tinereţe”. 21 Atunci Isus, fixându-l cu privirea, l-a îndrăgit şi i-a spus: „Un singur lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi urmează-mă!” 22 Dar la auzul acestor cuvinte, el s-a întristat şi a plecat mâhnit, căci avea multe bogăţii. 23 Isus s-a uitat împrejur şi a zis ucenicilor săi: „Cât de greu va fi pentru cei care au bogăţii să intre în împărăţia lui Dumnezeu!” 24 Ucenicii au rămas uimiţi de cuvintele lui. Dar Isus a luat cuvântul din nou şi le-a zis: „Copiii mei, cât de greu se intră în împărăţia lui Dumnezeu! 25 Mai uşor este să treacă o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu”. 26 Ucenicii au rămas şi mai uimiţi şi au zis unii către alţii: „Atunci cine se mai poate mântui?” 27 Isus s-a uitat la ei şi le-a răspuns: „Lucrul acesta este cu neputinţă pentru oameni, dar nu pentru Dumnezeu. Căci pentru Dumnezeu toate sunt cu putinţă”. 28 Petru i-a spus lui Isus: „Iată, noi am părăsit toate şi te-am urmat!” 29 Isus i-a spus: „Vă spun adevărul, nu este nimeni care să fi părăsit – pentru mine şi pentru evanghelie – 30 casă, fraţi, surori, mamă, tată, copii sau pământ fără să primească, deja în acest timp, de o sută de ori mai mult: case, fraţi, surori, mame, copii şi pământuri – desigur, nu fără persecuţii -, iar în cealaltă lume viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului

 

18

 

ALELUIA In 13,34

(Aleluia) Poruncă nouă vă dau vouă, spune Domnul;

să vă iubiţi unul pe altul, cum v-am iubit şi eu pe voi. (Aleluia)

 

Fiţi milostivi precum Tatăl vostru este milostiv.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 6,27-38

În acel timp, Isus le-a spus ucenicilor săi: 27 „Vouă care mă ascultaţi vă spun: iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc, 28 binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, rugaţi-vă pentru cei care vă fac rău. 29 Celui care te loveşte peste un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt; dacă îţi ia cineva haina, lasă-l să-ţi ia şi cămaşa. 30 Oricine îţi cere, dă-i, şi celui care ţi-a luat cu sila nu-i cere înapoi. 31 Ceea ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor. 32 Dacă iubiţi numai pe cei care vă iubesc, ce răsplată puteţi aştepta? Chiar păcătoşii iubesc pe cei care îi iubesc pe ei. 33 Şi dacă faceţi bine numai celor care vă fac bine, ce răsplată puteţi aştepta? Şi păcătoşii fac acest lucru. 34 Şi dacă daţi cu împrumut numai acelora de la care nădăjduiţi să primiţi înapoi, ce răsplată puteţi aştepta? Doar şi păcătoşii împrumută păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. 35 Voi însă iubiţi pe duşmanii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să aşteptaţi ceva în schimb, şi răsplata voastră va fi mare: veţi fi fiii Celui Preaînalt, pentru că el este bun şi cu cei nerecunoscători şi răi. 36 Fiţi deci milostivi, după cum şi Tatăl vostru este milostiv. 37 Nu judecaţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi se va ierta; 38 daţi şi vi se va da. O măsură bună, îndesată şi scuturată, gata să se verse, veţi primi în dar. Căci cu măsura cu care voi măsuraţi, vi se va măsura şi vouă”.

Cuvântul Domnului

 

19

Pentru călugări

 

ALELUIA Mt 22,14; 10,37a

(Aleluia) Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi;

cine îşi iubeşte tatăl sau mama mai mult decât pe mine

nu este vrednic de mine, spune Domnul. (Aleluia)

 

Te voi urma oriunde te vei duce!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 9,57-62

În acel timp, mergând pe drum, un om i-a spus lui Isus: „Te voi urma oriunde te vei duce!” 58 Isus i-a spus: „Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul”. 59 Isus a spus către un altul: „Urmează-mă!” Acesta i-a răspuns: „Îngăduie-mi, Doamne, să mă duc mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu”. 60 Dar Isus i-a zis: „Lasă morţii să-şi îngroape morţii lor. Tu du-te şi vesteşte împărăţia lui Dumnezeu”. 61 Un altul i-a zis: „Te voi urma, Doamne, dar mai întâi lasă-mă să-mi iau rămas bun de la ai mei”. 62 Isus i-a răspuns: „Nimeni dintre cei care pun mâna pe plug şi se uită înapoi nu este bun pentru împărăţia lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului

 

20

 

ALELUIA Lc 11,28

(Aleluia) Fericiţi sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu

şi îl păzesc. (Aleluia)

 

Marta l-a primit în casa ei. Maria şi-a ales partea mai bună.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,38-42

În acel timp, Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. 39 Ea avea o soră, numită Maria, care, aşezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. 40 Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulţime de treburi. De aceea s-a dus şi i-a spus lui Isus: „Doamne, nu-ţi pasă că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i să mă ajute!” 41 Dar Domnul i-a răspuns: „Marta, Marta, pentru multe te zbaţi şi te frămânţi. 42 Însă un singur lucru este necesar. Maria şi-a ales partea cea mai bună, care nu i se va lua”.

Cuvântul Domnului

 

21

Pentru călugări

 

ALELUIA Cf. Mt 6,19.20

(Aleluia) Nu adunaţi comori pe pământ, dar în ceruri;

acolo unde este comoara ta, acolo este şi inima ta. (Aleluia)

 

Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăţia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,32-34

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 32 „Nu te teme, turmă mică, deoarece i-a plăcut Tatălui vostru să vă dea împărăţia sa. 33 Vindeţi ceea ce aveţi şi daţi de pomană, faceţi-vă pungi care nu se învechesc, procuraţi-vă o comoară în ceruri, o comoară nesecată, de care hoţul nu se apropie şi pe care molia nu o roade. 34 Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. 35 Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse”.

Cuvântul Domnului

 

22

ALELUIA Cf. Lc 12,37

(Aleluia) Fericiţi sunt acei servitori,

pe care Domnul, când va veni, îi va găsi veghind. (Aleluia)

 

Voi fiţi gata!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 12,35-40

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 35 „Fiţi gata, îmbrăcaţi şi cu făcliile aprinse; 36 să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, gata să-i deschidă îndată când va veni şi va bate la uşă. 37 Fericiţi sunt servitorii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Vă spun adevărul: îşi va lua haina de lucru, le va porunci să se aşeze la masă şi îi va servi. 38 Fie că va veni la miezul nopţii, fie că va veni spre ziuă, şi-i va găsi veghind, ferice de ei. 39 Voi ştiţi prea bine: dacă stăpânul ar şti în care ceas vine hoţul, nu ar lăsa să-i spargă casa. 40 Deci şi voi fiţi gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi”.

Cuvântul Domnului

 

23

Pentru călugări

ALELUIA Lc 14,27

(Aleluia) Cine nu-şi poartă crucea şi nu vine după mine, spune Domnul,

acela nu poate fi ucenicul meu. (Aleluia)

 

Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33

În acel timp, o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. El s-a întors către ei şi le-a spus: 26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl său, pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul meu. 28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l termine? 29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, trimite o solie pentru a cere pace. 33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, dacă nu renunţă la toate bunurile sale”.

Cuvântul Domnului

 

24

 

ALELUIA In 15,4.5b

(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul;

cine rămâne în mine aduce roade multe. (Aleluia)

 

Cine rămâne în mine şi eu în el aduce roade multe.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,1-8

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 1 „Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este viticultorul. 2 Orice mlădiţă care este în mine şi nu aduce rod, Tatăl meu o înlătură; şi orice mlădiţă care aduce rod, el o curăţă, ca să dea rod şi mai mult. 3 Voi sunteţi deja curaţi, prin cuvântul pe care vi l-am spus. 4 Rămâneţi în mine şi eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă rod de la sine, dacă nu rămâne pe viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în mine. 5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe, căci fără mine nimic nu puteţi face. 6 Cine nu rămâne în mine este aruncat afară, ca mlădiţa tăiată, şi se usucă. Mlădiţele uscate sunt adunate, aruncate în foc şi ard. 7 Dacă rămâneţi în mine şi cuvintele mele rămân în voi, puteţi cere orice vreţi şi veţi primi. 8 Prin aceasta este preamărit Tatăl meu: să aduceţi rod îmbelşugat şi să vă dovediţi ucenicii mei”.

Cuvântul Domnului

 

25

ALELUIA In 15,15b

(Aleluia) V-am numit prietenii mei, spune Domnul;

deoarece toate câte le-am auzit de la Tatăl meu

vi le-am făcut cunoscute vouă. (Aleluia)

 

Voi sunteţi prietenii mei dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului

 

26

ALELUIA Cf. 1In 4,8b.12b

(Aleluia) Dumnezeu este iubire;

dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi

şi dragostea lui în noi este desăvârşită. (Aleluia)

 

Vreau ca şi ei să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 17,20-26

În acel timp, Isus şi-a ridicat ochii spre cer şi s-a rugat astfel: 20 „Părinte sfânt, nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care vor asculta cuvintele lor şi vor crede în mine, 21 ca toţi să fie una; după cum tu, Părinte, eşti în mine şi eu în tine, aşa şi ei să fie în noi una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. 22 Slava pe care mi-ai dat-o tu eu le-am dat-o lor, 23 ca să fie una precum noi una suntem: eu în ei şi tu în mine. Ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. 24 Părinte, vreau ca şi cei pe care mi i-ai dat să fie împreună cu mine acolo unde sunt eu, ca ei să vadă slava pe care mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit pe mine mai înainte de întemeierea lumii. 25 Părinte drept, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut şi aceştia au cunoscut că tu m-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut numele tău şi-l voi face cunoscut, ca iubirea cu care m-ai iubit tu să fie în ei şi eu în ei”.

Cuvântul Domnului