en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Notă: Când în octava Crăciunului nu cade nici o duminică, în această zi se celebrează sărbătoarea Sfintei Familii.

LECTURA I

Cel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în veci.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,12-17

12 Vă scriu vouă, copiilor: „Păcatele vă sunt iertate pentru numele lui Isus”. 13 Vă scriu vouă, părinţilor: „Voi l-aţi cunoscut pe cel care este de la început”. Vă scriu vouă, tinerilor: „Voi l-aţi biruit pe Cel Rău”. V-am scris vouă, copiilor: „Voi l-aţi cunoscut pe Tatăl”. 14 V-am scris vouă, părinţilor: „Voi l-aţi cunoscut pe cel care este de la început. V-am scris vouă, tinerilor: „Voi sunteţi tari, Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi; voi l-aţi biruit pe Cel Rău”. 15 Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16 Tot ce este în lume – pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii – toate acestea nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. 17 Lumea trece împreună cu poftele ei, dar cel ce face voinţa lui Dumnezeu va trăi în veci.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,7-8a.8b-9.10 (R.: 11a)

R.: Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul.

7 Daţi Domnului voi, familiile popoarelor,

daţi Domnului slavă şi cinste,

8 Daţi Domnului slavă numelui său. R.

 

Aduceţi jertfe de laudă şi intraţi în lăcaşurile lui.

9 Închinaţi-vă înaintea Domnului în strălucirea sfinţeniei,

cutremuraţi-vă înaintea lui toţi locuitorii pământului. R.

 

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte”.

A aşezat pământul pe temelii solide, ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

VERS LA EVANGHELIE

(Aleluia) Ne-a strălucit o zi sfântă: veniţi, neamuri, şi adoraţi-l pe Domnul!

Astăzi a coborât pe pământ o lumină mare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vorbea despre prunc tuturor celor care aşteptau mântuirea în Israel.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 2,36-40

Când părinţii lui Isus au venit să-l prezinte la templu, 36 era acolo şi Ana profetesa, fiica lui Fanuel, din seminţia lui Aşer. Ea trăise cu bărbatul ei şapte ani după căsătorie şi ajunsese acum la adânci bătrâneţi. 37 Fiind văduvă, în vârstă de optzeci şi patru de ani, ea nu se îndepărta de templu, slujind zi şi noapte în post şi rugăciune. 38 Venind şi ea în ceasul acela, lăuda pe Dumnezeu şi vorbea despre prunc celor care aşteptau mântuirea în Ierusalim. 39 După ce au împlinit tot ce poruncea Legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. 40 Iar copilul creştea şi se întărea, înainta în înţelepciune şi harul lui Dumnezeu era asupra lui.

Cuvântul Domnului