en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Anton, abate **
Liturghierul Roman
Sf. Anton, abate **
Liturghie proprie, prefaţã pentru sfinţi
alb, P, LN
Lectionar
Ef 6,10-13.18: Îmbrãcaţi-vã cu armura lui Dumnezeu; 
Ps 15:Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire; 
Mt 19,16-26: Dacã vrei sã fii desãvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dã sãracilor şi vei avea comoarã în cer!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Iată! Văd cerurile deschise.
Citire din Faptele Apostolilor 6,8-10; 7,54-59

6,8 În zilele acelea,
Ştefan, plin de har şi de putere,
săvârşea minuni şi semne mari în popor.
9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor,
a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia,
ca să discute cu Ştefan,
10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii
şi duhului cu care vorbea.
7,54 Când au auzit ei acestea, fremătau de furie în inima lor
şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.
55 Dar el, plin de Duh Sfânt, cu ochii îndreptaţi spre cer,
a văzut gloria lui Dumnezeu
şi pe Isus stând la dreapta lui Dumnezeu
56 şi a zis: „Iată! Văd cerurile deschise
şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui Dumnezeu!”
57 Atunci ei, strigând cu glas puternic,
şi-au astupat urechile şi s-au năpustit împreună asupra lui
58 şi, scoţându-l afară din cetate, aruncau cu pietre asupra lui.
Martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul.
59 Şi, în timp ce îl loveau cu pietre,
Ştefan a strigat, zicând:
„Doamne Isuse, primeşte sufletul meu!”
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 30(31),3cd-4.6 şi 8ab.16bc-17 (R.: 6a)

R
.: În mâinile tale, Doamne,
îmi încredinţez sufletul.

3cd Fii pentru mine o stâncă de scăpare,
o cetate întărită, ca să mă mântuieşti!
4 Tu eşti stânca mea, cetatea mea,
pentru numele tău, condu-mă şi călăuzeşte-mă! R.

6 În mâinile tale îmi încredinţez duhul,
tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat.
8ab Mă voi bucura şi mă voi veseli de îndurarea ta,
căci ai privit la umilinţa mea. R.

16bc Scapă-mă din mâna duşmanilor mei
şi de cei care mă urmăresc!
17 Fă să strălucească faţa ta peste slujitorul tău,
mântuieşte-mă în îndurarea ta! R.

ALELUIA Ps 117(118),26a.27a
(Aleluia) Binecuvântat este cel care vine
în numele Domnului!
Domnul este Dumnezeu şi ne luminează. (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu sunteţi voi cei care vorbiţi,
ci Duhul Tatălui vostru.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 10,17-22

17 În acel timp,
Isus i-a trimis pe cei doisprezece, poruncindu-le:
„Fiţi atenţi la oameni,
pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor
şi vă vor biciui în sinagogile lor!
18 Şi veţi fi duşi, din cauza mea, înaintea guvernanţilor şi a regilor
ca mărturie înaintea lor şi a păgânilor.
19 Când veţi fi daţi pe mâna lor,
nu vă preocupaţi cum sau ce veţi vorbi,
căci vi se va da în ceasul acela ce să vorbiţi,
20 pentru că nu sunteţi voi cei care vorbiţi,
ci Duhul Tatălui vostru este cel care vorbeşte în voi!
21 Frate pe frate va da la moarte şi tată pe fiu.
Copiii se vor ridica împotriva părinţilor
şi-i vor ucide.
22 Şi veţi fi urâţi de toţi din cauza numelui meu.
Însă cine va rămâne statornic până la sfârşit,
acela va fi mântuit”.
Cuvântul Domnului