en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

 LECTURA I
Cine îl iubeşte pe fratele său
rămâne în lumină.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,3-11

3 Preaiubiţilor,
din aceasta ştim că îl cunoaştem pe Dumnezeu:
dacă păzim poruncile lui.
4 Cine spune: „Eu îl cunosc”,
dar nu păzeşte poruncile lui,
este mincinos şi adevărul nu este în el.
5 Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui,
într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită.
Din aceasta cunoaştem că suntem în el.
6 Cel care spune că rămâne în el
are datoria să trăiască aşa cum el a trăit.
7 Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă,
ci porunca cea veche, pe care o aveţi de la început;
porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă,
care este adeverită în el şi în voi,
pentru că întunericul trece,
iar lumina cea adevărată străluceşte deja.
9 Cine spune că este în lumină,
dar îl urăşte pe fratele său,
este în întuneric până acum.
10 Cine îl iubeşte pe fratele său
rămâne în lumină şi nu este motiv de scandal în el.
11 Însă cine-l urăşte pe fratele său
este în întuneric, umblă în întuneric
şi nu ştie încotro merge,
pentru că întunericul i-a orbit ochii.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2a.2b-3.5b-6 (R.: 11a)

R
.: Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2a Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui! R.

2b Vestiţi din zi în zi mântuirea lui!
3 Vestiţi printre neamuri gloria lui,
tuturor popoarelor, minunile sale! R.

5b Domnul însă a făcut cerurile.
6 Strălucirea şi maiestatea sunt înaintea feţei sale,
tăria şi frumuseţea sunt în sanctuarul său. R.

ALELUIA Lc 2,32
(Aleluia) Acest Copil este lumină spre luminarea neamurilor
şi spre gloria poporului tău, Israel! (Aleluia)
În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi, poate fi ales unul
dintre versetele propuse la pag. 290.

EVANGHELIA
Lumină spre luminarea neamurilor.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,22-35

22 Când s-au împlinit zilele purificării lor,
după Legea lui Moise,
părinţii lui l-au dus pe Isus la Ierusalim,
ca s-l ofere Domnului,
23 după cum este scris în Legea Domnului:
„Orice prim născut de parte bărbătească
va fi numit sfânt pentru Domnul”
24 şi să aducă jertfă,
după cum este spus în Legea Domnului:
„o pereche de turturele sau doi pui de porumbel”.
25 Şi iată că era la Ierusalim un om cu numele Simeon,
şi acesta era un om drept şi evlavios
care aştepta mângâierea lui Israel
şi Duhul Sfânt era asupra lui.
26 Îi fusese revelat de Duhul Sfânt
că nu va vedea moartea
înainte de a-l vedea pe Cristosul Domnului.
27 A fost condus de Duhul Sfânt la templu,
iar când părinţii l-au adus pe copilul Isus
ca să îndeplinească obiceiurile Legii cu privire la el,
28 l-a luat în braţele sale
şi l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând:
29 „Acum, slobozeşte-l, pe slujitorul tău, Stăpâne,
după cuvântul tău în pace,
30 căci au văzut ochii mei mântuirea ta
31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor,
32 lumină spre luminarea neamurilor
şi slava poporului tău, Israel!”
33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de cele spuse despre el.
34 Simeon i-a binecuvântat
şi i-a spus Mariei, mama lui:
„Iată, acesta este pus
spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel
şi ca semn de contradicţie –
35 ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi –,
iar o sabie va străpunge sufletul tău!”.
Cuvântul Domnului