en-USro-RO

| Login
10 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mă voi bucura din toată inima în Domnul.

Citire din cartea profetului Isaia 61,1-2a.10-11

1 Duhul Domnului este asupra mea, căci Domnul m-a uns şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor închişi eliberarea şi celor prinşi în război libertatea; 2 să dau de ştire un an de milostivire al Domnului. 10 Mă voi bucura din toată inima în Domnul şi va tresălta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii, m-a acoperit cu veşmântul veseliei ca pe un mire care poartă cunună împărătească şi ca pe o mireasă împodobită cu giuvaerurile sale. 11 Precum din pământ răsar ierburile şi în grădină încolţesc seminţele, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară dreptatea şi slava înaintea tuturor neamurilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Lc 1,46-48.49-50.53-54 (R.: Is 61,10b)

R.: Sufletul meu se bucură în Dumnezeu, mântuitorul meu.

46 Sufletul meu preamăreşte pe Domnul

47 şi duhul meu tresaltă de bucurie

în Dumnezeu, mântuitorul meu,

48 căci a privit la smerenia slujitoarei sale. R.

 

Iată, de acum toate popoarele mă vor numi fericită,

49 căci mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic, al cărui nume este sfânt.

50 Milostivirea lui dăinuieşte din neam în neam

peste cei care se tem de dânsul. R.

 

53 Pe cei flămânzi îi copleşeşte cu bunuri,

iar pe cei bogaţi îi lasă cu mâinile goale.

54 A sprijinit pe slujitorul său Israel

amintindu-şi de îndurarea sa. R.

 

LECTURA A II-A

Întreaga voastră fiinţă, duhul, sufletul şi trupul, să fie fără prihană la venirea Domnului Isus Cristos.

Citire din Scrisoare întâi a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 5,16-24

Fraţilor, 16 bucuraţi-vă întotdeauna. 17 Rugaţi-vă neîncetat. 18 Aduceţi mulţumiri pentru toate, căci acest lucru îl vrea Dumnezeu de la voi întru Isus Cristos. 19 Nu stingeţi Duhul. 20 Profeţiile să nu le dispreţuiţi. 21 Cercetaţi toate şi păstraţi ce este bun. 22 Feriţi-vă de tot ceea ce este rău. 23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească în toate, astfel încât fiinţa voastră întreagă, sufletul şi trupul vostru, să fie fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Cristos. 24 Cel care v-a chemat este credincios cuvântului său şi el însuşi va duce la îndeplinire lucrarea sa.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Is 61,1

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;

el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

În mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoaşteţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 1,6-8.19-28

6 În acel timp, a fost trimis de Dumnezeu un om cu numele Ioan. 7 Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toţi să creadă prin el. 8 Nu era el lumina, ci era trimis ca să dea mărturie despre lumină. 19 Iată care a fost mărturia lui Ioan când iudeii din Ierusalim au trimis la el preoţi şi leviţi ca să-l întrebe: „Cine eşti tu?” 20 El a mărturisit şi nu a tăgăduit; a mărturisit: „Nu sunt eu Cristos”. 21 Ei l-au întrebat din nou: „Dar cine eşti? Eşti Ilie?” El a răspuns: „Nu sunt”. „Eşti tu profetul?” A răspuns: „Nu”. 22 Atunci, i-au zis: „Dar cine eşti? Căci trebuie să ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui despre tine însuţi?” 23 El a zis: „Eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: «Îndreptaţi calea Domnului», precum a zis Isaia profetul”. 24 Cei trimişi erau dintre farisei. 25 Ei i-au mai pus o întrebare: „De ce botezi, dacă tu nu eşti Cristos, nici Ilie, nici Profetul?” 26 Ioan le-a răspuns, zicând: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l cunoaşteţi; 27 cel care vine după mine, care înainte de mine a fost şi căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei”. 28 Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.

Cuvântul Domnului