en-USro-RO

| Login
12 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Eu sunt mântuitorul tău, eu sunt Cel Sfânt al lui Israel.

Citire din cartea profetului Isaia 41,13-20

13 Eu, Domnul Dumnezeul tău, te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: 14 „Nu te teme, căci eu îţi vin în ajutor. Nu-ţi fie frică, vierme al lui Iacob, rămăşiţă a lui Israel; eu sunt ajutorul tău, zice Domnul, mântuitorul tău, Cel Sfânt al lui Israel. 15 Iată, voi face din tine o grapă nouă cu dinţi ascuţiţi; vei zdrobi, vei sfărâma munţii şi vei preface dealurile în pleavă. 16 Le vei vântura, vântul le va lua şi vijelia le va risipi, dar tu te vei bucura în Domnul şi te vei veseli în Cel Sfânt al lui Israel. 17 Cei săraci şi lipsiţi caută apă, dar nu o găsesc; gura le este arsă de sete. Eu, Domnul lor, îi voi auzi; eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. 18 Voi face să izvorască râuri pe dealuri şi fântâni în mijlocul văilor. Voi preface pustiul în iaz şi pământul uscat în pâraie de apă! 19 Voi sădi în pustiu cedri, salcâmi, mirţi şi măslini, iar în locuri arse de soare chiparoşi, ulmi şi ienuperi laolaltă, 20 ca să vadă cu toţii, să-şi dea seama, să cerceteze şi să priceapă că mâna Domnului a făcut acestea şi Cel Sfânt al lui Israel le-a zidit”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1 şi 9.10-11.12-13ab (R.: 8)

R.: Milostiv şi îndurător este Domnul.

1 Te voi preamări, o, rege al meu, Dumnezeule,

şi voi binecuvânta numele tău în veşnicie.

9 Domnul este bun faţă de toţi

şi îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura,

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze.

11 Să proclame slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă ştiută puterea. R.

 

12 Sfinţii tăi să descopere tuturor oamenilor măreţiile tale

şi slava plină de strălucire a împărăţiei tale.

13 Împărăţia ta e împărăţia veşnică

şi stăpânirea ta va dăinui din neam în neam. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Is 45,8

(Aleluia) Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus

şi norii să reverse în ploaie dreptatea;

să se deschidă pământul şi să se nască Mântuitorul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu s-a ridicat dintre oameni unul mai mare decât Ioan Botezătorul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,11-15

11 În acel timp, Isus spunea mulţimilor: „Adevăr vă spun: nu s-a ridicat dintre cei născuţi din femeie unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el. 12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se cucereşte prin luptă şi cei care luptă o dobândesc. 13 Toţi profeţii şi Legea au profeţit până la Ioan. 14 Şi, dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină. 15 Cine are urechi de auzit, să audă”.

Cuvântul Domnului