en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Legământul lui Dumnezeu cu Noe,
după ce acesta a fost salvat de apele potopului.

Citire din cartea Genezei 9,8-15

 

8Atunci, Dumnezeu le-a vorbit lui Noe şi fiilor săi:
9„Iată, eu închei alianţa mea cu voi
şi cu descendenţa voastră care vine după voi
10 şi cu orice suflet viu care este cu voi,
cu păsările, cu animalele,
cu toate vieţuitoarele pământului care sunt cu voi
şi cu toate cele care au ieşit din arcă,
cu toate vieţuitoarele pământului.
11 Închei alianţa mea cu voi;
nu va mai fi nimicită toată făptura de apele potopului
şi nu va mai fi potop ca să pustiască pământul”.
12 Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul alianţei,
pe care îl pun între mine şi voi
şi toate vieţuitoarele care sunt cu voi,
pentru toate generaţiile, pentru totdeauna.
13 Am pus curcubeul meu în nori;
el va fi semnul alianţei care este între mine şi pământ”.
14 Când voi aduna nori deasupra pământului,
curcubeul se va arăta în nori;
15 eu îmi voi aduce aminte de alianţa dintre mine şi voi
şi orice suflet viu şi toată făptura;
şi apele nu vor mai deveni potop
care să nimicească toată făptura”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 24(25),4-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10)

R
.: Căile tale, Doamne,
sunt adevăr şi îndurare.

4 Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale
şi învaţă-mă cărările tale!
5ab Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,
căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,
pentru că ele sunt din veşnicie!
7bc Adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta,
pentru bunătatea ta, Doamne! R.

8 Domnul este bun şi drept,
de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;
9 îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,
îi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

LECTURA A II-A
Botezul vă salvează acum pe voi.
Citire din Scrisoarea întâi
a sfântului apostol Petru 3,18-22

18
Preaiubiţilor,
Cristos a suferit o dată pentru păcate,
el, cel drept, pentru cei nedrepţi,
ca să vă ducă la Dumnezeu,
dat la moarte în ceea ce priveşte trupul,
dar înviat cu duhul,
19 în care a venit şi a predicat sufletelor
care erau în închisoare,
20 celor care odinioară nu au voit să asculte,
când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aştepta,
în zilele lui Noe, pe când se construia arca
în care puţini, adică opt suflete, au fost salvate prin apă.
21 Aceasta este o imagine a Botezului
care vă salvează acum pe voi
nu ca o ştergere a necurăţiei trupului,
ci ca o invocare de la Dumnezeu a unei conştiinţe curate
prin învierea lui Isus Cristos,
22 cel care, după ce s-a înălţat la cer,
este la dreapta lui Dumnezeu
şi căruia îi sunt supuşi îngerii, stăpânirile şi puterile.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Isus a fost ispitit de Satana,
iar îngerii îi slujeau.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Marcu 1,12-15

12
În acel timp,
Duhul l-a dus pe Isus în pustiu.
13Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile,
fiind ispitit de Satana.
Acolo era împreună cu fiarele,
iar îngerii îi slujeau.
14 După ce Ioan a fost închis,
Isus a venit în Galileea,
predicând evanghelia lui Dumnezeu
15 şi spunând:
„S-a împlinit timpul
şi ş-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.
Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”
Cuvântul Domnului