en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Iată văd cerurile deschise.

Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-60

În zilele acelea, 8 Ştefan, care era plin de harul şi puterea lui Dumnezeu, făcea minuni şi semne mari în popor. 9 Într-o zi, s-au ridicat unii din sinagoga numită a Libertinilor, a Cirenenilor şi a Alexandrinilor împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia şi au început o discuţie cu Ştefan; 10 dar nu se puteau împotrivi înţelepciunii şi Duhului Sfânt care îi inspira cuvintele. 7,54 Auzind ei tot ce spunea, fremătau de furie şi scrâşneau din dinţi împotriva lui. 55 Dar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt, privea spre cer. Văzând slava lui Dumnezeu şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu, a zis: 56 „Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu”. 57 Atunci ei şi-au astupat urechile şi au năvălit asupra lui. 58 L-au târât afară din cetate şi au început să-l bată cu pietre. Martorii care îl acuzaseră şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. 59 În timp ce era bătut cu pietre, Ştefan se ruga astfel: „Doamne Isuse, primeşte sufletul meu”. 60 Apoi, îngenunchind, a strigat cu glas puternic: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta”. Şi zicând acestea a adormit în Domnul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 30,3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R.: În mâinile tale, Doamne, încredinţez sufletul meu.

3 Doamne, fii pentru mine o stâncă ocrotitoare,

o cetate unde să-mi găsesc scăparea.

4 Căci tu eşti stânca mea, cetatea mea;

pentru numele tău mă povăţuieşti şi mă călăuzeşti. R.

 

6 În mâinile tale îmi încredinţez sufletul;

tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.

8 Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,

căci ai privit la neputinţa mea. R.

16 Soarta mea este în mâna ta;

scapă-mă de duşmanii şi de prigonitorii mei.

17 Arată slujitorului tău o faţă senină.

Salvează-mă pentru iubirea ta. R.

VERS LA EVANGHELIE Ps 117,26a şi 27a

(Aleluia) Binecuvântat cel care vine în numele Domnului!

Domnul Dumnezeu ne luminează! (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu voi veţi vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi prin voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 10,17-22

În acel timp, Isus a spus apostolilor săi: 17 „Nu vă încredeţi în oameni, căci vă vor da pe mâna Sinedriului şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Veţi fi târâţi înaintea dregătorilor şi a regilor pentru mine, acest lucru va fi o mărturie înaintea lor şi înaintea păgânilor. 19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cum sau ce veţi vorbi, căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiţi. 20 Nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci Duhul Tatălui este acela care va vorbi în voi. 21 Va da frate pe frate la moarte şi tată pe fiu şi copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor ucide. 22 Veţi fi urâţi de toţi pentru numele meu, dar cine va rămâne statornic până la sfârşit acela se va mântui.

Cuvântul Domnului