en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Sângele lui Isus Cristos ne curăţă de orice păcat.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 1,5-2,2

Preaiubiţilor, 5 aceasta este vestea pe care am auzit-o de la Isus Cristos şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi în el nu este întuneric. 6 Dacă zicem că avem împărtăşire cu el şi totuşi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim după adevăr. 7 Dar dacă umblăm în lumină, precum este el în lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul şi sângele lui Isus, Fiul lui, ne curăţă de orice păcat. 8 Dacă zicem că nu avem păcat, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi. 9 Dacă mărturisim păcatele noastre, el este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţe de toată nelegiuirea. 10 Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos şi cuvântul lui nu este în noi. 2,1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, avem mijlocitor la Tatăl pe Isus Cristos cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 123,2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)

R.: Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din laţul vânătorului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră,

când s-au năpustit oamenii peste noi,

3 aceştia ne-ar fi înghiţit de vii,

în focul mâniei lor. R.

 

4 Ne-ar fi înecat apele,

ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;

5 ar fi trecut peste sufletul nostru

valuri năprasnice. R.

 

7 Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.

8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,

care a făcut cerul şi pământul. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim. Pe tine te laudă mulţimea strălucită a martirilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Irod a ucis toţi copiii care erau în Betleem.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 2,13-18

13 După plecarea magilor, un înger al Domnului îi apare în vis lui Iosif zicându-i: „Scoală-te, ia pruncul şi pe mama lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până ce-ţi voi spune eu, fiindcă Irod are să caute pruncul, ca să-l ucidă”. 14 Iosif sculându-se a luat, noaptea, pruncul şi pe mama lui şi a plecat în Egipt, 15 unde a rămas până la moartea lui Irod. Astfel s-a împlinit ceea ce Domnul a spus prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”. 16 Când a văzut Irod că a fost înşelat de magi, a fost cuprins de furie şi a trimis să omoare pe toţi copiii care erau în Betleem şi în împrejurimi, de la doi ani în jos, potrivit cu timpul pe care îl aflase de la magi. 17 Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia profetul: 18 „Un strigăt se aude în Rama, plâns şi jale multă: Rahela îşi plânge copiii şi nu se lasă mângâiată, pentru că nu mai sunt”.

Cuvântul Domnului