en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Din tine va ieşi un conducător în Israel.

Citire din cartea profetului Mihea 5,2-5a

Aşa vorbeşte Domnul: 2 „Tu, Betleem Efrata, deşi eşti cel mai mic între oraşele lui Iuda, din tine va ieşi cel care va stăpâni peste Israel; originea lui urcă până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei. 3 Pentru aceasta, după ce Domnul va fi lăsat în părăsire pe poporul său un anumit timp, va veni ziua în care aceea care trebuie să nască va naşte, şi atunci cei care vor fi rămas credincioşi se vor întoarce la fiii lui Israel. 4 El se va ridica şi va cârmui cu puterea Domnului şi cu măreţia numelui Domnului Dumnezeului său; toţi vor trăi în linişte, căci stăpânirea sa se va întinde până la marginile pământului. 5 El va fi pacea noastră.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 79,2ac şi 3b.15-16.18-19 (R.: 4)

R.: Întoarce-ne la tine, Doamne, şi vom fi mântuiţi.

2 Păstor al lui Israel care ne călăuzeşti, ia aminte;

tu care şezi peste heruvimi, arată-te în strălucirea ta.

3 Arată-ţi puterea şi vino să ne mântuieşti. R.

 

15 Dumnezeul oştirilor, întoarce-te spre noi;

priveşte din cer şi vezi.

16 Cercetează via aceasta.

Ocroteşte ceea ce a sădit mâna ta. R.

 

18 Mâna ta să fie peste omul ocrotit de tine,

peste fiul omului pe care ţi l-ai ales.

19 Atunci nu ne vom mai îndepărta de tine,

tu ne vei da viaţă şi numele tău îl vom chema. R.

 

LECTURA A II-A

Iată, vin ca să fac voia ta, Doamne.

Citire din Scrisoarea către evrei 10,5-10

Fraţilor, 5 Cristos, intrând în lume, spune: „Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit un trup. 6 Arderi de tot şi jertfe pentru păcat nu ţi-au plăcut; 7 atunci am zis: Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule, după cum este scris despre mine în Scriptură”. 8 Cristos începe deci prin a spune: „Tu n-ai voit şi n-ai primit nici jertfele, nici prinosurile, nici arderile de tot, nici jertfele pentru păcat pe care le prescrie Legea”; 9 Apoi adaugă: „Iată, vin ca să fac voia ta, Dumnezeule”. În felul acesta el desfiinţează jertfele vechi pentru a statornici jertfa cea nouă. 10 Prin această voinţă a lui Dumnezeu suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos, jertfă adusă o dată pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 1,38

(Aleluia) Iată slujitoarea Domnului; fie mie după cuvântul tău. (Aleluia)

EVANGHELIA

De unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-45

39 În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”.

Cuvântul Domnului