en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ca pe o femeie lăsată te-a chemat Domnul.

Citire din cartea profetului Isaia 54,1-10

1 Veseleşte-te, tu cea sterilă, care nu ai avut copii; izbucneşte în strigăte de bucurie şi veselie, tu care nu ai simţit durerile naşterii, căci femeia părăsită va avea mai mulţi copii decât cea care are bărbat, spune Domnul. 2 Lărgeşte locul cortului tău şi acoperământul locuinţei tale; nu cruţa nimic pentru aceasta! Lungeşte funiile şi întăreşte ţăruşii! 3 Căci tu te vei întinde la dreapta şi la stânga, seminţia ta va cuceri neamurile şi va umple de oameni cetăţile părăsite. 4 Nu te înfricoşa, căci nu vei rămâne de ocară; tu vei uita ruşinea tinereţii tale şi nu-ţi vei mai aduce aminte că ai fost părăsită. 5 Bărbatul tău este creatorul tău; numele lui este: „Domnul oştirilor”. Răscumpărătorul tău este Cel Sfânt al lui Israel; el se cheamă: „Dumnezeul întregului pământ”. 6 Ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată te cheamă înapoi Domnul. Oare poate bărbatul să-şi uite soţia luată în tinereţea lui? zice Domnul Dumnezeul tău. 7 O clipă te-am părăsit, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. 8 Într-o izbucnire de mânie, mi-am întors faţa de la tine pentru o clipă, dar în iubirea mea veşnică mă voi îndura de tine, zice Domnul, răscumpărătorul tău. 9 Acum voi face ca în vremea lui Noe, când m-am jurat că apele potopului nu vor mai cuprinde pământul; tot aşa mă jur şi acum că nu mă voi mai mânia împotriva ta şi că nu te voi mai mustra. 10 Munţii pot să se mute din loc şi dealurile să se clatine, dar dragostea mea nu se va îndepărta de tine şi legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, cel care te iubeşte.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 29,2 şi 4.5-6.11-12a şi 13b (R.: 2a)

R.: Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai mântuit.

2 Te preamăresc, Doamne, pentru că m-ai eliberat

şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să râdă de mine.

4 Doamne, tu mi-ai scos sufletul din locuinţa morţilor,

tu mi-ai dat viaţă ca să nu cobor în mormânt. R.

 

5 Cântaţi Domnului, voi cei iubiţi de el,

măriţi prin laudele voastre numele lui cel sfânt!

6 Căci mânia lui ţine o clipă,

dar îndurarea lui ţine toată viaţa.

Seara ne stăpâneşte plânsul,

iar dimineaţa se revarsă bucuria. R.

 

11 Ascultă-mă, Doamne, ai milă de mine!

Doamne, ajută-mă!

12 Tu mi-ai schimbat plânsul în veselie,

13 Doamne, Dumnezeul meu, eu pururi te voi lăuda! R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 3,4.6

(Aleluia) Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui

şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ioan este trimisul care pregăteşte calea Domnului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 7,24-30

24 După ce trimişii lui Ioan au plecat, Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? Trestie clătinată de vânt? 25 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi şi trăiesc în desfătări sunt în casele regilor. 26 Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un profet? Da! Vă spun: mai mult decât un profet. 27 El este cel despre care s-a scris: «Iată, trimit înaintea feţei tale pe crainicul meu, care va pregăti calea înaintea ta». 28 Vă spun: între cei născuţi din femeie nu este cineva mai mare decât Ioan; totuşi cel mai mic în împărăţia lui Dumnezeu este mai mare decât el”. Tot poporul care l-a auzit, chiar şi vameşii, l-au preamărit pe Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. 30 Dar fariseii şi învăţătorii legii, neprimind acest botez, s-au împotrivit voinţei lui Dumnezeu cu privire la ei.

Cuvântul Domnului