en-USro-RO

| Login
3 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Voi, ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus.

Citire din cartea profetului Isaia 45,6b-8.18.21b-25

Acestea le spune Domnul: 6 „Eu sunt Domnul, şi nu este altul. 7 Eu creez lumina şi zidesc întunericul; eu dau pacea şi eu aduc restriştea, eu, Domnul, fac acestea toate. 8 Voi ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus, şi norii să reverse în ploaie dreptatea! Pământul să se deschidă şi să odrăslească mântuirea, şi dreptatea să dea mlădiţe. Eu, Domnul am făcut toate acestea”. 18 Aşa zice Domnul, care a creat cerurile, Dumnezeu care a alcătuit pământul, l-a făcut şi l-a întărit; şi nu l-a făcut în zadar, ci ca să fie locuit: „Eu sunt Domnul, şi nu este altul!” 21 Nu este alt dumnezeu afară de mine. Nu este dumnezeu drept şi mântuitor afară de mine! 22 Întoarceţi-vă către mine şi veţi fi mântuiţi, voi cei care locuiţi în ţinuturile cele mai îndepărtate ale pământului! Căci eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul! 23 Am jurat pe mine însumi; din gura mea iese adevărul şi nu-mi întorc cuvântul: înaintea mea orice genunchi se va pleca şi pe dreptatea mea va jura orice limbă”. 24 Se va zice: „Numai în Domnul este dreptatea şi puterea! Către Domnul se vor întoarce şi vor fi daţi de ruşine cei care s-au ridicat împotriva lui. 25 Toţi urmaşii lui Israel în Domnul îşi vor afla dreptatea şi mărirea lor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: Is 45,8)

R.: Voi, ceruri, lăsaţi să cadă roua de sus, şi norii să reverse în ploaie dreptatea.

9 Ascult ce zice Domnul.

El vorbeşte despre pace poporului său şi sfinţilor săi.

10 Mântuirea este aproape de cei care se tem de el

şi pe pământul nostru va locui slava lui. R.

 

11 Mila şi adevărul se vor întâlni,

dreptatea şi pacea se vor îmbrăţişa;

12 adevărul va răsări din pământ

şi dreptatea va coborî din cer. R.

 

13 Domnul îşi va revărsa binecuvântarea

şi pământul îşi va aduce roadele sale.

14 Dreptatea va merge înaintea lui

şi-i va călăuzi paşii pe cale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Is 40,9-10

(Aleluia) Ridică-ţi glasul şi strigă, tu care aduci vestea cea bună.

Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vestiţi lui Ioan cele ce aţi auzit şi aţi văzut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,19-23

În acel timp, 19 Ioan Botezătorul, chemând la sine pe doi dintre ucenicii săi, i-a trimis la Isus ca să-l întrebe: „Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?” 20 Aceştia, ajungând la Isus, i-au zis: „Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine ca să te întrebăm: «Tu eşti cel care trebuie să vină, sau să aşteptăm pe altul?»” 21 Chiar în ceasul acela, Isus a vindecat pe mulţi de boli, de chinuri, de duhuri rele şi multor orbi le-a dăruit vederea. 22 Drept răspuns le-a zis: „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce aţi văzut şi aţi auzit: Orbii văd, şchiopii umblă, leproşii se curăţă, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se anunţă vestea cea bună. 23 Fericit este cel care nu va găsi în mine prilej de poticnire”.

Cuvântul Domnului