en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu însuşi va veni şi ne va mântui.

Citire din cartea profetului Isaia 35,1-6a.10

1 Ţinutul pustiu şi uscat se va veseli, deşertul se va bucura şi va înflori cum înfloreşte crinul. 2 Se va acoperi cu flori şi va izbucni în strigăte de bucurie şi cântece de preamărire. I se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului; poporul meu va vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru. 3 Întăriţi-vă, voi mâini slabe; prindeţi puteri, voi genunchi care tremuraţi. 4 Spuneţi celor slabi de inimă: „Întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată Dumnezeul vostru; va veni răzbunarea lui şi va răsplăti pe fiecare; Dumnezeu însuşi va veni şi vă va mântui”. 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor şi vor auzi urechile surzilor. 6 Atunci cel şchiop va sări precum cerbul şi limba celui mut se va dezlega. 10 Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion în chiote de veselie; o bucurie veşnică va străluci pe feţele lor. Lauda, bucuria şi veselia îi vor ajunge pe aceştia şi de la ei vor dispărea durerea, întristarea şi suspinul.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. Is 35,4)

R.: Vino, Doamne, şi ne mântuieşte.

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9 Domnul are grijă de cel străin. R.

 

Domnul sprijină pe văduvă şi orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Întăriţi-vă inimile, căci se apropie venirea Domnului.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Iacob 5,7-10

7 Fraţilor, fiţi răbdători până la venirea Domnului. Priviţi la agricultor: el speră să adune rodul preţios al pământului, aşteptând cu răbdare ploaia cea timpurie şi cea târzie. 8 Fiţi deci şi voi răbdători şi întăriţi-vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape. 9 Nu vă plângeţi, fraţilor, unul împotriva celuilalt, ca să nu fiţi judecaţi. Iată, judecătorul stă înaintea uşii. 10 Luaţi, fraţilor, pildă de suferinţă şi de îndelungă răbdare de la profeţii care au vorbit în numele Domnului.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Is 61,1

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;

el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

EVANGHELIA

Tu eşti cel care trebuie să vină sau să aşteptăm pe altul?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,2-11

În acel timp, 2 auzind Ioan din închisoare de faptele lui Cristos, a trimis la el pe doi din ucenicii săi care să-l întrebe: 3 „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?” 4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi auzit şi aţi văzut: 5 orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se aduce vestea cea bună; 6 şi că fericit este acela care nu va găsi în mine un prilej de poticnire”. 7 Pe când aceia se îndepărtau, Isus începu să vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt? 8 Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei care poartă haine moi stau în palatele regilor. 9 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da; şi eu vă spun că aţi văzut mai mult decât un profet. 10 El este acela despre care s-a scris: «Iată, eu trimit înaintea feţei tale pe crainicul meu, care va pregăti calea înaintea ta». 11 Adevăr vă spun: nu s-a ridicat dintre cei născuţi din femeie cineva mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.

Cuvântul Domnului