en-USro-RO

| Login
3 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Va răsări o stea din seminţia lui Iacob.

Citire din cartea Numerilor 24,2-7.15-17a

În zilele acelea, 2 profetul Balaam, care venise să-l blesteme pe Israel, ridicându-şi ochii, a văzut poporul aşezat în tabără, după seminţii. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui 3 şi Balaam a rostit profeţia sa, zicând: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor; aşa vorbeşte bărbatul care vede cu adevărat; 4 aşa glăsuieşte cel care aude cuvântul lui Dumnezeu, cel care cunoaşte gândurile Celui Atotputernic, cel care vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, dar ochii îi are deschişi: 5 Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacobe, locuinţele tale, Israele! 6 Ele se întind ca nişte văi, ca nişte grădini pe lângă râuri, ca plantele de aloe pe care le-a sădit Domnul, ca şi cedrii pe lângă ape. 7 Va ieşi din seminţia lui un Om care va stăpâni multe popoare, stăpânirea lui va întrece pe a lui Agag şi împărăţia lui se va înălţa”. 15 Balaam şi-a urmat profeţia şi a zis: „Aşa vorbeşte Balaam, fiul lui Beor; aşa spune bărbatul care vede cu adevărat, 16 care aude cuvintele lui Dumnezeu, care are ştiinţă de la Cel Preaînalt şi vede descoperirile lui Dumnezeu ca în vis, dar ochii îi sunt deschişi: 17 «Îl văd, dar nu în timpul de acum; îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, un sceptru de domnie se ridică din Israel»”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: 4b)

R.: Învaţă-mă, Doamne, căile tale.

4 Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

7 Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 84,8

(Aleluia) Arată-ne, Doamne, îndurarea ta

şi dă-ne mântuirea ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Botezul lui Ioan de unde era?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,23-27

În acel timp, 23 intrând Isus în templu şi începând să înveţe poporul, s-au apropiat de el arhiereii şi bătrânii poporului şi i-au zis: „Cu ce putere faci acestea şi cine ţi-a dat puterea aceasta?” 24 Isus a răspuns: „Vă voi pune şi eu o întrebare; dacă îmi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi eu cu ce putere fac acestea. 25 Botezul lui Ioan de unde a fost? Din cer, sau de la oameni?” Atunci ei vorbeau între dânşii şi spuneau: „Dacă vom zice: din cer, ne va spune: de ce atunci nu l-aţi crezut? 26 Iar dacă vom zice: de la oameni, ne temem de popor, fiindcă toţi îl socotesc pe Ioan de profet”. 27 Şi i-au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Iar Isus le-a zis: „Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea”.

Cuvântul Domnului