en-USro-RO

| Login
15 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele.

Citire din cartea profetului Isaia 48,17-19

17 Aşa vorbeşte Domnul, mântuitorul tău, Cel Sfânt al lui Israel: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te învaţă spre binele tău şi-ţi arată calea pe care trebuie să mergi. 18 O, dacă ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta ca valurile mării! 19 Urmaşii tăi ar fi mulţi ca nisipul mării şi copiii tăi ca pulberea pământului; numele tău nu ar fi fost niciodată nimicit şi şters dinaintea mea!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. In 8,12)

R.: Cel ce te urmează pe tine, Doamne, va avea lumina vieţii.

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Domnul vine, ieşiţi-i în întâmpinare,

el este principele păcii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nici pe Ioan, nici pe Fiul Omului nu-l ascultă.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,16-19

În acel timp, Isus spunea mulţimilor: 16 „Cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care stau în piaţă şi strigă către alţi copii, zicând: 17 «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu aţi plâns». 18 A venit Ioan, care nu mănâncă şi nici nu bea, iar ei spun: «E stăpânit de diavol». 19 A venit Fiul Omului, care mănâncă şi bea, şi ei spun: «Iată un mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!» Dar înţelepciunea lui Dumnezeu se dovedeşte dreaptă prin faptele ei”.

Cuvântul Domnului