en-USro-RO

| Login
17 august 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 17 august 2018

Sfintii zilei
Ss. Miron, pr. m.; Eusebiu, pp.; Beatrice, cãlug.
Liturghierul Roman
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an
Liturghie la alegere, prefațã comunã
verde, III
Lectionar
Ez 16,1-15.60.63 (16,59-63): Frumusețea ta era desãvârșitã datoritã strãlucirii cu care eu te-am înzestrat; la adãpostul faimei tale, ai ajuns o desfrânatã. (Îmi voi aminti de alianța mea fãcutã cu tine; tu îți vei aminti de cãile tale și te vei umili.)
Ps Is 12,2-3.4bcd.5-6: Veți scoate apã cu bucurie din izvoarele mântuirii.
Mt 19,3-12: Din cauza împietririi inimii voastre v-a permis Moise sã vã lãsați soțiile. De la început însã nu a fost așa
.
Meditatia zilei
Vineri din sãptãmâna a 19-a de peste an

LECTURA I

Îl voi trimite la voi pe Ilie profetul, înainte de a veni ziua Domnului.

Citire din cartea profetului Malahia 3,1-4; 4,5-6

Acestea le spune Domnul Dumnezeu: 1 „Iată, eu trimit pe crainicul meu şi va pregăti calea înaintea mea; şi va veni îndată în templul său «Domnul pe care îl căutaţi, vestitorul legământului, pe care îl doriţi». Iată, vine! zice stăpânul universului. 2 Şi cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el este ca focul topitorului şi ca leşia celui care spală. 3 El se va aşeza să topească şi să curăţe argintul; el va curăţi pe fiii lui Levi, cum se curăţă aurul şi argintul în foc, pentru ca ei să aducă Domnului jertfă întru dreptate. 4 Atunci va plăcea Domnului jertfa lui Iuda şi a Ierusalimului, ca înainte vreme, ca în anii de odinioară. 4,5 Iată, vă voi trimite pe Ilie, profetul, înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare şi înfricoşătoare. 6 El va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor, pentru ca atunci când voi veni să nu lovesc ţara cu blestem”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.8-9.10 şi 14 (Lc 21,28)

R.: Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu.

4 Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5 Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

10 Toate căile Domnului sunt adevăr şi îndurare

pentru cei ce păzesc legământul şi îndrumările sale.

14 Domnul este prietenul celor care se tem de dânsul

şi le oferă legământul său spre îndrumare. R.

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) O, Emanuel, împăratul şi legiuitorul nostru;

vino şi ne mântuieşte, Doamne Dumnezeul nostru. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Naşterea lui Ioan Botezătorul.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,57-66

57 Când s-a împlinit vremea să nască, Elisabeta a născut un fiu. 58 Auzind vecinii şi rudele că Domnul şi-a arătat mila faţă de ea, se bucurau împreună cu ea. 59 În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. 60 Dar mama a is: „Nu, ci se va chema Ioan”. 61 Ei au zis: „Nimeni din rudele tale nu poartă numele acesta”. 62 Atunci l-au întrebat, prin semne, pe tatăl copilului, ce nume ar fi voit să-i pună. 63 Zaharia a cerut o tăbliţă, pe care a scris: „Ioan este numele lui”. Şi toţi s-au mirat. 64 În acel moment lui Zaharia i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba şi vorbea binecuvântând pe Dumnezeu. 65 Pe toţi vecinii i-a cuprins frica şi în tot ţinutul muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toţi care le auzeau erau uimiţi în inima lor şi spuneau: „Ce va fi oare acest copil?” Căci, într-adevăr, mâna Domnului era cu el.

Cuvântul Domnului