en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În veci va dăinui împărăţia lui David în faţa Domnului.

Citire din cartea a doua a profetului Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16

1 Pe când regele David locuia liniştit în casa lui şi Domnul îl eliberase de toţi duşmanii care îl înconjurau, 2 a zis regele către profetul Natan: „Iată, eu locuiesc în casă de cedru, iar chivotul Domnului stă în cort”. 3 Natan i-a zis regelui: „Tot ce ai în gând, mergi şi du la îndeplinire, căci Domnul este cu tine”. 4 Dar chiar în noaptea aceea Domnul a vorbit către Natan, zicând: 5 „Mergi şi spune-i robului meu David: Aşa vorbeşte Domnul: 8 Oare îmi vei zidi casă în care să locuiesc eu? Eu te-am luat de la stână, de la oi, ca să fii căpetenie peste poporul meu Israel. 9 Am fost cu tine pretutindeni; oriunde ai umblat am nimicit pe toţi vrăjmaşii tăi dinaintea feţei tale şi am făcut numele tău mare, ca numele celor mari de pe pământ. 10 Îl voi stabili în acest loc pe poporul meu Israel, îl voi înrădăcina şi va trăi în pace la locul său şi mai mult nu va mai fi tulburat; cei răi nu-l vor mai strâmtora, ca mai înainte, 11 pe vremea când puneam judecători peste poporul meu Israel. Te voi linişti şi pe tine, apărându-te de vrăjmaşii tăi. Iată, Domnul îţi vesteşte că-ţi va zidi el însuşi o casă. 12 Iar când se vor sfârşi zilele tale şi vei fi aşezat alături de părinţii tăi, atunci voi ridica după tine un urmaş, care va ieşi din trupul tău, şi voi întări stăpânirea lui. 14 Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. 16 Casa ta şi împărăţia ta vor dăinui veşnic înaintea mea, iar tronul tău va rămâne în veci neclintit”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 88,2-3.4-5.27 şi 29 (R.: cf. 2a)

R.: În veci voi cânta, Doamne, milostivirea ta.

2 Milostivirea Domnului în veci o voi cânta,

cu gura mea voi spune din neam în neam adevărul tău.

3 Tu ai spus: „Iubirea mea e aşezată pe veci”.

O dată cu cerurile ai statornicit fidelitatea ta. R.

 

4 Am făcut legământ cu alesul meu;

iată ce i-am promis cu jurământ slujitorului meu David:

5 îţi voi întări seminţia pe veci

şi din neam în neam îţi voi aşeza scaunul de domnie. R.

 

27 El îmi va spune: „Tu eşti Tatăl meu,

Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele”.

29 Lui îi dau pe veci dragostea mea

şi legământul meu va rămâne neştirbit pentru el. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) O, Emanuel, aşteptatul popoarelor şi eliberatorul lor;

vino şi ne mântuieşte cu prezenţa ta. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ne-a vizitat cel care vine din înălţimi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 1,67-79

În acel timp, 67 Zaharia, tatăl lui Ioan, s-a umplut de Duh Sfânt şi a profeţit zicând: 68 „Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a vizitat şi a răscumpărat pe poporul său. 69 Şi a înălţat o putere de mântuire în casa lui David slujitorul său, 70 precum a promis prin gura sfinţilor săi profeţi care au fost în vechime; 71 ca să ne mântuiască de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor acelora care ne urăsc. 72 Astfel îşi arată îndurarea faţă de părinţii noştri şi îşi aduce aminte de legământul său sfânt; 73 de jurământul pe care l-a făcut lui Abraham, părintele nostru, că ne va ajuta, 74 ca, eliberaţi din mâna duşmanilor noştri, să-i slujim fără teamă, 75 în sfinţenie şi dreptate sub privirea lui, în toate zilele vieţii noastre. 76 Iar tu, copilule, vei fi profet al Celui Preaînalt; vei merge înaintea Domnului ca să pregăteşti căile lui 77 şi să faci cunoscută poporului său ştiinţa mântuirii întru iertarea păcatelor, 78 prin iubirea îndurătoare a Dumnezeului nostru, care ne-a cercetat ca un soare ce răsare din înălţime, 79 ca să lumineze pe cei care zac în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte paşii noştri pe calea păcii”.

Cuvântul Domnului