en-USro-RO

Inregistrare | Login
19 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Luni, 19 martie 2018

Sfintii zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria; Fer. Marcel Callo, m.
Liturghierul Roman
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 
Liturghie proprie, Gloria, Credo, prefațã proprie
alb, P
Lectionar
2Sam 7,4b-5a.12-14a.16: Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatãl sãu.
Ps 88: Seminția lui va dãinui în vecii vecilor.
Rom 4,13.16-18.22: Nu prin lege i-a fost fãcutã promisiunea lui Abraham.
Mt 1,16.18-21.24a(Lc 2,41-51a): Iosif a fãcut dupã cum i-a poruncit îngerul Domnului. (Iatã, tatãl tãu și cu mine te-am cãutat îngrijorați!)
Meditatia zilei
† SF. IOSIF, soțul Sf. Fc. Maria 

Când în octava Crăciunului nu cade nicio duminică, în această zi se celebrează sărbătoarea Sfintei Familii.

LECTURA I
Cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu
rămâne în veci.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,12-17

12 Vă scriu vouă, copiilor,
pentru că păcatele voastre au fost iertate
datorită numelui său.
13 Vă scriu vouă, părinţilor,
pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început.
Vă scriu vouă, tinerilor,
pentru că l-aţi învins pe Cel Rău.
14 V-am scris vouă, copiilor,
pentru că l-aţi cunoscut pe Tatăl.
V-am scris vouă, părinţilor,
pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început.
V-am scris vouă, tinerilor,
pentru că sunteţi puternici
şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi
şi l-aţi învins pe Cel Rău.
15 Să nu iubiţi lumea şi nici cele ce sunt în lume.
Dacă cineva iubeşte lumea,
iubirea Tatălui nu este în el.
16 Pentru că tot ce este în lume
– pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii –
nu este de la Tatăl, ci de la lume.
17 Dar lumea şi pofta ei trec,
însă cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu
rămâne în veci.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),7-8a.8b-9.10 (R.: 11a)

R
.: Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul!

7 Daţi Domnului, voi, familiile popoarelor,
daţi Domnului mărire şi putere!
8a Daţi Domnului gloria numelui său! R.

8b Aduceţi ofrande de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui!
9 Prosternaţi-vă înaintea Domnului
îmbrăcaţi în podoabe sfinte;
dansaţi înaintea lui, toţi locuitorii pământului! R.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”
El a stabilit pământul pe temelii solide,
ca să nu se clatine;
el va judeca popoarele cu dreptate. R.

ALELUIA
(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă.
Veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!
Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia)

EVANGHELIA
Vorbea despre copil
tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 2,36-40

36 În acel timp,
era acolo şi Ana, profetesa,
fiica lui Fanuel, din tribul lui Aşer.
Aceasta era mult înaintată în vârstă.
După ce trăise cu bărbatul ei şapte ani de la fecioria ei,
37 era acum văduvă
şi ajunsese la optzeci şi patru de ani.
Ea nu părăsea templul,
slujind zi şi noapte prin posturi şi rugăciuni.
38 Fiind prezentă şi ea,
îl mărturisea pe Dumnezeu
şi vorbea despre copil
tuturor celor care aşteptau eliberarea Ierusalimului.
39 Când au împlinit toate după Legea Domnului,
s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret.
40 Iar copilul creştea şi se întărea, plin de înţelepciune,
şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.
Cuvântul Domnului