en-USro-RO

| Login
21 ianuarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată, fecioara va zămisli.

Citire din cartea profetului Isaia 7,10-14

În zilele acelea, 10 Domnul a vorbit lui Ahaz, spunându-i: 11 „Cere de la Domnul Dumnezeul tău un semn, fie în adâncurile infernului, fie în înălţimile cerului”. 13 Şi a răspuns Ahaz: „Nu voi cere şi nu voi ispiti pe Domnul”. Şi a zis atunci Isaia: „Ascultaţi voi cei din casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi pe oameni, că veniţi să obosiţi şi pe Dumnezeul meu? 14 Pentru aceasta însuşi Domnul vă va da un semn: iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 7c şi 10b)

R.: Iată vine Domnul; el este împăratul măririi.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

LECTURA A II-A

Isus Cristos, din seminţia lui David, este Fiul lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 1,1-7

1 Paul, slujitor al lui Isus Cristos, chemat de el apostol, rânduit pentru vestirea evangheliei lui Dumnezeu, 2 evanghelie pe care o făgăduise mai dinainte prin profeţii săi în Sfintele Scripturi, 3 cu privire la Fiul său, născut din seminţia lui David după trup; 4 rânduit Fiu al lui Dumnezeu cu putere după Duhul sfinţeniei prin învierea din morţi, Isus Cristos Domnul nostru, 5 prin care am primit harul şi misiunea de apostol, ca să aducem la ascultarea credinţei întru numele lui toate neamurile, 6 între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Cristos. 7 Tuturor celor care sunt în Roma, iubiţi de Dumnezeu, chemaţi sfinţi: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 1,23

(Aleluia) Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu

şi va fi numit Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus se va naşte din Maria, logodnica lui Iosif, fiul lui David.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 1,18-24

18 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 19 Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit s-o lase în ascuns. 20 Dar pe când cugeta el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. 21 Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. 22 Toate acestea s-au făcut ca să se împlinească ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. 24 Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa.

Cuvântul Domnului