en-USro-RO

Inregistrare | Login
17 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 17 ianuarie 2018

Sfintii zilei
Sf. Anton, abate **
Liturghierul Roman
Sf. Anton, abate **
Liturghie proprie, prefaţã pentru sfinţi
alb, P, LN
Lectionar
Ef 6,10-13.18: Îmbrãcaţi-vã cu armura lui Dumnezeu; 
Ps 15:Tu, Doamne, eşti partea mea de moştenire; 
Mt 19,16-26: Dacã vrei sã fii desãvârşit, mergi, vinde ceea ce ai şi dã sãracilor şi vei avea comoarã în cer!
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 2-a de peste an

LECTURA I
Veniţi la apă!
Ascultaţi, ca sufletul vostru să rămână viu!
Citire din cartea profetului Isaia 55,1-11

1 Aşa vorbeşte Domnul:
„Voi, toţi cei însetaţi, veniţi la apă,
chiar şi cel care nu are argint!
Veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi!
Veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte,
dar fără argint şi fără plată!
2 De ce cântăriţi argint pentru ceea ce nu este pâine?
De ce trudiţi pentru ceea ce nu satură?
Ascultaţi-mă şi veţi mânca bine
şi sufletele voastre se vor desfăta din belşug!
3 Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine!
Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi!
Voi încheia cu voi o alianţă veşnică,
după bunătatea de neclintit faţă de David.
4 Iată, l-am pus ca martor pentru popoare,
principe şi conducător pentru neamuri.
5 Iată, vei chema un neam pe care nu-l cunoşteai
şi un neam care nu te cunoştea va alerga spre tine
de dragul Domnului Dumnezeului tău,
al Sfântului lui Israel, care te-a glorificat.
6 Căutaţi-l pe Domnul cât timp se lasă găsit,
chemaţi-l cât timp este aproape!
7 Să-şi părăsească nelegiuitul calea sa
şi păcătosul, gândurile sale!
Să se întoarcă la Domnul şi el se va îndura de ei,
la Dumnezeul nostru, căci el este mărinimos în iertare!
8 Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre
şi căile voastre nu sunt căile mele – oracolul Domnului.
9 Cât de înălţate sunt cerurile faţă de pământ,
la fel de înălţate sunt căile mele faţă de căile voastre
şi gândurile mele faţă de gândurile voastre.
10 Căci aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri
şi nu se întorc acolo fără să ude pământul
şi să-l facă să rodească, să încolţească
şi să dea sămânţă semănătorului
şi pâine celui care mănâncă,
11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea:
nu se va întoarce la mine în mod zadarnic,
fără ca să facă ceea ce îmi place
şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Is 12,2-3.4.5-6 (R.: 3)

R
.: Veţi scoate apă cu bucurie
din izvoarele mântuirii.

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea,
sunt încrezător şi nu mă voi teme de nimic.
Căci puterea şi cântarea mea este Domnul,
el este mântuirea mea.
3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. R.

4 Veţi spune în ziua aceea:
„Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui,
faceţi cunoscute între popoare faptele sale,
amintiţi că preaînălţat este al său nume! R.

5 Cântaţi-i Domnului, căci a făcut lucruri minunate!
Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!
6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sion!
Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israel!” R.

LECTURA A II-A
Duhul, şi apa, şi sângele.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Ioan 5,1-9

1 Preaiubiţilor,
oricine crede că Isus este Cristos
este născut din Dumnezeu
şi oricine îl iubeşte pe cel care a dat naştere
îl iubeşte şi pe cel care s-a născut din el.
2 Prin aceasta cunoaştem că îi iubim pe copiii lui Dumnezeu,
dacă îl iubim pe Dumnezeu şi împlinim poruncile lui.
3 Pentru că aceasta este iubirea lui Dumnezeu:
să păzim poruncile lui, iar poruncile lui nu sunt grele.
4 Oricine este născut din Dumnezeu învinge lumea.
Şi aceasta este victoria cu care a învins lumea:
credinţa noastră.
5 Însă cine învinge lumea
dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6 Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos.
Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge.
Şi Duhul este cel care dă mărturie,
pentru că Duhul este adevărul.
7 Trei sunt cei care dau mărturie:
8 Duhul, apa şi sângele. Şi aceştia trei sunt una.
9 Dacă primim mărturia oamenilor,
mărturia lui Dumnezeu este şi mai mare,
pentru că aceasta este mărturia lui Dumnezeu:
el a dat mărturie despre Fiul său.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. In 1,29
(Aleluia) Ioan l-a văzut pe Isus venind la el
şi a zis: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Tu eşti Fiul meu cel iubit,
în tine mi-am găsit plăcerea.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,7-11

7 În acel timp,
Ioan predica, zicând:
„Vine după mine
cel care este mai puternic decât mine,
căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă,
să-i dezleg cureaua încălţămintei.
8 Eu v-am botezat cu apă,
însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.
9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii
şi a fost botezat de Ioan în Iordan.
10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă,
a văzut cerurile deschise
şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el.
11 Şi din cer a fost un glas spre el:
„Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.
Cuvântul Domnului