en-USro-RO

| Login
9 mai 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Nu am alt ajutor decât pe tine, Doamne.

Citire din cartea Esterei 14,1.3-5.12-14

În zilele acelea, 1 regina Estera, cuprinsă de groaza morţii, care ameninţa poporul ei, 3 a alergat la Domnul şi-l implora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, zicând: „Doamne, care eşti singurul nostru rege, ajută-mă pe mine care sunt singură şi n-am alt ajutor decât pe tine. 4 Primejdia care-mi ameninţă viaţa este foarte aproape. 5 Eu din copilărie am auzit spunându-se, în mijlocul neamului meu, că tu, Doamne, l-ai ales pe Israel, dintre toate popoarele şi pe părinţii noştri dintre toţi strămoşii lor, ca să-ţi faci un popor care să-ţi aparţină ca moştenire veşnică şi ai ţinut faţă de ei toate promisiunile făcute. 12 Adu-ţi aminte, Doamne: arată-ni-te în vremea necazului nostru; dă-mi curaj tu, împărat al zeilor şi al tuturor puterilor! 13 Pune pe buzele mele cuvinte potrivite, când mă voi afla în faţa acestui leu şi schimbă-i inima, pentru ca el să înceapă a-l urî pe cel care ne prigoneşte, spre a-l nimici pe el şi pe cei ce sunt de partea lui. 14 Pe noi însă salvează-ne cu braţul tău şi ajută-mă pe mine care sunt singură şi care nu am alt ajutor decât pe tine, Doamne, care cunoşti toate.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 137,1-2a.2bc-3.7c-8 (R.: 3a)

R.: Tu mă asculţi, Doamne, când strig către tine!

1 Te laud, Doamne, din toată inima,

pentru că ai ascultat cuvintele mele.

2a Îţi cânt înaintea îngerilor,

mă prostern spre templul tău cel sfânt. R.

 

2bc Laud numele tău pentru bunătatea şi fidelitatea ta,

căci ţi s-a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor tale.

3 În ziua în care te-am chemat m-ai ascultat,

m-ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul. R.

 

7c Dreapta ta mă mântuieşte.

8 Domnul va duce la bun sfârşit ceea ce a început în mine.

Doamne, bunătatea ta este veşnică.

Nu părăsi, Doamne, lucrarea mâinilor tale. R.

 

VERS LA EVANGHELIE Ps 50,12a.14a

Zideşte în mine inimă curată, Dumnezeule,

şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii tale.

 

EVANGHELIA

Cine cere, primeşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 7,7-12

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 7 „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide. 8 Căci cine cere primeşte, cine caută găseşte, iar celui care bate i se deschide. 9 Cine dintre voi este omul acela, care atunci când fiul său îi cere pâine, îi dă o piatră? 10 Sau, când îi cere peşte, îi dă un şarpe? 11 Dacă voi, aşadar, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi lucruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor care i le cer? 12 Orice voiţi ca oamenii să facă pentru voi, faceţi şi voi pentru ei: aceasta este Legea şi Profeţii”.

Cuvântul Domnului