en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Ninivitenii au părăsit calea lor cea rea.
Citire din cartea profetului Iona 3,1-10

1 În zilele acelea,
cuvântul Domnului a fost către Iona a doua oară.
2„Ridică-te, mergi la Ninive, cetatea cea mare,
şi vesteşte acolo vestea pe care ţi-o spun eu!”
3 Iona s-a ridicat şi a mers la Ninive,
după cuvântul Domnului.
Ninive era o cetate foarte mare,
cât trei zile de mers.
4 Iona a intrat în cetate;
mergând o zi întreagă, striga şi zicea.
„Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi distrus”.
5 Şi au crezut oamenii din Ninive în Dumnezeu:
au vestit un post şi s-au îmbrăcat cu sac
de la cel mai mare până la cel mai mic dintre ei.
6 Cuvântul a ajuns la regele din Ninive.
S-a ridicat de pe tronul său,
şi-a îndepărtat mantia de la el, s-a acoperit cu sac
şi s-a aşezat pe cenuşă.
7 A făcut să se strige şi să se zică în Ninive
un decret al regelui şi al mai-marilor lui:
„Niciun om şi niciun animal din cireadă şi din turmă
să nu guste nimic, să nu pască şi să nu bea apă!
8 Să se acopere oamenii şi animalele cu sac
şi să-l invoce pe Dumnezeu cu putere,
să se întoarcă fiecare de la calea lui cea rea
şi de la violenţa lui!
9 Cine ştie dacă Dumnezeu nu se va întoarce
şi se va îndura?
Poate se va întoarce da la mânia lui aprinsă
şi nu vom pieri”.
10 Dumnezeu a văzut faptele lor,
că s-au întors de la calea lor cea rea,
şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut
şi nu l-a mai făcut.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 50(51),3-4.12-13.18-19 (R.: 19b)

R
.: Inima căită şi smerită,
Dumnezeule, n-o dispreţui!

3 Ai milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate,
şi, după mulţimea îndurărilor tale,
şterge fărădelegea mea!
4 Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu! R.

12 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule,
şi un duh statornic înnoieşte înlăuntrul meu!
13 Nu mă alunga de la faţa ta
şi duhul tău sfânt nu-l lua de la mine! R.

18 Pentru că jertfele nu-ţi sunt plăcute
şi, chiar dacă ţi-aş aduce,
arderile de tot nu te-ar mulţumi.
19 Jertfa mea, Dumnezeule, este duhul smerit,
inima căită şi smerită, Dumnezeule, n-o dispreţui! R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Cf. Il 2,12-13
„Întoarceţi-vă la mine din toată inima”, spune Domnul,
„căci eu sunt milostiv şi îndurător”!

EVANGHELIA
Acestei generaţii nu i se va da alt semn,
decât semnul lui Iona.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 11,29-32

29
În acel timp,
pe când mulţimea se îngrămădea în jurul lui,
Isus a început să le spună:
„Această generaţie este o generaţie rea;
caută un semn,
dar nu i se va da alt semn decât semnul lui Iona.
30 Căci aşa cum Iona a devenit un semn pentru niniviteni,
tot aşa va fi Fiul Omului pentru această generaţie.
31 Regina din Sud se va ridica la judecată
cu oamenii acestei generaţii şi-i va condamna,
pentru că ea a venit de la marginile pământului
ca să asculte înţelepciunea lui Solomon
şi, iată, aici este unul mai mare decât Solomon!
32 Oamenii din Ninive se vor ridica la judecată
cu generaţia aceasta şi o vor condamna,
pentru că ei s-au convertit la predica lui Iona
şi, iată, aici este unul mai mare decât Iona”.
Cuvântul Domnului