en-USro-RO

| Login
Tuesday, August 04, 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,3-11

Preaiubiţilor, 3 iată cum putem şti că-l cunoaştem pe Isus: dacă îi păzim poruncile. 4 Cine zice: „Îl cunosc”, dar nu-i păzeşte poruncile, este mincinos şi adevărul nu se află în el. 5 Cine păzeşte cuvântul lui, în acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită; iată cum cunoaştem că suntem în el. 6 Cine zice că rămâne în el trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche, pe care o aveţi de la început; porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Totuşi poruncă nouă vă scriu, ceea ce este adevărat atât cu privire la el, cât şi cu privire la voi: căci întunericul e pe cale să se destrame şi lumina cea adevărată începe să răsară. 9 Cine zice că este în lumină şi îl urăşte pe fratele său, este încă în întuneric. 10 Cine iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină şi nu este pentru el prilej de poticnire. 11 Cine îl urăşte pe fratele său, este în întuneric; el umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.5b-6 (R.: 11a)

R.: Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou.

Cântaţi Domnului toţi locuitorii pământului.

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele lui. R.

 

Vestiţi din zi în zi mântuirea lui.

3 Vestiţi printre neamuri slava lui,

printre toate popoarele minunile lui. R.

 

5 Domnul a făcut cerurile.

6 Strălucirea şi măreţia sunt înaintea feţei sale,

slava împodobeşte lăcaşul său sfânt. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Lc 2,32

(Aleluia) El este lumină spre luminarea neamurilor

şi slava poporului tău Israel. (Aleluia)

 

Notă: În locul versetului dinaintea Evangheliei stabilit pentru fiecare zi poate fi ales unul dintre versetele propuse la pagina 242.

 

EVANGHELIA

Lumină spre luminarea neamurilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,22-35

22 Când a sosit ziua fixată de Legea lui Moise pentru curăţire, Iosif şi Maria l-au dus pe Isus la Ierusalim, ca să-l pună înaintea Domnului, 23 precum este scris în Legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului, 24 şi să aducă jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbel, precum este poruncit în Legea Domnului. 25 Era în acel timp în Ierusalim un om numit Simeon. Omul acesta era drept şi cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel şi Duhul Sfânt era asupra lui. 26 Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte de a-l vedea pe Cristos Domnul. 27 Din îndemnul Duhului, Simeon a venit la templu când părinţii au adus înăuntru pe pruncul Isus, pentru a împlini ceea ce poruncea Legea cu privire la el. 28 Simeon l-a luat în braţe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: 29 „Acum eliberează pe robul tău în pace, Stăpâne, după cuvântul tău; 30 căci ochii mei au văzut mântuirea ta, 31 pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, 32 lumină pentru luminarea neamurilor şi slava poporului tău Israel”. 33 Tatăl şi mama lui Isus se mirau de ceea ce se spunea despre el. 34 Simeon i-a binecuvântat şi a zis către Maria, mama lui Isus: „Iată, acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel, şi, ca un semn care va stârni împotrivire, 35 şi prin sufletul tău va trece o sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi”.

Cuvântul Domnului