en-USro-RO

Inregistrare | Login
25 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Duminică, 25 februarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Cezar, medic
Liturghierul Roman
† DUMINICA a 2-a din Post
Liturghie proprie, Credo, prefațã proprie
violet, II
Lectionar
Gen '22,1-2.9a.10-13.15-18: Jertfa patriarhului nostru Abraham.
Ps 115: Voi umbla înaintea Domnului pe pãmântul celor vii.
Rom 8,31b-34: Dumnezeu nu l-a cruțat pe propriul sãu Fiu.
Mc 9,2-10: Acesta este Fiul meu cel iubit.
 

LECTURA I
Voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt
şi cunoaşteţi cu toţii adevărul.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 2,18-21

18 Copii,
este ceasul de pe urmă.
După cum aţi auzit, vine Anticrist,
iar acum au apărut mulţi anticrişti;
după aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Dintre noi au ieşit,
dar nu erau de-ai noştri,
pentru că, dacă ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi,
dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri.
20 Dar voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt
şi cunoaşteţi cu toţii.
21 Nu v-am scris pentru că n-aţi cunoaşte adevărul,
ci pentru că îl cunoaşteţi
şi pentru că nici o minciună nu este din adevăr.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 95(96),1-2.11-12.13 (R.: 11a)

R
.: Să se bucure cerurile
şi să se veselească pământul!

1 Cântaţi-i Domnului un cântec nou!
Cântaţi-i Domnului, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi-i Domnului, binecuvântaţi numele lui!
Vestiţi din zi în zi mântuirea lui! R.

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,
să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea!
12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,
să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,
pentru că vine să judece pământul!
El va judeca lumea cu dreptate
şi popoarele, în adevărul său. R.

ALELUIA In 1,14a.12ac
(Aleluia) Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi.
Celor care l-au primit,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. (Aleluia)

EVANGHELIA
Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit între noi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Ioan 1,1-18

1 La început era Cuvântul
şi Cuvântul era la Dumnezeu
şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 Acesta era la început la Dumnezeu.
3 Toate au luat fiinţă prin el
şi fără el nu a luat fiinţă nimic din ceea ce există.
4 În el era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor,
5 iar lumina în întuneric luminează,
dar întunericul nu a cuprins-o.
6 A fost un om, trimis de Dumnezeu,
al cărui nume era Ioan.
7 Acesta a venit spre mărturie,
ca să dea mărturie despre lumină,
pentru ca toţi să creadă prin el.
8 Nu era el lumina,
ci a venit să dea mărturie despre lumină.
9 Cuvântul era lumina adevărată,
care, venind în lume, luminează pe orice om.
10 Era în lume şi lumea a luat fiinţă prin el,
dar lumea nu l-a cunoscut.
11 A venit la ai săi,
dar ai săi nu l-au primit.
12 Însă celor care l-au primit,
celor care cred în numele lui,
le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu,
13 care, nu din sânge, nici din voinţa trupului,
nici din voinţa bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut.
14 Şi Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi,
iar noi am văzut gloria lui,
glorie ca a unicului născut din Tatăl,
plin de har şi de adevăr.
15 Ioan a dat mărturie despre el şi a strigat, zicând:
„Acesta era cel despre care v-am spus:
«Cel care vine după mine a fost înaintea mea
pentru că era mai înainte de mine»”.
16 Căci noi toţi am primit din plinătatea lui har după har.
17 Pentru că Legea a fost dată prin Moise,
harul şi adevărul au fost prin Isus Cristos.
18 Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;
Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui,
el l-a revelat.
Cuvântul Domnului