en-USro-RO

| Login
3 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Nu au fost gasite articole.
LECTURA I
Doresc eu moartea celui rău?
Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască?
Citire din cartea profetului Ezechiel 18,21-28

21
Aşa zice Domnul:
„Dar cel rău care se întoarce de la păcatele
pe care le-a săvârşit
şi păzeşte toate hotărârile mele,
face judecată şi dreptate, va trăi şi nu va muri.
22 Niciuna dintre răutăţile pe care le-a făcut
nu-i vor fi amintite, ci în dreptatea pe care o face va trăi.
23 Doresc eu moartea celui rău?
– oracolul Domnului.
Oare nu doresc să se întoarcă de la calea lui
şi să trăiască?
24 Dar dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui
şi săvârşeşte nedreptate,
dacă face după toate lucrurile abominabile
pe care le face cel rău, va trăi?
Toată dreptatea lui pe care a făcut-o
nu va mai fi amintită din cauza sacrilegiului
pe care l-a comis:
pentru păcatele pe care le-a comis,
pentru ele va muri.
25 Voi ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă».
Ascultaţi, voi, casă a lui Israel:
oare calea mea nu este dreaptă?
Sau poate căile voastre nu sunt drepte.
26 Dacă cel drept se întoarce de la dreptatea lui,
săvârşeşte nedreptate şi moare din cauza ei,
el moare din cauza nedreptăţii pe care o săvârşeşte.
27 Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui
pe care a comis-o şi face dreptate şi judecată,
acela îşi va face sufletul să trăiască.
28 Pentru că a văzut şi s-a întors de la răutatea
pe care a comis-o, el va trăi şi nu va muri”.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 129(130),1-2.3-4.5-6ab.7-8 (R.: 3)

R
.: Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?

1 Dintru adâncuri strig către tine, Doamne,
2 Doamne, ascultă glasul meu!
Pleacă-ţi urechea ta la glasul rugăciunii mele! R.

3 Dacă te-ai uita la fărădelegi, Doamne,
Doamne, cine ar mai putea să stea în faţa ta?
4 La tine însă este iertare,
şi ne temem de tine. R.

5 Eu nădăjduiesc în Domnul;
sufletul meu speră în cuvântul său.
6ab Sufletul meu îl aşteaptă pe Domnul
mai mult decât aşteaptă străjerii ivirea zorilor. R.

7 Să nădăjduiască Israel în Domnul,
căci la Domnul este îndurare şi belşug de mântuire.
8 El îl va mântui pe Israel de toate fărădelegile lui. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE Ez 18,31ac
„Aruncaţi de la voi toate răutăţile voastre”, spune Domnul,
„şi înnoiţi-vă inima şi duhul!”

EVANGHELIA
Du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 5,20-26

20
În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi,
zicând: „Vă spun: dacă dreptatea voastră
nu o va întrece cu mult pe cea a cărturarilor
şi a fariseilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.
21 Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să nu ucizi!»
Dacă cineva comite o crimă va fi condamnat la judecată.
22 Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său
va fi condamnat la judecată.
Dacă cineva îi spune fratelui său «prostule!»,
va fi condamnat de Sinedriu.
Dacă cineva îi spune «nebunule!»,
va fi condamnat la focul Gheenei.
23 Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar
şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta,
24 lasă acolo darul tău , în faţa altarului,
du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău
şi apoi, venind, oferă-ţi darul!
25 Pune-te de acord cu duşmanul tău repede,
cât timp mai eşti cu el pe drum,
ca nu cumva duşmanul să te dea pe mâna judecătorului,
iar judecătorul gardianului şi să fii aruncat în închisoare!
26 Adevăr îţi spun, nu vei ieşi de acolo
până când nu vei fi restituit ultimul ban”.
Cuvântul Domnului