en-USro-RO

| Login
30 iulie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ridică-te, primeşte botezul şi spală-te de păcate, invocând numele lui Isus.

Citire din Faptele Apostolilor 22,3-16

În zilele acelea, Paul a spus poporului: 3 „Eu sunt iudeu, născut la Tars, în Cilicia, dar crescut aici, în acest oraş; am învăţat la şcoala lui Gamaliel în chip amănunţit Legea părinţilor noştri şi am fost plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi astăzi. 4 Eu i-am persecutat până la moarte pe adepţii acestei doctrine noi, am arestat şi am aruncat în închisoare bărbaţi şi femei. 5 Marele preot şi tot Sfatul bătrânilor pot da mărturie pentru aceasta. Chiar de la ei am primit scrisori de împuternicire împotriva fraţilor noştri din Damasc, şi m-am dus să-i aduc legaţi la Ierusalim şi pe cei de acolo. 6 Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată o mare lumină, venind din cer, m-a învăluit; 7 atunci am căzut la pământ şi am auzit un glas care mi-a zis: «Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?» 8 Eu am răspuns: Cine eşti tu, Doamne? El mi-a zis: «Eu sunt Isus din Nazaret, pe care tu îl prigoneşti». 9 Însoţitorii mei au văzut lumina, dar nu au auzit glasul celui care îmi vorbea. 10 Eu am zis: Ce să fac, Doamne? «Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci». 11 Şi cum nu mai puteam vedea, fiindcă fusesem orbit de strălucirea acelei lumini, însoţitorii mei m-au luat de mână şi aşa am ajuns la Damasc. 12 Un oarecare Anania, bărbat evlavios şi credincios Legii, care se bucura de stimă în faţa tuturor iudeilor din acel oraş, 13 a venit să mă caute, s-a apropiat de mine şi mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!» Şi în aceeaşi clipă mi-am recăpătat vederea şi m-am uitat la el. 14 El mi-a spus: «Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voinţa lui, să-l vezi pe cel drept şi să auzi cuvinte din gura lui; 15 pentru că îi vei fi martor în faţa tuturor oamenilor, pentru ceea ce ai văzut şi auzit. 16 Şi acum ce mai aştepţi? Ridică-te, primeşte botezul şi spală-te de păcate, invocând numele lui Isus»”.

Cuvântul Domnului

sau, la alegere:

LECTURA I

Doamne, ce vrei să fac?

Citire din Faptele Apostolilor 9,1-22

În zilele acelea, 1 Saul era stăpânit de o furie de moarte împotriva ucenicilor Domnului. El s-a dus la arhiereu 2 şi a cerut de la el scrisori pentru sinagogile din Damasc, ca să-i prindă şi să-i aducă legaţi la Ierusalim pe toţi adepţii acestei învăţături, atât bărbaţi cât şi femei, pe care i-ar fi găsit. 3 Când se apropia de Damasc, deodată l-a învăluit pe drum o lumină din cer, ca un fulger. 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care îi spunea: „Saule, Saule, pentru ce mă prigoneşti?” 5 Iar el a răspuns: „Cine eşti tu, Doamne?” „Eu sunt Isus, pe care tu îl prigoneşti. 6 Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci”. 7 Bărbaţii, care erau cu el pe drum, stăteau înmărmuriţi, căci auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 8 Saul s-a ridicat de la pământ, dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Atunci l-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 9 Trei zile a fost lipsit de vedere; nu a mâncat şi nu a băut nimic. 10 Era în Damasc un ucenic, cu numele Anania. Într-o viziune, Domnul l-a chemat: „Anania!” El a răspuns: „Iată-mă, Doamne!” 11 Domnul a continuat: „Ridică-te, mergi pe strada numită cea «Dreaptă», în casa lui Iuda şi întreabă de un anume Saul din Tars: Iată, se roagă”. 12 Şi Saul a avut o viziune: un bărbat cu numele Anania a intrat la el şi-a pus mâinile asupra lui ca să-şi recapete vederea. 13 Anania a răspuns: „Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulţi că a făcut multe rele sfinţilor tăi din Ierusalim. 14 Şi aici are împuternicire de la arhierei să-i pună în lanţuri pe toţi care cheamă numele tău”. 15 Dar Domnul i-a zis: „Mergi, fiindcă acesta îmi este un vas ales, ca să poarte numele meu înaintea păgânilor, a regilor şi a fiilor lui Israel. 16 Iar eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească pentru numele meu”. 17 Atunci Anania s-a dus, a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, i-a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, cel care ţi s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea, şi să te umpli de Duh Sfânt”. 18 Şi îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi şi-a recăpătat vederea. Apoi s-a ridicat şi a primit botezul. 19 După ce a stat la masă a prins putere. A rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc, 20 propovăduind în sinagogi, că Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21 Toţi cei care îl ascultau, rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei care invocau acest nume? Şi nu a venit aici tocmai ca să-i prindă şi să-i ducă legaţi în faţa marilor preoţi?” 22 Saul însă îi combătea pe iudeii din Damasc, cu o putere din ce în ce mai mare, dovedindu-le că Isus este Mesia.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 116,1.2

R.: Voi vesti tuturor popoarelor numele Domnului.

sau

Aleluia.

 

1 Lăudaţi-l pe Domnul, toate neamurile,

lăudaţi-l, toate popoarele. R.

 

2 Căci Domnul şi-a dovedit iubirea sa pentru noi

şi el rămâne totdeauna credincios legământului său. R.

ALELUIA Cf. Mc 16,15

(Aleluia) Mergeţi în lumea întreagă, spune Domnul,

şi predicaţi evanghelia. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 16,15-18

În acel timp, Isus înviat s-a arătat celor unsprezece ucenici şi le-a spus: 15 „Mergeţi în lumea întreagă, predicaţi evanghelia la toată făptura. 16 Cine va crede şi va fi botezat se va mântui, iar cine va refuza credinţa va fi osândit. 17 Acestea sunt semnele care vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga demoni; vor vorbi limbi noi; 18 chiar dacă vor bea otravă nu le va dăuna; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi ei se vor vindeca”.

Cuvântul Domnului

 

Aceste lecturi pot fi folosite şi la Liturghia votivă în cinstea sfântului Paul.