en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mântuirea adusă de Mesia este promisă tuturor celor săraci.

Citire din cartea profetului Sofonia 3,1-2.9-13

1 Aşa vorbeşte Domnul către Ierusalim: 2 „Vai de cetatea răzvrătită şi pângărită, cetatea plină de asuprire, care n-a ascultat de glasul nimănui şi n-a ţinut seamă de nici o dojană, nu şi-a pus nădejdea în Domnul şi nici nu s-a apropiat de Dumnezeul ei. 9 Atunci voi da tuturor popoarelor buze curate, ca toate să invoce numele Domnului şi să-i slujească lui într-un cuget. 10 Din ţinuturile din cealaltă parte a fluviilor Etiopiei îmi vor aduce daruri închinătorii mei, fiii mei risipiţi pretutindeni îmi vor aduce prinosuri. 11 În ziua aceea nu te vei mai ruşina de toate faptele tale cu care ai păcătuit împotriva mea, căci atunci îi voi îndepărta din mijlocul vostru pe cei trufaşi, iar tu nu te vei mai înălţa pe muntele cel sfânt al meu. 12 Voi lăsa în mijlocul tău un neam mic şi sărac, care va nădăjdui în numele Domnului. 13 Cei care vor mai rămâne din neamul lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, vor renunţa la minciună şi nu se va mai afla viclenie pe buzele lor. Ei vor putea să mănânce şi să se odihnească, fără să se teamă de cineva”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.6-7.17-18.19 şi 23 (R.: 7a)

R.: Când strigă cel sărman, Domnul îl ascultă.

Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele.

Să se laude sufletul meu în Domnul!

să audă cei blânzi şi să se bucure. R.

 

Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit din toate necazurile. R.

 

Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ.

Cei drepţi strigă, şi Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare. R.

 

Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit.

Domnul scapă sufletele robilor săi

şi nu vor fi pedepsiţi cei care aleargă la dânsul. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Doamne, şi nu întârzia;

şterge fărădelegile poporului tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

A venit Ioan şi cei păcătoşi au crezut în cuvântul lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 21,28-32

În acel timp, Isus a spus mai-marilor preoţilor şi bătrânilor poporului: 28 „Ce vi se pare? Un om avea doi fii şi a mers la cel dintâi şi i-a zis: «Fiule, du-te astăzi şi lucrează în via mea». 29 Acesta i-a răspuns: «Nu vreau!»; dar pe urmă, părându-i rău, s-a dus. 30 Mergând la al doilea, i-a zis la fel. Acesta, i-a răspuns: «Da, Doamne, mă duc»; dar nu s-a dus. 31 Care dintre aceştia doi a împlinit voinţa tatălui?” Ei au răspuns: „Cel dintâi”. Isus le-a zis: „Adevăr vă spun că vameşii şi desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăţia lui Dumnezeu. 32 Căci a venit Ioan la voi, umblând pe calea dreptăţii, şi n-aţi crezut în el, dar vameşii şi desfrânatele l-au crezut; voi însă, deşi aţi văzut toate acestea, nu v-aţi căit şi nu aţi dat crezare cuvântului său”.

Cuvântul Domnului