en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Cel ce se teme de Domnul
îi cinsteşte pe părinţii săi.
Citire din cartea lui Ben Sirah 3,3-7.14-17a

3 Cel care îl cinsteşte pe tatăl ispăşeşte păcate
şi le va evita
4 şi rugăciunea lui de fiecare zi va fi ascultată
şi ca unul care strânge comori
este cel care o onorează pe mama sa.
5 Cel care îl cinsteşte pe tatăl va fi bucurat de către fii
şi, în ziua rugăciunii sale, va fi ascultat.
6 Cel care-l onorează pe tatăl îşi va lungi zilele
şi cel care-l ascultă pe Domnul o va linişti pe mama sa.
7 Cel care se teme de Domnul îl cisteşte pe tatăl
şi ca pe nişte stăpâni îi slujeşte pe cei care i-au dat naştere.
14 Căci fapta bună faţă de tatăl nu va fi neglijată
şi, în schimbul păcatelor,
va fi clădită o casă nouă pentru tine.
15 În ziua strâmtorării tale,
Domnul îşi va aduce aminte de tine;
precum este căldura pentru brumă,
tot aşa vor pieri păcate tale.
16 Cel care-l părăseşte pe tatăl
este ca unul care spune blasfemie
şi cel care o mânie pe mama este blestemat de Domnul.
17a Fiule, împlineşte-ţi cu blândeţe lucrările tale!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: 1)

R
.: Fericiţi sunt toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale.

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare
înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale! R.

LECTURA A II-A
Duceţi viaţa de familie în Domnul!
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Coloseni 3,12-21

12 Fraţilor,
ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi iubiţi,
îmbrăcaţi-vă deci cu dragoste,
cu îndurare, cu bunătate, cu umilinţă, cu blândeţe şi răbdare!
13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii
şi, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertaţi-vă!
Aşa cum v-a iertat Domnul,
la fel să vă iertaţi şi voi!
14 Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu iubire,
care este legătura desăvârşirii!
15 Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos,
la care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup,
şi fiţi recunoscători!
16 Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin!
Învăţaţi-vă şi îndemnaţi-vă unii pe alţii cu toată înţelepciunea
în psalmi, în imnuri şi în cântări spirituale!
Cântaţi-i lui Dumnezeu, mulţumindu-i în inimile voastre!
17 Şi tot ceea ce faceţi în cuvânt sau cu fapta,
toate să le faceţi în numele Domnului Isus,
mulţumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin el!
18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri,
aşa cum se cuvine în Domnul!
19 Bărbaţilor, iubiţi-vă femeile şi nu fiţi aspri faţă de ele!
20 Copii, ascultaţi-i pe părinţi în toate,
căci lucrul acesta este plăcut Domnului!
21 Părinţi, nu-i împingeţi pe copiii voştri la disperare,
ca să nu se descurajeze!
Cuvântul Domnului

ALELUIA Col 3,15a.16a
(Aleluia) Să domnească în inimile voastre pacea lui Cristos!
Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi din plin! (Aleluia)

EVANGHELIA
Ia copilul şi pe mama lui, fugi în Egipt!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 2,13-15.19-23

13 După ce au plecat magii,
iată că îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif,
zicând: „Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui,
fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune,
pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!”
14 Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui,
în timpul nopţii, şi a plecat în Egipt.
15 A rămas acolo până la moartea lui Irod,
ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul
prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”.
19 După ce a murit Irod,
iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt,
20 şi i-a spus: „Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui
şi mergi în ţara lui Israel,
pentru că au murit cei care căutau să ia viaţa copilului!”
21 Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui
şi a intrat în ţara lui Israel.
22 Auzind că Arhelau domnea în Iudeea în locul tatălui său, Irod,
s-a temut să meargă acolo.
Fiindu-i revelat în vis, s-a dus în părţile Galileii
23 şi a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret,
ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeţi:
„Se va chema Nazarinean”.
Cuvântul Domnului

Când nu există nicio duminică de la 25 decembrie până la 1 ianuarie, această sărbătoare are loc în ziua de 30 decembrie, iar înainte de Evanghelie se alege o singură lectură.