en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

LECTURA I
Sângele lui Isus ne curăţă de orice păcat.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 1,5–2,2

1,5 Preaiubiţilor,
aceasta este vestea pe care am auzit-o
de la Isus Cristos şi v-o vestim:
Dumnezeu este lumină şi nu este întuneric în el.
6 Dacă spunem că avem comuniune cu el,
dar umblăm în întuneric,
minţim şi nu înfăptuim adevărul.
7 Dar dacă umblăm în lumină,
aşa cum el este în lumină,
avem comuniune unii cu alţii
şi sângele lui Isus, Fiul său, ne curăţă de orice păcat.
8 Dacă spunem că nu avem păcat,
ne înşelăm pe noi înşine,
iar adevărul nu este în noi.
9 Dacă ne mărturisim păcatele,
el este fidel şi drept ca să ne ierte păcatele
şi să ne cureţe de orice nedreptate.
10 Dacă spunem că nu am păcătuit,
îl facem pe el mincinos,
iar cuvântul lui nu este în noi.
2,1 Copiii mei, vă scriu acestea, ca să nu păcătuiţi.
Dar dacă cineva ar păcătui,
avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept.
2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre,
dar nu numai pentru ale noastre,
ci şi pentru ale lumii întregi.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 123(124),2-3.4-5.7b-8 (R.: 7a)

R
.: A scăpat sufletul nostru
ca o pasăre din laţul vânătorului.

2 De n-ar fi fost Domnul de partea noastră
când oamenii s-au ridicat împotriva noastră,
3 atunci ne-ar fi înghiţit de vii
în mânia lor aprinsă. R.

4 Atunci ne-ar fi înecat apele,
ar fi trecut râurile peste sufletul nostru,
5 atunci ar fi trecut peste noi
ape năprasnice. R.

7b Laţul s-a rupt şi noi am scăpat.
8 Ajutorul nostru este în numele Domnului,
care a făcut cerul şi pământul. R.

ALELUIA
(Aleluia) Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm,
pe tine, Doamne, te mărturisim.
Pe tine te laudă mulţimea strălucită a martirilor. (Aleluia)

EVANGHELIA
Irod a ucis toţi copiii care erau în Betleem.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 2,13-18

13 După ce au plecat magii,
iată că îngerul Domnului
i-a apărut în vis lui Iosif, zicând:
„Sculându-te, ia copilul şi pe mama lui,
fugi în Egipt şi stai acolo până când îţi voi spune,
pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă!”
14 Sculându-se, Iosif a luat copilul şi pe mama lui,
în timpul nopţii, şi a plecat în Egipt.
15 A rămas acolo până la moartea lui Irod,
ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul
prin profetul care zice: „Din Egipt l-am chemat pe fiul meu”.
16 Atunci Irod, văzând că magii şi-au bătut joc de el,
s-a înfuriat şi a trimis să fie ucişi,
în Betleem şi în toate ţinuturile sale,
toţi copiii de la doi ani în jos,
după timpul precis pe care îl aflase de la magi.
17 Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus
prin profetul Ieremia care zice:
18 „Un strigăt s-a auzit în Rama. Plângere şi tânguire mare.
Rahela îşi plânge copiii şi nu vrea să fie mângâiată,
pentru că nu mai sunt”.
Cuvântul Domnului