en-USro-RO

Inregistrare | Login
20 ianuarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

20 ianuarie 2018
Echilibrul

    Un domn întâlni într-o seară un beţiv mergând în patru labe pe stradă. Se apropie de el şi-l întrebă:
    – Ce ai, om bun, ai pierdut ceva?
    – Am pierdut, domnule, am pierdut – răspunse beţivul. Am pierdut echilibrul şi nu mai sunt în stare să-l găsesc.

    De la echilibru vine echilibrat, iar echilibrat este ceea ce este drept, adevărat, la locul său, dintr-o bucată.
    Atunci când se pierde viziunea supranaturală, atunci când nu se trăieşte de faţă cu Dumnezeu, atunci când valoarea lucrurilor nu se măsoară prin ceea ce este de folos sau nu pentru cer, atunci se pierde echilibrul.
    Iar când se pierde echilibrul, se ajunge să se meargă în patru labe, târâş.

Text preluat din volumul: De vorbă cu Isus. A te ruga cu… un zâmbet zilnic
LECTURA I
Se va descoperi gloria Domnului şi toate făpturile o vor vedea.
Citire din cartea profetului Isaia 40,1-5.9-11

1 Aşa spune Domnul Dumnezeu:
„Mângâiaţi, mângâiaţi-l pe poporul meu!
2 Vorbiţi la inimă Ierusalimului
şi spuneţi-i că suferinţa lui s-a terminat,
că nelegiuirea sa a fost răscumpărată,
pentru că a fost luat din mâna Domnului
dublul pentru păcatele sale”.
3 Un glas strigă: „În pustiu pregătiţi calea Domnului,
îndreptaţi în loc neumblat o cale pentru Dumnezeul nostru!
4 Orice vale va fi înălţată,
orice munte şi orice deal vor fi nivelate,
ce este strâmb va fi îndreptat, iar ce este colţuros va fi netezit.
5 Atunci se va descoperi gloria Domnului
şi toate făpturile o vor vedea împreună,
căci gura Domnului a vorbit.
9 Suie-te pe un munte înalt, mesageră a Sionului;
ridică-ţi cu putere glasul, mesageră a Ierusalimului;
ridică-l, nu te teme!
Spune cetăţilor lui Iuda: «Iată Dumnezeul vostru!».
10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi braţul lui stăpâneşte!
Iată, răsplata lui este cu el şi faptele sale sunt înaintea lui!
11 Ca un păstor îşi va paşte turma:
cu braţul lui va aduna mieii şi-i va ridica la pieptul său,
iar pe cele care alăptează le va conduce cu grijă”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 103(104),1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 (R.: cf. 30)

R
.: Trimite, Doamne, Duhul tău,
ca să reînnoieşti faţa pământului!

1b Doamne Dumnezeul meu, tu eşti nemărginit de mare.
Tu eşti înveşmântat în strălucire şi maiestate,
2 învăluit în lumină ca într-o haină.
Tu întinzi cerurile ca pe un văl. R.

3 Îţi aşezi pe ape lăcaşurile tale,
îţi faci carul din nori, umbli pe aripile vântului;
4 tu faci din suflările de vânt mesageri ai tăi
şi din flăcările focului slujitori ai tăi. R.

24 Cât de numeroase sunt lucrările tale, Doamne:
toate le-ai făcut cu înţelepciune!
Pământul este plin de creaturile tale.
25 Iată marea întinsă şi largă:
în ea mişună fiinţe fără număr, vieţuitoare mici şi mari. R.

27 Toate aşteaptă de la tine,
ca să le dai hrană la vreme potrivită.
28 Tu le dai hrană, iar ele o adună,
tu îţi deschizi mâna şi ele se satură de bunătăţi. R.

29 Dacă îţi ascunzi faţa, ele se înspăimântă,
dacă le iei suflarea, ele îşi dau duhul şi se întorc în ţărână.
30 Tu îţi trimiţi Duhul tău şi ele vor fi create,
şi vei reînnoi faţa pământului. R.

LECTURA A II-A
El ne-a mântuit
prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt.
Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul
către Tit 2,11-14; 3,4-7

11 Fraţilor,
harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor
pentru toţi oamenii,
12 învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti,
ca să trăim în veacul de acum
cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie,
13 aşteptând speranţa fericită
şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu
şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos.
14 El s-a dat pe sine însuşi pentru noi,
ca să ne răscumpere de orice nelegiuire
şi să cureţe pentru sine un popor numai al său,
plin de zel pentru fapte bune.
3,4 Când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni
a lui Dumnezeu, mântuitorul nostru –
5 nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate,
ci după îndurare –, el ne-a mântuit
prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt,
6 pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră
prin Isus Cristos, mântuitorul nostru,
7 pentru ca, justificaţi prin harul lui,
să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.
Cuvântul Domnului

ALELUIA cf. Lc 3,16
(Aleluia) Ioan le-a spus tuturor:
„Vine unul mai puternic decât mine.
El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc”. (Aleluia)

EVANGHELIA
Isus a fost botezat şi, pe când se ruga,
cerul s-a deschis.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 3,15-16.21-22

15 În acel timp,
deoarece poporul era în aşteptare
şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan,
dacă nu cumva este el Cristosul,
16 Ioan le-a răspuns tuturor: „Eu vă botez cu apă,
însă vine unul mai puternic decât mine,
căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei.
El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc”.
21 În timp ce tot poporul era botezat,
a fost botezat şi Isus
şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis
22 şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui,
sub chip trupesc, ca un porumbel,
şi o voce a fost din cer:
„Tu eşti Fiul meu cel iubit,
în tine îmi găsesc toată plăcerea”.
Cuvântul Domnului

În locurile unde solemnitatea Epifaniei este transferată duminica şi aceasta are loc în ziua de 7 sau 8 ianuarie, sărbătoarea Botezul Domnului se transferă în lunea următoare, iar înainte de Evanghelie se alege numai o lectură.
De la duminica de după sărbătoarea Botezul Domnului se încep lecturile de la duminicile din Timpul de Peste an.