en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Vă vestim ce am văzut şi am auzit.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 1,1-4

1 Preaiubiţilor,
ceea ce era de la început,
ce am auzit,
ce am văzut cu ochii noştri,
ce am privit şi mâinile noastre au pipăit,
cu privire la Cuvântul vieţii
2 – căci viaţa s-a arătat:
noi am văzut şi dăm mărturie
şi vă vestim viaţa cea veşnică ce era la Tatăl
şi care ni s-a arătat –,
3 ce am văzut şi am auzit
vă vestim şi vouă
pentru ca şi voi să aveţi comuniune cu noi,
iar comuniunea noastră este cu Tatăl
şi cu Fiul său, Isus Cristos.
4 Vă scriem acestea
pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 96(97),1-2.5-6.11-12 (R.:12a)

R
.: Bucuraţi-vă voi, drepţilor,
în Domnul Dumnezeul nostru.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,
toate insulele să tresalte de veselie!
2 Norii şi negura îl înconjoară,
dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea stăpânului a tot pământul.
6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui
şi toate popoarele îi văd gloria. R.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina
şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.
12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul
şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale! R.

ALELUIA
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim;
pe tine, Doamne, te laudă corul măreţ al apostolilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru
şi a ajuns primul la mormânt.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 20,1a.2-8

1a În prima zi a săptămânii,
2 Maria Magdalena a alergat
şi a venit la Simon Petru
şi la celălalt discipol, pe care îl iubea Isus,
şi le-a spus: „L-au luat pe Domnul din mormânt
şi nu ştim unde l-au pus”.
3 Au ieşit atunci Petru şi celălalt discipol
şi au venit la mormânt.
4 Alergau amândoi împreună,
dar celălalt discipol a alergat mai repede decât Petru
şi a ajuns primul la mormânt.
5 Aplecându-se, a văzut giulgiurile aşezate,
dar nu a intrat.
6 Atunci a venit şi Simon Petru, care îl urma,
şi a intrat în mormânt.
El a văzut giulgiurile aşezate,
7 dar ştergarul, care fusese pe capul lui,
nu era aşezat împreună cu giulgiurile,
ci împăturit aparte, într-un loc.
8 Atunci a intrat şi celălalt discipol,
care sosise primul la mormânt.
A văzut şi a crezut.
Cuvântul Domnului