en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Naşterea lui Samson este anunţată de un înger.

Citire din cartea Judecătorilor 13,2-7.24-25a

În zilele acelea, 2 era un om de la Ţorea, din seminţia lui Dan, cu numele Manoah; femeia lui era sterilă şi nu avea copii. 3 Îngerul Domnului i s-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, tu eşti sterilă şi nu ai copii, dar vei zămisli şi vei naşte un fiu. 4 De acum înainte ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, 5 căci vei zămisli şi vei naşte un fiu. Briciul să nu se atingă de capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din sânul mamei sale; el va elibera pe Israel din mâna filistenilor”. 6 Atunci a venit femeia şi a spus bărbatului său: „A venit la mine un om al lui Dumnezeu, a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte luminos; nici eu nu l-am întrebat de unde este şi nici el nu mi-a spus numele său. 7 Dar mi-a zis: «Iată, vei zămisli şi vei naşte un fiu; aşadar, să nu bei nici vin, nici băutură tare şi să nu mănânci nimic din ce este oprit, pentru că acest copil din sânul mamei şi până la moarte, va fi închinat lui Dumnezeu»”. 24 Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut şi Domnul l-a binecuvântat, 25 şi Duhul Domnului a început să lucreze în el.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 70,3-4a.5-6ab.16-17 (R.: cf. 8ab)

R.: Lauda ta, Doamne, o voi cânta şi măreţia ta o voi vesti.

3 Fii pentru mine stâncă şi cetate de refugiu,

pentru că numai tu eşti stânca şi cetatea mea de apărare.

4 Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fărădelege

şi a celui care mă asupreşte. R.

 

5 Pentru că tu, Doamne, eşti speranţa mea,

în tine mi-am pus încrederea din copilărie.

6 În tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele,

de atunci tu ai fost ocrotitorul meu. R.

 

16 Voi povesti puterea lui Dumnezeu,

Doamne, voi preamări dreptatea ta.

17 Dumnezeule, tu m-ai învăţat din copilărie

şi povestesc şi astăzi minunile tale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) O, urmaş al lui Iese, rânduit ca semn pentru popoare,

vino şi eliberează-ne, nu mai întârzia. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Naşterea lui Ioan Botezătorul este anunţată de îngerul Gabriel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,5-25

5 Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din grupul preoţesc al lui Abia. Femeia lui era din fiicele lui Aron şi se numea Elisabeta. 6 Amândoi erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi păzeau cu sfinţenie toate poruncile şi rânduielile Domnului. 7 Ei nu aveau nici un copil, pentru că Elisabeta era sterilă, şi amândoi erau înaintaţi în vârstă. 8 Odată, pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în ziua orânduită pentru preoţii din grupul lui, 9 a ieşit la sorţi, după rânduiala preoţească, să tămâieze în templul Domnului. 10 În ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară şi se ruga. 11 Atunci un înger al Domnului i s-a arătat, stând la dreapta altarului tămâierii. Văzându-l, 12 Zaharia s-a tulburat şi a fost cuprins de frică. 13 Dar îngerul a zis către el: „Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată; Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan. 14 El va fi pentru tine un motiv de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui, 15 căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea nici vin, nici băutură tare, şi încă din sânul mamei sale se va umple de Duh Sfânt. 16 Pe mulţi din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. 17 El va merge înaintea Domnului cu duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor spre copii şi pe cei neascultători la înţelepciunea drepţilor, şi să pregătească Domnului un popor desăvârşit”. 18 Zaharia a zis către înger: „După ce voi cunoaşte aceasta? Căci eu sunt bătrân şi femeia mea de asemenea este înaintată în vârstă”. 19 Îngerul, răspunzând, i-a zis: „Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ţi vorbesc şi să-ţi aduc această veste bună. 20 Iată, vei fi mut şi nu vei putea să vorbeşti, până în ziua când se vor împlini acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor”. 21 Poporul îl aştepta pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. 22 Când Zaharia a ieşit din templu şi nu putea să le vorbească, ei au înţeles că avusese o viziune; şi el le făcea semne arătând că a rămas mut. 23 După ce s-au împlinit zilele slujirii lui la templu, Zaharia s-a dus acasă. 24 La câtva timp după aceea, Elisabeta, femeia lui, a rămas însărcinată. Cinci luni de zile nu a spus nimănui acest lucru şi se gândea în sufletul său: 25 „Mare dar mi-a făcut Domnul în ziua în care a binevoit să ridice dintre oameni ocara mea”.

Cuvântul Domnului