en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vă vestim ceea ce am văzut şi am auzit.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,1-4

1 Preaiubiţilor, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit cu privire la Cuvântul vieţii, aceea vă vestim. 2 Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o; această viaţă de veci, care era la Tatăl şi care ni s-a arătat nouă, noi o mărturisim şi o vestim. 3 Ceea ce am văzut şi am auzit aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos. 4 Acestea vi le scriem pentru ca bucuria voastră să fie deplină.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 96,1-2.5-6.11-12 (R.:12a)

R.: Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul.

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

să tresalte de veselie toate ţinuturile.

2 Norii şi negura îl înconjoară,

dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său. R.

 

5 Munţii se cutremură înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

6 Căci cerurile vestesc dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd mărirea. R.

 

11 Lumina răsare pentru cel drept

şi bucuria pentru cel cu inima curată.

12 Voi drepţilor, bucuraţi-vă în Domnul

şi măriţi faima sfinţeniei lui. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim; pe tine, Doamne, te laudă corul măreţ al apostolilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, a sosit cel dintâi la mormânt.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 20,2-8

2 În dimineaţa Paştelui, Maria Magdalena a alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus şi le-a zis: „L-au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştiu unde l-au pus”. 3 Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt. 4 Alergau amândoi, dar celălalt ucenic, alergând înainte, mai repede decât Petru, 5 a sosit cel dintâi la mormânt. Plecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. 6 Simon Petru care venea în urmă a ajuns şi el: a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, 7 precum şi marama, care fusese pe capul lui Isus, care nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată la o parte, într-un loc. 8 Atunci a intrat şi celălalt ucenic, care sosise întâi la mormânt, el a văzut şi a crezut.

Cuvântul Domnului