en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I*

Iată, iubitul meu vine săltând peste coline.

Citire din Cântarea Cântărilor 2,8-14

8 Aud glasul celui drag. Iată-l, că vine trecând din munte în munte, săltând peste coline. 9 Iubitul meu aleargă ca o gazelă, ca un pui de cerb. Iată-l, este lângă zidul casei; iată-l, priveşte pe fereastră; iată-l, pândeşte printre gratii. 10 Iubitul meu începe să-mi vorbească: „Scoală, iubita mea, frumoasa mea, vino. 22 Căci iată, iarna a trecut, anotimpul ploilor s-a sfârşit. 12 Florile se arată pe câmpie; a sosit vremea cântării şi se aude glas de turturea în câmpiile noastre. 13 În smochini apar primele roade şi florile de vie umplu de parfum văzduhul. Scoală, iubita mea, frumoasa mea, vino. 14 Porumbiţa mea, care te adăposteşti în deschizăturile stâncilor, care stai ascunsă în locuri prăpăstioase, arată-ţi faţa ta! Fă-mă să-ţi aud glasul! Pentru că glasul tău este dulce şi faţa ta plăcută”.

Cuvântul Domnului

 

* sau, la alegere, lectura următoare:

LECTURA I

Domnul, împăratul lui Israel, este mijlocitorul tău.

Citire din cartea profetului Sofonia 3,14-18a

14 Bucură-te, fiica Sionului, tresaltă de veselie, Israele! Veseleşte-te şi bucură-te din toată inima, fiica Ierusalimului! 15 Căci Domnul a şters sentinţa rostită împotriva ta şi a îndepărtat pe duşmanii tăi. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău; tu nu te vei mai teme de nici o nenorocire. 16 În ziua aceea se va zice Ierusalimului: „Nu te teme, Sioane, nu-ţi pierde curajul. 17 Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eliberator puternic. El îşi va găsi în tine bucuria şi veselia, cu dragoste reînnoită; va tresări şi va cânta de bucurie pentru tine, 18 ca în zilele de sărbătoare.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 32,2-3.11-12.20-21 (R.: 1a.3a)

R.: Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul, cântaţi-i un cântec nou.

2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpă;

lăudaţi-l cu alăută cu zece coarde.

3 Cântaţi-i cântare nouă,

însoţiţi strigătele voastre cu cântări alese! R.

 

11 Planul Domnului rămâne în veci

şi gândurile inimii sale din neam în neam.

12 Fericit poporul al cărui Dumnezeu este Domnul;

fericit poporul pe care el îl alege ca moştenire. R.

 

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul,

pentru că este ajutorul şi protectorul nostru.

21 De aceea în el se bucură inima noastră

şi în numele lui sfânt avem speranţă. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) O, luceafăr, strălucirea luminii veşnice şi soare al dreptăţii:

vino şi luminează pe cei care zac în întuneric şi în umbra morţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

De unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,39-45

39 În acele zile, Maria a pornit în grabă către o cetate din ţinutul muntos al Iudeii. 40 Ajunsă acolo, a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat-o pe Elisabeta. 41 Când a auzit Elisabeta salutul Mariei, a tresărit pruncul în sânul ei. Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt 42 şi a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău. 43 Şi de unde mie fericirea aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? 44 Căci, iată, cum au ajuns la urechile mele cuvintele salutului tău, a tresărit de bucurie pruncul în sânul meu. 45 Fericită eşti tu, care ai crezut că se vor împlini cele spuse ţie de Domnul”.

Cuvântul Domnului