en-USro-RO

| Login
7 martie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Pregătiţi calea Domnului!

Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

Dumnezeul vostru spune: 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu. 2 Daţi curaj Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui a luat sfârşit, că fărădelegea lui a fost ispăşită şi că a luat pedeapsă îndoită din mâna Domnului pentru păcatele sale”. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în loc neumblat drumul pentru Dumnezeul nostru. 4 Toată valea să se umple, tot muntele şi dealul să se plece, căile strâmbe să fie drepte şi cele colţuroase netede. 5 Atunci se va arăta slava Domnului şi toată făptura o va vedea, căci gura Domnului a vorbit”. 9 Suie-te pe un munte înalt, tu care vesteşti Sionului vestea cea bună, ridică-ţi glasul cu putere, tu care binevesteşti Ierusalimului, înalţă-ţi glasul şi nu te teme, spune cetăţilor lui Iuda: „Iată-l pe Dumnezeul vostru; 10 iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui supune totul. Iată, preţul biruinţei lui este cu el şi rodul izbânzii merge înaintea lui. 11 El va paşte turma sa ca un păstor, va lua în braţe mieii, îi va purta la pieptul său şi va conduce la odihnă oile care alăptează”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R.: cf. 103,30)

R.: Trimite Doamne Duhul tău ca să reînnoieşti faţa pământului.

1b Doamne Dumnezeule, tu eşti nemărginit de mare,

tu eşti înveşmântat în strălucire şi măreţie.

2 Tu te îmbraci cu o haină de lumină.

Tu întinzi cerul ca pe un cort. R.

 

3 Tu îţi aşezi în apele de sus lăcaşuri;

din nori îţi faci carul, umbli pe aripile vântului.

4 Tu faci din suflările de vânt mesageri ai tăi

şi din flăcările focului slujitori ai tăi. R.

 

24 Cât de multe sunt lucrările tale, Doamne.

Toate le-ai făcut cu înţelepciune, pământul este plin de creaturile tale.

25 Iată cât de întinsă şi vastă este marea.

Acolo mişună fiinţe fără număr, vieţuitoare mici şi mari.

 

27 Toate aşteaptă de la tine,

ca să le dai hrană la vreme potrivită.

28 Tu le dai hrană iar ele o adună;

tu îţi deschizi mâna şi ele se satură. R.

 

29 Când le iei suflarea,

ele mor şi se întorc în ţărână.

30 Când trimiţi Duhul tău, ele iau fiinţă,

şi tu reînnoieşti faţa pământului. R.

 

LECTURA A II-A

Prin apa botezului el ne-a renăscut şi ne-a reînnoit în Duhul Sfânt.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,11-14; 3,4-7

11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 12 s-a arătat tuturor oamenilor. El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate, şi în pietate, 13 aşteptând fericirea de care sperăm să ne bucurăm, când se va arăta slava marelui nostru Dumnezeu şi mântuitor, Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune. 3,4 Dar Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; el ne-a mântuit, 5 nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, ci din îndurarea lui, prin apa botezului, prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE cf. Mc 9,6

(Aleluia) Cerurile s-au deschis şi glasul Tatălui a răsunat:

Acesta este Fiul meu cel preaiubit, de el să ascultaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi aflu toată bucuria.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 3,15-16.21-22

În acel timp 15 poporul, venit la Ioan, era în aşteptare şi toţi se întrebau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva el este Cristos, 16 drept răspuns Ioan a zis tuturor: „Eu vă botez cu apă, dar vine unul mai mare decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei; el vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. 21 După ce s-a botezat tot poporul, s-a botezat şi Isus. Pe când se ruga, s-a deschis cerul, 22 şi Duhul Sfânt a coborât peste el, cu o înfăţişare trupească, sub formă de porumbel, iar din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc toată bucuria”.

Cuvântul Domnului