en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să dovedim o speranţă neclintită şi să fim, unii pentru alţii, un imbold la iubire.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,19-25

Fraţilor, 19 datorită sângelui lui Isus, noi avem deplina încredere că vom putea intra în sanctuarul cerului; 20 pentru aceasta el ne-a deschis o cale nouă şi vie, pe care a mers el mai întâi, pătrunzând până dincolo de vălul sanctuarului, adică dincolo de vălul trupului său. 21 Şi noi avem un mare preot prin excelenţă, pe acela care a fost aşezat peste casa lui Dumnezeu. 22 Să ne apropiem deci de Dumnezeu cu o inimă sinceră, cu siguranţa pe care o dă credinţa, cu inima curăţită de ceea ce pătează conştiinţa noastră, cu trupul spălat cu o apă curată. 23 Să ţinem cu tărie mărturisirea speranţei neclintite, căci cel care a făcut promisiunea este credincios cuvântului dat. 24 Să fim unii pentru alţii un imbold la iubire şi fapte bune. 25 Să nu neglijăm adunările noastre, cum şi-au luat unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alţii cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua Domnului se apropie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Noi suntem poporul care te caută pe tine, Doamne.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

ALELUIA Ps 118,105

(Aleluia) Cuvântul tău, Doamne, este o făclie pentru paşii mei, o lumină pe cărarea vieţii mele. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Lampa este adusă, ca să fie pusă pe candelabru. Cu aceeaşi măsură vi se va măsura.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 4,21-25

În acel timp, vorbind mulţimii, 21 Isus le-a spus această asemănare: „Oare lampa este adusă ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă pe candelabru? 22 Căci nimic nu este ascuns care nu va fi dat pe faţă, şi nimic nu este tăinuit care nu va fi scos la lumină. 23 Dacă are cineva urechi de auzit, să audă!” 24 Apoi le-a mai spus: „Fiţi atenţi la ceea ce auziţi. Cu aceeaşi măsură cu care veţi măsura voi, vi se va măsura şi vouă; ba încă vi se va da în plus. 25 Căci celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are”.

Cuvântul Domnului