en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Samuel, câte zile va avea,
va fi dăruit Domnului.
Citire din cartea întâi
a lui Samuel 1,20-22.24-28

20 Când s-au împlinit zilele,
Ana a zămislit şi a născut un fiu.
I-a pus numele Samuel,
căci zicea: „De la Domnul l-am cerut!”
21 Elcana a urcat cu toată casa lui
să aducă Domnului jertfa de fiecare an
şi să-şi împlinească votul.
22 Dar Ana nu a urcat, ci i-a zis soţului ei:
„Când îl voi înţărca pe copil,
îl voi duce şi-l voi prezenta înaintea Domnului.
Şi va rămâne acolo pentru totdeauna”.
24 Când l-a înţărcat, l-a dus cu ea.
A luat trei tauri, o efă de făină şi un burduf cu vin
şi le-a dus în casa Domnului, la Şilo.
Copilul era încă mic.
25 Au înjunghiat taurul şi au dus copilul la Eli.
26 Ana a zis: „Te rog, domnul meu!
Pe viaţa ta, domnul meu:
eu sunt femeia care stătea înaintea ta rugându-se Domnului!
27 Pentru copilul acesta m-am rugat
şi Domnul a ascultat cererea pe care i-am adresat-o.
28 De aceea şi eu îl dăruiesc Domnului
pentru toate zilele pe care le va avea de la Domnul”.
Şi s-au prosternat acolo înaintea Domnului.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 83(84),2-3.5-6a.9-10 (R.: cf. 5)

R
.: Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta, Doamne,
pentru că te pot lăuda mereu!

2 Cât de plăcute sunt lăcaşurile tale, Doamne Sabaot!
3 Sufletul meu suspină, ba chiar tânjeşte după curţile Domnului.
Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie
în Dumnezeul cel viu! R.

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,
pentru că te pot lăuda mereu!
6 Fericit este omul care îşi află tăria în tine
şi căile tale sunt mereu în inima sa! R.

9 Doamne Dumnezeule Sabaot, ascultă rugăciunea mea;
Dumnezeul lui Iacob, pleacă-ţi urechea!
10 Dumnezeule, scutul nostru,
priveşte şi vezi faţa unsului tău! R.

LECTURA A II-A
Ne numim copiii lui Dumnezeu.
Şi suntem.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 3,1-2.21-24

1 Preaiubiţilor,
vedeţi câtă iubire ne-a dăruit Tatăl:
să ne numim copii ai lui Dumnezeu!
Şi suntem.
De aceea lumea nu ne cunoaşte,
pentru că nu l-a cunoscut pe el.
2 Iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu,
dar nu s-a arătat încă ce vom fi.
Ştim că atunci când se va arăta,
vom fi asemenea lui
pentru că îl vom vedea aşa cum este.
21 Iubiţilor, dacă inima noastră nu ne acuză,
avem încredere în Dumnezeu
22 şi orice i-am cere primim de la el
pentru că ţinem poruncile lui şi facem ceea ce îi este plăcut.
23 Aceasta este porunca lui:
să credem în numele Fiului său Isus Cristos,
şi să ne iubim unii pe alţii,
după cum ne-a dat poruncă.
24 Cel care ţine poruncile lui rămâne în el
şi el în acesta.
Prin aceasta cunoaştem că rămâne în noi,
după Duhul pe care ni l-a dat.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Fap 16,14b
(Aleluia) Deschide, Doamne, inima noastră,
ca să înţelegem cuvintele Fiului tău! (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus este găsit de părinţii săi în mijlocul învăţătorilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,41-52

41 Părinţii lui Isus
mergeau în fiecare an la Ierusalim,
de Sărbătoarea Paştelui.
42 Când avea el doisprezece ani,
au urcat acolo, după obiceiul sărbătorii.
43 Împlinindu-se acele zile, pe când se întorceau,
copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui nu ştiau.
44 Socotind însă că este cu grupul de pelerini,
au mers cale de o zi şi-l căutau printre rude şi cunoscuţi.
45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim căutându-l.
46 După trei zile, l-au găsit în templu, stând în mijlocul învăţătorilor,
ascultându-i şi punându-le întrebări.
47 Toţi cei care îl ascultau
se mirau de înţelepciunea şi de răspunsurile lui.
48 Văzându-l, ei au rămas înmărmuriţi
şi mama lui i-a spus: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta?
Iată, tatăl tău şi cu mine te-am căutat îngrijoraţi!”
49 El însă le-a spus: „De ce m-aţi căutat?
Nu ştiaţi că eu trebuie să fiu în casa Tatălui meu?”
50 Însă ei n-au înţeles cuvântul pe care li-l spusese.
51 Apoi a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor.
Iar mama lui păstra toate aceste cuvinte în inima ei.
52 Isus creştea în înţelepciune, statură şi har
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
Cuvântul Domnului

Când nu există nicio duminică de la 25 decembrie până la 1 ianuarie, această sărbătoare are loc în ziua de 30 decembrie, iar înainte de Evanghelie se alege o singură lectură.