en-USro-RO

| Login
Sunday, April 11, 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Legământul lui Dumnezeu cu Noe, după ce acesta a fost salvat de apele potopului.

Citire din cartea Genezei 9,8-15

8 După potop, Dumnezeu a spus lui Noe şi fiilor săi: 9 „Iată, eu închei un legământ cu voi, cu toţi urmaşii voştri 10 şi cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi: cu păsările, cu animalele şi cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, şi cu toate vietăţile care au ieşit din corabie. 11 Fac un legământ cu voi, că nici o făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul”. 12 Şi Dumnezeu le-a zis: „Iată semnul legământului, pe care-l fac între mine şi voi, şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci: 13 Curcubeul meu, pe care l-am aşezat în nori, el va sluji ca semn al legământului dintre mine şi pământ. 14 Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nori; 15 eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre mine şi voi şi toate vieţuitoarele de orice fel; şi apele nu vor mai produce potopul care nimiceşte toate făpturile”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R.: cf. 10)

R.: Căile tale, Doamne, sunt adevăr şi îndurare.

4bc Arată-mi, Doamne, căile tale,

condu-mă pe cărările tale.

5ab Povăţuieşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele! R.

 

6 Aminteşte-ţi, Doamne, de bunătatea şi îndurarea ta,

pentru că ele sunt veşnice.

7bc Adu-ţi aminte de mine în îndurarea ta,

pentru bunătatea ta, Doamne! R.

 

8 Domnul este bun şi drept,

el arată păcătoşilor calea.

9 El conduce pe cei umili în dreptate

şi învaţă pe cei smeriţi căile sale. R.

 

LECTURA A II-A

Arca lui Noe este icoana botezului, care acum vă mântuieşte pe voi.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Petru 3,18-22

Preaiubiţilor, 18 Cristos a murit pentru păcate, o dată pentru totdeauna: cel drept a murit pentru cei nelegiuiţi, pentru ca să vă conducă la Dumnezeu. Cu trupul el a fost supus morţii, cu duhul a fost readus la viaţă. 19 Astfel el a mers să ducă mesajul său la cei care erau prizonierii morţii. 20 Aceştia, odinioară, se revoltaseră, când răbdarea lui Dumnezeu era în aşteptare, în timp ce Noe construia arca, în care numai câţiva, adică opt suflete cu totul, au fost salvate prin apă. 21 Aceasta este o imagine a botezului, care acum vă mântuieşte pe voi, nu prin curăţirea de petele exterioare, ci prin angajarea în faţa lui Dumnezeu cu o conştiinţă dreaptă, prin învierea lui Isus Cristos, 22 care s-a înălţat la cer, mai presus de îngeri şi de toate puterile nevăzute, la dreapta lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

 

EVANGHELIA

Isus a fost ispitit de Satana, iar îngerii îi slujeau lui.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 1,12-15

În acel timp, 12 Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în pustiu. 13 Acolo a rămas patruzeci de zile şi a fost ispitit de Satana. El era împreună cu fiarele sălbatice, iar îngerii îi slujeau. 14 După ce Ioan a fost aruncat în închisoare, Isus s-a dus în Galileea ca să predice evanghelia lui Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a împlinit timpul şi împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”

Cuvântul Domnului