en-USro-RO

| Login
28 februarie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cuvântul meu va face ceea ce vreau eu.

Citire din cartea profetului Isaia 55,10-11

Aşa vorbeşte Domnul: 10 „După cum ploaia şi zăpada, care cad din ceruri, nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui care mănâncă, 11 tot aşa şi cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face ceea ce vreau eu şi îşi va împlini misiunea”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,4-5.6-7.16-17.18-19 (R.: 18b)

R.: Domnul îi scoate pe cei drepţi din orice strâmtorare.

4 Slăviţi pe Domnul împreună cu mine,

să înălţăm numele lui împreună!

5 Când îl caut pe Domnul, el îmi răspunde

şi mă eliberează de tot ce mă înspăimântă. R.

 

6 Priviţi la Domnul şi veţi fi luminaţi,

şi feţele voastre nu vor avea de ce să se ruşineze.

7 Cel sărac a strigat şi Domnul l-a ascultat

şi l-a mântuit de toate necazurile sale. R.

 

16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi spre cei drepţi

şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.

17 Domnul îşi întoarce faţa împotriva celor răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

 

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtorare.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi îi mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Mt 4,4b

Nu numai cu pâine trăieşte omul,

dar şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu.

 

EVANGHELIA

Voi aşa să vă rugaţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 6,7-15

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Când vă rugaţi, nu spuneţi vorbe multe ca păgânii. Ei îşi închipuie că datorită vorbăriei lor vor fi ascultaţi. 8 Aşadar, nu faceţi ca ei, căci ştie Tatăl vostru de ce aveţi nevoie, mai înainte de a-i cere. 9 Voi deci aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău; 10 vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ. 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi 12 şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. 13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău. 14 Căci dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi pe voi vă va ierta Tatăl vostru din ceruri. 15 Dar dacă voi nu iertaţi oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre”.

Cuvântul Domnului