en-USro-RO

| Login
3 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.

Citire din cartea a doua a profetului Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

1 Pe când regele David locuia liniştit în casa lui şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 2 a zis regele către profetul Natan: „Iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort”. 3 Natan i-a zis regelui: „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, căci Domnul este cu tine”. 4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 5 „Mergi şi spune-i robului meu David: Aşa vorbeşte Domnul: Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? 8 Eu te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 9 Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său şi mai mult nu va mai fi tulburat; cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 12 Iar când se vor sfârşi zilele tale şi vei fi aşezat alături de părinţii tăi, atunci voi ridica după tine un urmaş, care va ieşi din trupul tău, şi voi întări stăpânirea lui. 14 Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. 16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e aşezată pe veci”.

O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R.

 

4 Am făcut legământ cu alesul meu;

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:

5 îţi voi întări seminţia pe veci

şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R.

 

27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.

29 Lui îi dau pe veci dragostea mea

şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R.

 

LECTURA A II-A

Taina ascunsă din timpuri veşnice a fost descoperită acum.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 16,25-27

Fraţilor, 25 mărire să fie celui care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia pe care eu o propovăduiesc, vestindu-l pe Isus Cristos. Iată taina care a fost acum descoperită; ea a fost ascunsă de veacuri, dar acum a fost arătată. 26 Din porunca Dumnezeului celui veşnic, această taină, prin scrierile profeţilor, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, pentru ca să primească şi ele credinţa. 27 Lui Dumnezeu, care singur este înţelept, lui să-i fie slavă prin Isus Cristos în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 1,38

(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,26-38

În acel timp, 26 îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, cu numele de Nazaret, 27 la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. 28 Intrând îngerul la ea, a zis: „Bucură-te, tu, care eşti plină de har, Domnul este cu tine, tu eşti binecuvântată între femei”. 29 Ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi se întreba în sine: „Ce poate să însemneze salutul acesta?” 31 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu şi îi vei pune numele Isus. 32 Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema. Domnul Dumnezeu îi va da lui tronul lui David, tatăl său, 33 şi va domni peste casa lui Iacob în veci şi împărăţia lui nu va avea sfârşit”. 34 A zis Maria către înger: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” 35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri, pentru aceasta şi Cel Sfânt, care se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. 36 Iată, şi Elisabeta, ruda ta, a zămislit un fiu la bătrâneţe şi ea, căreia i se zicea sterilă, este acum în luna a şasea, 37 căci pentru Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. Atunci a zis Maria: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi îngerul a plecat de la ea.

Cuvântul Domnului