en-USro-RO

Inregistrare | Login
21 martie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 21 martie 2018

Sfintii zilei
Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
Liturghierul Roman
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post
Liturghie proprie, prefațã pentru Patimile Domnului I
violet, I
Lectionar
Dan 3,14-20.91-92.95: Dumnezeu l-a trimis pe îngerul sãu și i-a eliberat pe slujitorii sãi.
Ps Dan 3,52-56: Vrednic de laudã ești, Doamne, și preamãrit în veci.
In 8,31-42: Dacã Fiul vã va elibera, veți fi într-adevãr liberi.
Meditatia zilei
Miercuri din sãptãmâna a 5-a din Post

LECTURA I
Să nu-l asupreşti pe aproapele tău.
Citire din cartea Leviticului 19,1-2.11-18

1
În zilele acelea,
Domnul i-a zis lui Moise:
2„Spune întregii adunări a fiilor lui Israel:
«Fiţi sfinţi, căci sfânt sunt eu,
Domnul Dumnezeul vostru!
11 Să nu furaţi,
să nu minţiţi
şi să nu vă înşelaţi unii pe alţii!
12 Să nu juraţi pe numele meu în zadar
şi să nu profanezi numele Dumnezeului tău!
Eu sunt Domnul.
13 Să nu-l asupreşti pe aproapele tău
şi să nu iei nimic cu forţa!
Să nu opreşti până a doua zi plata celui tocmit cu ziua!
14 Să nu-l vorbeşti de rău pe surd
şi să nu pui piedică înaintea unui orb,
ci să te temi de Dumnezeul tău!
Eu sunt Domnul.
15 Să nu faceţi nedreptate la judecată:
să nu dispreţuieşti faţa săracului
şi să nu lauzi faţa celui mare,
ci să judeci pe aproapele tău după dreptate!
16 Să nu umbli cu bârfă în poporul tău!
Să nu te ridici împotriva sângelui aproapelui tău!
Eu sunt Domnul.
17 Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta;
să mustri pe aproapele tău
ca să nu porţi păcat din cauza lui!
18 Să nu te răzbuni
şi să nu ţii ură pe fiii poporului tău!
Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!
Eu sunt Domnul»”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 18(19),8.9.10.15 (R.: In 6,63)

R
.: Cuvintele tale, Doamne,
sunt duh şi viaţă.

8 Legea Domnului este desăvârşită,
înviorează sufletul;
mărturia Domnului este adevărată,
îl face înţelept pe cel neştiutor. R.

9 Orânduirile Domnului sunt drepte,
înveselesc inima,
poruncile Domnului sunt strălucitoare,
luminează ochii. R.

10 Teama de Domnul este curată,
rămâne pentru totdeauna;
judecăţile Domnului sunt adevărate,
toate sunt drepte. R.

15 Plăcute să-ţi fie cuvintele gurii mele
şi gândurile inimii mele să ajungă înaintea ta,
Doamne, stânca mea şi răscumpărătorul meu! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 2Cor 6,2b
Iată, acum este momentul potrivit,
iată, acum este ziua mântuirii!

EVANGHELIA
Tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,31-46

31
În acel timp,
Isus le-a spus discipolilor săi:
„Când va veni Fiul Omului în gloria lui,
împreună cu toţi îngerii,
atunci se va aşeza pe tronul gloriei sale.
32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile,
iar el îi va despărţi pe unii de alţii
aşa cum păstorul desparte oile de capre:
33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa:
«Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu,
moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi
de la crearea lumii!
35 Căci am fost flămând, şi mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat, şi mi-aţi dat să beau,
am fost străin, şi m-aţi primit,
36 gol, şi m-aţi îmbrăcat,
bolnav, şi m-aţi vizitat,
am fost în închisoare, şi aţi venit la mine!»
37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând, şi te-am hrănit,
sau însetat, şi ţi-am dat să bei?
38 Când te-am văzut străin, şi te-am primit,
sau gol, şi te-am îmbrăcat?
39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare,
şi am venit la tine?»
40 Iar regele, răspunzând, le va spune:
«Adevăr vă spun:
tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici,
mie mi-aţi făcut».
41 Atunci le va spune celor de la stânga:
«Plecaţi de la mine, blestemaţilor,
în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui!
42 Căci am fost flămând, şi nu mi-aţi dat să mănânc,
am fost însetat, şi nu mi-aţi dat să beau,
43 am fost străin, şi nu m-aţi primit,
gol, şi nu m-aţi îmbrăcat,
bolnav şi în închisoare, şi nu m-aţi vizitat».
44 Atunci ei îi vor răspunde, zicând:
«Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat
sau străin sau gol, sau bolnav sau în închisoare,
şi nu ţi-am slujit?»
45 Iar el le va răspunde:
«Adevăr vă spun:
tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici,
mie nu mi-aţi făcut».
46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic,
iar cei drepţi, în viaţa cea veşnică”.
Cuvântul Domnului