en-USro-RO

| Login
2 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Samuel, câte zile va avea, va fi dăruit Domnului.

Citire din cartea întâi a profetului Samuel 1,20-22.24-28

La vremea cuvenită, 20 Ana a zămislit şi a născut un fiu şi i-a pus numele Samuel, căci, zicea ea: „L-am cerut de la Domnul”. 21 Şi s-a suit soţul ei Elcana cu toată casa lui ca să aducă Domnului jertfa de fiecare an şi să-şi îndeplinească făgăduinţa. Dar Ana nu s-a suit cu el, pentru că spunea bărbatului ei: 22 „Până când pruncul va fi înţărcat; atunci îl voi duce şi-i va fi înfăţişat Domnului şi va rămâne acolo pentru totdeauna”. După ce Ana a încetat de a mai alăpta pe Samuel, copilul ei, 24 l-a dus în casa Domnului, la Şilo, luând cu ea trei viţei, trei măsuri de făină şi un urcior cu vin, pentru jertfă. Copilul era încă prunc. 25 După ce a adus jertfă un viţel, Ana a prezentat pe copil preotului Eli şi i-a zis: 26 „Domnul meu, nu te supăra; pe cât este de adevărat că tu eşti viu, pe atât de adevărat este că eu sunt acea femeie care am stat aici înaintea ta şi m-am rugat Domnului. 27 Pentru acest copil m-am rugat şi Domnul mi-a îndeplinit rugăciunea pe care am făcut-o. 28 De aceea, şi eu îl ofer Domnului pentru toate zilele vieţii lui, ca să slujească Domnului”. Apoi s-au închinat acolo Domnului.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,2-3.5-6.9-10

R.: Doamne, Dumnezeul nostru, cât de plăcut este în casa ta!

2 Cât de iubite sunt lăcaşurile tale, Dumnezeul oştirilor!

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte de dorul casei Domnului.

Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

înaintea Dumnezeului celui viu. R.

 

5 Fericiţi cei care locuiesc în casa ta,

căci în veci te vor lăuda.

6 Fericit omul care-şi are tăria în tine. R.

 

9 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea;

pleacă-ţi urechea, Dumnezeul lui Iacob!

10 Doamne Dumnezeule, scutul nostru,

priveşte la faţa unsului tău. R.

LECTURA A II-A

Ne numim copiii lui Dumnezeu şi suntem.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 3,1-2.21-24

Preaiubiţilor, 1 Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim copiii lui Dumnezeu şi suntem! De aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe el. 2 Preaiubiţilor, acum suntem copiii lui Dumnezeu, dar ceea ce vom fi nu s-a arătat încă. Ştim că atunci când se va arăta el, vom fi asemenea lui pentru că îl vom vedea aşa cum este. 21 Preaiubiţilor, dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăzneală în faţa lui Dumnezeu. 22 şi orice am cere primim de la el, pentru că păzim poruncile lui şi facem ceea ce este plăcut înaintea lui. 23 Şi aceasta este porunca lui Dumnezeu: să credem în numele Fiului său, Isus Cristos, şi să ne iubim unii pe alţii, precum ne-a dat poruncă. 24 Cel care păzeşte poruncile lui rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu în el; şi din aceasta cunoaştem că el rămâne în noi, din Duhul pe care ni l-a dat.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Col 3,15a.16a.

(Aleluia) Pacea lui Cristos să domnească în inimile voastre.

Cuvântul lui Cristos să locuiască în voi în toată bogăţia sa. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus este găsit de părinţii săi în mijlocul învăţătorilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,41-52

41 În fiecare an părinţii lui Isus mergeau de sărbătoarea Paştelui la Ierusalim. 42 Când copilul avea doisprezece ani, ei au mers la Ierusalim ca de obicei. 43 Terminându-se zilele de sărbătoare, pe când se întorceau acasă, copilul Isus a rămas în Ierusalim, dar părinţii lui n-au băgat de seamă. 44 Socotind că este împreună cu tovarăşii lor de drum, au mers cale de o zi, înainte de a-l căuta printre rude şi cunoscuţi. 45 Negăsindu-l, s-au întors la Ierusalim continuând să-l caute. 46 După trei zile l-au găsit în templu, şezând în mijlocul învăţătorilor, ascultându-i şi punându-le întrebări. 47 Toţi care îl auzeau rămâneau uimiţi de priceperea şi răspunsurile lui. 48 Văzându-l, părinţii lui au rămas înmărmuriţi şi mama lui i-a zis: „Fiule, de ce ne-ai făcut aceasta? Cât de îngrijoraţi am fost, căutându-te, tatăl tău şi cu mine”. 49 Dar el le-a zis: „Cum de m-aţi căutat? Nu ştiaţi că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? 50 Dar ei n-au înţeles cele spuse de el. El a coborât cu ei, a venit la Nazaret şi era supus lor. Iar mama lui păstra toate cuvintele în inima ei. 52 Isus creştea în înţelepciune, în statură şi în har în faţa lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Cuvântul Domnului