en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnul, împăratul lui Israel, este mijlocitorul tău.

Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18a

14 Bucură-te, fiica Sionului, tresaltă de veselie, Israele! Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eliberator puternic. El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, cu dragoste reînnoită; va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, 18 ca în zilele de sărbătoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R.: 6)

R.: Cântaţi cu bucurie şi veselie, căci mare şi sfânt este Domnul.

2 Iată, Dumnezeu este mântuitorul meu:

voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic,

căci Domnul este tăria şi lauda mea,

în el am aflat mântuirea. R.

 

3 Cu bucurie veţi scoate apă din izvoarele mântuirii

4 şi veţi spune atunci: lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele lui,

vestiţi printre neamuri lucrările lui,

nu uitaţi că mare este numele lui. R.

 

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate;

să ştie aceasta tot pământul.

6 Strigaţi de bucurie şi veselie, locuitori ai Sionului,

căci Cel Sfânt al lui Israel mare este în mijlocul vostru. R.

 

LECTURA A II-A

Domnul este aproape.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,4-7

Fraţilor, 4 bucuraţi-vă mereu în Domnul, şi iarăşi vă spun: bucuraţi-vă. 5 Bucuria voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6 Nu vă lăsaţi tulburaţi de nici o grijă, dar în orice împrejurare arătaţi lui Dumnezeu trebuinţele voastre prin rugăciuni, prin cereri şi aduceri de mulţumiri. 7 Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice închipuire, va păzi inimile şi cugetele voastre în Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Duhul Domnului este asupra mea;

el m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dar noi ce trebuie să facem?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,10-18

În acel timp, 10 mulţimile care veneau să se boteze îl întrebau pe Ioan: „Ce trebuie să facem?” 11 Iar Ioan le răspundea: „Cine are două haine să împartă cu cel care nu are şi cine are provizii de alimente să facă la fel”. 12 Au venit şi unii vameşi să se boteze, şi l-au întrebat: „Învăţătorule, noi ce trebuie să facem?” 13 El le-a răspuns: „Să nu cereţi nimic mai mult peste ceea ce v-a fost poruncit să luaţi”. 14 La rândul lor, ostaşii îl întrebau şi ei: „Dar noi ce trebuie să facem?” Şi le-a zis: „Să nu asupriţi pe nimeni, nici să nu învinuiţi pe cineva pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră”. 15 Deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, 16 drept răspuns Ioan a zis tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 17 El are lopata în mână şi va curăţi aria; el va aduna grâul în hambarul său, iar pleava o va arde în focul care nu se stinge”. 18 Şi cu multe alte îndemnuri, Ioan propovăduia poporului vestea cea bună.

Cuvântul Domnului