en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Profetul Ilie va veni din nou.

Citire din cartea lui Ben Sirah 48,1-4.9-11

1 Şi a venit profetul Ilie ca focul, şi cuvântul lui ardea ca o făclie. 2 El a adus peste cei răi foamete şi cu râvna sa i-a împuţinat, căci nu urmau poruncile Domnului. 3 Prin cuvântul Domnului a oprit cerul să nu plouă şi de trei ori a coborât foc din cer. 4 Cât de mare este renumele pe care ţi l-ai dobândit, Ilie, prin minunile tale! Şi cine se poate lăuda că este asemenea cu tine? 9 Te-ai înălţat în vifor de foc, în carul tras de cai înconjuraţi de flăcări. 10 După cum este scris, tu eşti menit pentru vremuri viitoare, ca să potoleşti mânia Domnului, să întorci inima tatălui către fiu şi să aşezi seminţiile lui Iacob. 11 Fericiţi sunt cei care te-au văzut şi s-au învrednicit de prietenia ta!

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4)

R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.

2 Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte;

tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta.

3 Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R.

 

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;

priveşte din cer şi vezi.

Cercetează via aceasta.

16 Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

 

18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine,

peste fiul omului pe care ţi l-ai ales.

19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine,

tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Profetul Ilie a venit deja, dar ei nu l-au cunoscut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 17,10-13

10 Pe când coborau de pe munte, ucenicii l-au întrebat pe Isus: „Pentru ce cărturarii spun că trebuie să vină mai întâi Ilie?” 11 Isus răspunse: „Ilie va veni într-adevăr şi va face din nou dreptate. 12 Eu însă vă spun că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au voit. Tot aşa va suferi şi Fiul Omului din partea lor”. 13 Atunci, ucenicii au înţeles că Isus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul.

Cuvântul Domnului