en-USro-RO

| Login
Tuesday, April 20, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu mângâie pe poporul său.

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-11

Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi vestiţi-i că robia lui a luat sfârşit, fărădelegea lui a fost ispăşită, primind pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, în locurile neumblate faceţi drepte cărările pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase căi netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci Domnul este cel care a vorbit”. 6 Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am zis: „Ce să strig?” „Tot trupul este ca iarba şi toată mărirea lui ca floarea câmpului! 7 Iarba se usucă şi floarea se veştejeşte, 8 dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veşnicie”. 9 Suie-te pe muntele cel mai înalt, tu care aduci Sionului vestea cea bună; ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi pe oile care alăptează le va conduce la odihnă”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2.3 şi 10ac.11-12.13 (R.: Is 40,9-10)

R.: Iată, Dumnezeul nostru va veni cu putere.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou.

Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui.

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui. R.

 

3 Vestiţi printre neamuri slava lui,

printre toate popoarele minunile lui.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!

El va judeca popoarele cu dreptate”. R.

 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele în adevărul său. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Se apropie ziua Domnului;

iată, el vine să ne mântuiască. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu nu vrea să se piardă vreunul dintre cei mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 18,12-14

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 12 „Ce vi se pare? Dacă un om are o sută de oi şi se rătăceşte una dintre ele, nu lasă oare în munţi pe cele nouăzeci şi nouă şi se duce să o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă se întâmplă să o găsească, adevăr vă spun, că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit. 14 Tot aşa, Tatăl vostru din ceruri nu vrea să se piardă vreunul dintre aceştia mici”.

Cuvântul Domnului