en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu.
Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11

10
Aşa vorbeşte Domnul:
„Aşa cum ploaia şi zăpada coboară din ceruri
şi nu se întorc acolo fără să ude pământul
şi să-l facă să rodească, să încolţească
şi să dea sămânţă semănătorului
şi pâine celui care mănâncă,
11 la fel va fi cuvântul meu care a ieşit din gura mea:
nu se va întoarce la mine în mod zadarnic,
fără ca să facă ceea ce îmi place
şi să aibă succesul pentru care l-am trimis”.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL

Ps 33(34),4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)

R
.: Domnul îi scapă pe cei drepţi
din orice strâmtoare.

4 Preamăriţi-l pe Domnul împreună cu mine,
să înălţăm numele lui împreună!
5 L-am căutat pe Domnul şi el mi-a răspuns
şi m-a eliberat de orice teamă. R.

6 Priviţi la el şi veţi fi luminaţi
şi feţele voastre nu se vor acoperi de ruşine!
7 Acest sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat
şi l-a scăpat din toate strâmtorările sale. R.

16 Ochii Domnului sunt peste cei drepţi
şi urechea lui ia aminte la strigarea lor!
17 Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul
pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude
şi-i scapă din strâmtorarea lor.
19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită
şi-i mântuieşte pe cei cu inima mâhnită. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Mt 4,4b
Nu numai cu pâine va trăi omul,
ci şi cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

EVANGHELIA
Voi deci aşa să vă rugaţi.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 6,7-15

7
În acel timp,
Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând:
„Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii
care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor!
8 Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei,
căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie înainte ca să-i cereţi!
9 Voi deci aşa să vă rugaţi:
«Tatăl nostru, care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău!
10 Vie împărăţia ta!
Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ!
11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
12 şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum şi noi iertăm greşiţilor noştri!
13 Şi nu ne duce pe noi în ispită,
ci ne mântuieşte de Cel Rău!»
14 Căci dacă voi iertaţi oamenilor, greşelile lor,
şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta,
15 însă, dacă nu-i veţi ierta pe oameni,
nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre”.
Cuvântul Domnului