en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul atotputernic dă puteri celui obosit.

Citire din cartea profetului Isaia 40,25-31

Cel Sfânt spune: 25 „Cu cine mă veţi asemăna ca să fiu asemenea cu el?” 26 Ridicaţi ochii în sus şi priviţi: cine a creat stelele de pe cer? Cine aşază în ordine mulţimea lor şi le cheamă pe nume? Atât de mare este puterea şi tăria lui, încât toate răspund la chemarea lui. 27 Pentru ce zici tu, Iacobe, pentru ce vorbeşti, Israele: „Domnul nu cunoaşte calea mea, drepturile mele sunt trecute cu vederea de Dumnezeul meu?” 28 Nu ştii tu şi n-ai auzit niciodată că Domnul este Dumnezeu veşnic, că el a făcut marginile pământului? El nu oboseşte, nici nu se sleieşte de puteri; înţelepciunea lui nu are măsură. 29 El întăreşte pe cel obosit şi dă puteri celui slab. 30 Cei tineri obosesc şi îşi pierd puterile, cei în vârstă se clatină, 31 dar cei ce nădăjduiesc în Domnul capătă puteri noi, primesc aripi ca de vultur, aleargă şi nu-şi pierd puterile, fac drumuri lungi şi nu obosesc.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 102,1-2.3-4.8 şi 10 (R.: 1a)

R.: Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul.

1 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi toată fiinţa mea să laude numele său cel sfânt!

2 Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul

şi nu uita nicicând de darurile lui. R.

 

3 El îţi iartă toate păcatele

şi te vindecă de orice infirmitate.

4 El îţi scapă viaţa de la pierzare

şi te încununează cu bunătate şi îndurare. R.

 

8 Domnul este îndurător şi milostiv,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste.

10 El nu răsplăteşte după greşelile noastre,

nici nu pedepseşte după fărădelegile noastre. R.

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Iată, Domnul vine ca să mântuiască pe poporul său;

fericiţi cei pregătiţi să iasă în întâmpinarea lui. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veniţi la mine toţi cei obosiţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,28-30

28 În acel timp, Isus spunea mulţimilor:„Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 29 şi eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine care sunt blând şi smerit la inimă 30 şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului