en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Cel care va ieşi din măruntaiele tale,
el te va moşteni.
Citire din cartea Genezei 15,1-6; 21,1-3

15,1 În zilele acelea,
cuvântul Domnului a fost către Abram
într-o viziune, zicând:
„Nu te teme, Abram!
Eu sunt scutul tău şi răsplata ta va fi foarte mare”.
2 Abram a zis: „Doamne Dumnezeul meu, ce-mi vei da?
Căci merg din viaţă fără copii,
şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc”.
3 Abram a zis: „Iată, tu nu mi-ai dat descendenţă
şi de aceea mă va moşteni un servitor al casei mele”.
4 Dar, iată, cuvântul Domnului a fost către el, zicând:
„Nu te va moşteni acesta!
Căci cel care va ieşi din măruntaiele tale, el te va moşteni”.
5 L-a condus afară şi i-a zis:
„Priveşte spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le numeri!”
Şi i-a spus: „Aşa va fi descendenţa ta”.
6 El a crezut în Domnul
şi Domnul i-a considerat aceasta ca dreptate.
21,1 Domnul a vizitat-o pe Sara, după cum spusese,
şi a făcut Domnul pentru Sara după cum spusese.
2 Sara a zămislit şi i-a născut lui Abraham un fiu la bătrâneţea lui,
la timpul hotărât, aşa cum îi spusese Dumnezeu.
3 Abraham i-a pus fiului său, pe care i l-a născut Sara,
numele Isaac.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 104(105),1-2.3-4.5-6.8-9 (R.: 8a)

R
.: Dumnezeu îşi aduce aminte întotdeauna
de alianţa sa.

1 Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui!
Faceţi cunoscute printre popoare faptele sale minunate!
2 Cântaţi-i, cântaţi psalmi!
Meditaţi la toate minunile sale! R.

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!
4 Căutaţi-l pe Domnul şi ajutorul lui,
căutaţi întotdeauna faţa lui! R.

5 Aduceţi-vă aminte de faptele minunate pe care le-a făcut,
de minunile sale şi de judecăţile gurii sale!
6 Voi, descendenţii lui Abraham, slujitorul lui,
voi, copiii lui Iacob, aleşii lui! R.

8 El îşi aduce aminte întotdeauna de alianţa sa,
de cuvântul pe care l-a dat pentru o mie de generaţii,
9 de alianţa pe care a încheiat-o cu Abraham,
de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. R.

LECTURA A II-A
Credinţa lui Abraham, a Sarei şi a lui Isaac.
Citire din Scrisoarea către Evrei 11,8.11-12.17-19

8 Fraţilor,
prin credinţă, Abraham a ascultat
atunci când a fost chemat să plece
spre un loc pe care avea să-l primească drept moştenire
şi a plecat fără să ştie unde merge.
11 Prin credinţă,
şi Sara, deşi sterilă şi trecută de vârstă,
a primit puterea de a zămisli un fiu,
pentru că l-a considerat demn de încredere
pe cel care făcuse promisiunea.
12 De aceea, dintr-un singur om –
şi acela aproape de moarte –
s-au născut urmaşi mulţi cât stelele cerului
şi cât nisipul de pe ţărmul mării, care este fără număr.
17 Prin credinţă,
Abraham l-a adus ca jertfă pe Isaac
atunci când a fost pus la încercare;
şi era să-l jertfească pe singurul născut,
el care primise cu bucurie promisiunile,
18 căruia i se spusese:
„În Isaac va fi numită descendenţa ta”.
19 El credea că Dumnezeu este atât de puternic
încât să învie morţii,
de aceea l-a redobândit ca semn.
Cuvântul Domnului

ALELUIA Evr 1,1-2
(Aleluia) După ce în trecut a vorbit în multe rânduri
şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,
Dumnezeu, în aceste zile din urmă,
ne-a vorbit nouă prin Fiul. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Iar copilul creştea şi se întărea,
plin de înţelepciune.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22-40

22 Când s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
părinţii lui Isus l-au dus la Ierusalim
ca să-l ofere Domnului,
23 după cum este scris în Legea Domnului:
„Orice prim născut de parte bărbătească
va fi numit sfânt pentru Domnul”
24 şi să aducă jertfă,
după cum este spus în Legea Domnului:
„o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”.
25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon,
şi acesta era un om drept şi evlavios
care aştepta mângâierea lui Israel
şi Duhul Sfânt era asupra lui.
26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt
că nu va vedea moartea
înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu,
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus
ca să îndeplinească obiceiurile Legii cu privire la el,
28 l-a luat în braţele sale
şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:
29 „Acum, slobozeşte-l, pe slujitorul tău, Stăpâne,
după cuvântul tău în pace,
30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,
32 lumină spre luminarea neamurilor
şi slava poporului tău, Israel!”
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de cele spuse despre el.
34 Simeon i-a binecuvântat
şi i-a spus Mariei, mama lui:
„Iată, acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel
şi ca semn de contradicţie –
35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi –,
iar o sabie va străpunge sufletul tău!”
36 Era acolo şi Ana, profetesa,
fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer.
Aceasta era mult înaintată în vârstă.
După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei,
37 era acum văduvă
şi ajunsese la optzeci şi patru de ani.
Ea nu părăsea templul,
slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni.
38 Fiind prezentă şi ea, îl mărturisea pe Dumnezeu
şi vorbea despre copil
tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
39 Când au împlinit totul după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:

EVANGHELIA
Iar copilul creştea şi se întărea,
plin de înţelepciune.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22.39-40

22 Când s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
părinţii lui Isus l-au dus la Ierusalim,
ca să-l ofere Domnului.
39 Când au împlinit toate după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului

Când nu există nicio duminică de la 25 decembrie până la 1 ianuarie, această sărbătoare are loc în ziua de 30 decembrie, iar înainte de Evanghelie se alege o singură lectură.