en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Casa mea se va numi casă de rugăciune pentru toate popoarele.

Citire din cartea profetului Isaia 56,1-3a.6-8

Aşa vorbeşte Domnul: 1 „Păziţi dreptatea, faceţi ce este bine, căci mântuirea mea este aproape: ea vine şi dreptatea mea stă gata să se arate. 2 Fericit este omul care împlineşte dreptatea şi nu se depărtează de ea, care respectă ziua de odihnă a Domnului, nu o pângăreşte şi se ţine departe de orice faptă rea. 3 Străinul care s-a alipit de Domnul să nu spună: „Domnul mă va înlătura din poporul său”. 6 Pe străinii care se vor pune în slujba Domnului, din iubire pentru numele lui şi vor deveni slujitorii lui, şi toţi aceia care vor respecta ziua de odihnă a mea, nu o vor pângări şi vor rămâne statornici în legământul meu, 7 îi voi conduce la muntele meu cel sfânt. Îi voi face fericiţi în casa mea de rugăciune. Arderile de tot şi jertfele lor vor fi bine primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi: „Casă de rugăciune pentru toate popoarele”. 8 Aşa vorbeşte Dumnezeu care îi adună la un loc pe cei risipiţi ai lui Israel: „Voi mai aduce şi pe alţii lângă cei care au fost adunaţi mai înainte”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 66,2-3.5.7-8 (R.: 4)

R.: Să-ţi mulţumească ţie popoarele, Dumnezeule, toate popoarele să-ţi mulţumească.

2 Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze,

să-şi întoarcă faţa senină spre noi;

3 ca să se cunoască pe pământ calea ta

şi mântuirea ta la toate popoarele. R.

 

5 Neamurile să tresalte de bucurie şi să cânte

pentru că judeci popoarele cu dreptate

şi călăuzeşti neamurile pe faţa pământului. R.

 

7 Pământul şi-a dat roadele sale;

Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvântează;

8 Dumnezeu să ne binecuvânteze;

toate marginile pământului să-l cinstească pe el. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Vino, Doamne, şi adu-ne pacea ta,

ca să ne bucurăm în faţa ta din toată inima. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ioan este făclia care arde şi luminează.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 5,33-36

În acel timp, Isus le spunea evreilor: 33 „Voi aţi trimis la Ioan o solie şi el a mărturisit adevărul. 34 Eu însă nu am nevoie să primesc mărturia unui om, dar vorbesc astfel pentru ca voi să vă mântuiţi. 35 Ioan era făclia care arde şi luminează, şi voi aţi voit să vă bucuraţi o clipă de lumina sa. 36 Dar eu am o mărturie mai mare decât aceea a lui Ioan: sunt lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc. Lucrările pe care le fac dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis”.

Cuvântul Domnului